Từ khóa: Tò mò

Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, mở ra những cánh cửa mới và làm những điều mới mẻ, bởi vì chúng tôi tò mò, và sự tò mò tiếp tục dẫn chúng tôi vào những con đường mới.
We keep moving forward, opening new doors, and doing new things, because we’re curious and curiosity keeps leading us down new paths.

Tác giả:
Từ khóa:

Công chúng có sự tò mò không thể thỏa mãn muốn biết mọi chuyện, trừ chuyện đáng biết.
The public have an insatiable curiosity to know everything, except what is worth knowing.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi nghĩ rằng khi đứa con được sinh ra, nếu người mẹ có thể yêu cầu bà tiên đỡ đầu cho nó món quà hữu dụng nhất, món quà đó nên là sự tò mò.
I think, at a child’s birth, if a mother could ask a fairy godmother to endow it with the most useful gift, that gift should be curiosity.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi cho rằng sự tò mò về tất cả khía cạnh của cuộc sống vẫn luôn là bí mật của những người đầy sức sáng tạo.
Curiosity about life in all of its aspects, I think, is still the secret of great creative people.

Sự tò mò là một trong những tích cách vĩnh viễn và rõ rệt của tâm hồn đầy sinh lực.
Curiosity is one of the permanent and certain characteristics of a vigorous mind.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật kỳ diệu rằng sự tò mò vẫn sống sót sau giáo dục truyền thống.
It is a miracle that curiosity survives formal education.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc đời phải được sống và sự tò mò được gìn giữ. Bạn không được bao giờ, vì bất cứ lý do nào, quay lưng lại với cuộc đời.
Life must be lived and curiosity kept alive. One must never, for whatever reason, turn his back on life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thật là điều kỳ diệu rằng trí tò mò vẫn sống sót sau giáo dục chính thống.
It is a miracle that curiosity survives formal education.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lòng hiếu kỳ chính là nhược điểm lớn nhất của con người, càng là thứ gì đó thần bí, lại càng hấp dẫn người chú ý. Dưới thời đại Internet thế này, không có gì có thể hiệu quả hơn việc làm người ta tranh luận sôi nổi.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi tin rằng tất cả những người thông tuệ nên giữ vững hai phẩm chất này trong suốt cuộc đời: tò mò và cầu thị.
What I believe is that all clear-minded people should remain two things throughout their lifetimes: Curious and teachable.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đức hạnh vĩ đại nhất của loài người có lẽ là tính tò mò.
The greatest virtue of man is perhaps curiosity.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi bạn tò mò, bạn tìm thấy nhiều điều thú vị để làm. Và một thứ cần để tựu thành điều gì đó là lòng can đảm.
When you’re curious, you find lots of interesting things to do. And one thing it takes to accomplish something is courage.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tôi không có tài năng đặc biệt nào, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết.
I have no special talent. I am only passionately curious.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự tò mò, đối với những tâm hồn vĩ đại và rộng lượng, là niềm đam mê đầu tiên và cuối cùng.
Curiosity is, in great and generous minds, the first passion and the last.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thật ngạc nhiên rằng ngày nay ta thờ ơ tới bao nhiêu trước những điều như vật lý, không gian, vũ trụ và triết lý về sự tồn tại của ta, mục đích của ta, điểm đến cuối cùng của ta. Ngoài kia là cả một thế giới điên rồ. Hãy thấy tò mò.
It surprises me how disinterested we are today about things like physics, space, the universe and philosophy of our existence, our purpose, our final destination. Its a crazy world out there. Be curious.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự tò mò chỉ là trò tự cao tự đại. Chúng ta thường chỉ muốn biết gì đó để có thể nói về nó.
Curiosity is only vanity. We usually only want to know something so that we can talk about it.

Tác giả:
Từ khóa:

Cảm giác tò mò là trường học ban đầu của tự nhiên.
A sense of curiosity is nature’s original school of education.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bất cứ ai đều nên tò mò từng giờ phút trong cuộc hành trình lớn lao của mình cho tới ngày không còn hắt bóng dưới ánh mặt trời. Bởi người qua đời mà không tồn tại câu hỏi nào trong tim, sự tồn tại của anh ta có nghĩa lý gì cơ chứ?
Every man ought to be inquisitive through every hour of his great adventure down to the day when he shall no longer cast a shadow in the sun. For if he dies without a question in his heart, what excuse is there for his continuance?

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy ít tò mò về con người và tò mò nhiều hơn về ý tưởng.
Be less curious about people and more curious about ideas.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bài thuốc cho sự buồn chán là sự tò mò. Không có thuốc chữa cho sự tò mò.
The cure for boredom is curiosity. There is no cure for curiosity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi muốn thấy điều chưa ai từng quan sát, thậm chí dù tôi phải trả giá cho sự tò mò này bằng cuộc đời của chính mình.
I wanted to see what no one had yet observed, even if I had to pay for this curiosity with my life.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự tò mò là ngọn bấc trong cây nến học hỏi.
Curiosity is the wick in the candle of learning.

Tác giả:
Từ khóa: ,