Từ khóa: Phù phiếm

Đừng để cho mình bị hấp dẫn, mờ mắt bởi những cái bên ngoài: sắc đẹp, địa vị, danh lợi… Những người yếu đuối thường bị hấp dẫn bởi những cái phù phiếm bên ngoài.

Quần áo không bao giờ phù phiếm: chúng luôn có ý nghĩa gì đó.
Clothes are never a frivolity: they always mean something.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm.
A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last.

Con người là vậy, nhất là thời trẻ tuổi. Họ thích rời xa bến quê, đến một miền đất lạ, nơi xa xôi để tìm cái mới, cái đẹp, thậm chí cả những phù phiếm ở đời. Đến khi kiệt quệ, họ quay lưng lại, tìm đến những bóng hình người thương đã từng gần gũi mình.

Khẩn cấp bằng với phù phiếm, và phù phiếm bằng với không quan trọng.
Urgent equals ephemeral, and ephemeral equals unimportant.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một chút của cái mà bạn gọi là lòe loẹt là rất cần thiết để trông giống như phần còn lại của thế giới.
A little of what you call frippery is very necessary towards looking like the rest of the world.

Tác giả:
Từ khóa:

Bất cứ ai không thấy được sự phù phiếm của thế giới, chính bản thân mình rất tự đại. Vậy ai không thấy nó, ngoài những người trẻ tuổi mà cuộc đời là tất cả những tiếng động, những trò tiêu khiển, và những suy nghĩ cho tương lai?
Anyone who does not see the vanity of the world is very vain himself. So who does not see it, apart from young people whose lives are all noise, diversions, and thoughts for the future?

Tác giả:
Từ khóa: ,