Từ khóa: An phận

Thường không hiểu vì sao mỗi ngày đều sống như thế này, phải chăng vì tất cả mọi người đều như vậy, cho nên mình cũng sống như vậy thôi? Đến sức phản kháng hay cự tuyệt đều không có, vậy đành chấp nhận. Mỗi ngày về tới nhà, nằm trên giường trong lòng bỗng ngập tràn cảm giác trống rỗng không rõ vì sao. Luôn có một âm thanh đang gào thét trong đầu rằng tôi không vui, tôi không thích cuộc sống hiện tại của chính mình. Đem tất cả những mệt mỏi vào giấc ngủ, ngày hôm sau thức dậy cũng lại sống như vậy, cuộc sống cứ thế mà lặp đi lặp lại.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng an phận chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra, thay vì thế hãy quyết tâm để khiến chuyện xảy ra đúng ý mình.
Let us not be content to wait and see what will happen, but give us the determination to make the right things happen.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi cái bẫy sập xuống, con chuột nói: chào mừng cái chết.
Welcome death, quoth the rat, when the trap fell.

Tác giả:
Từ khóa:

Biết đủ trong cái đủ của mình thì luôn luôn đủ.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy biết ơn vì những gì mình có; rồi bạn sẽ có nhiều hơn. Nếu bạn tập trung vào những gì mình không có, bạn sẽ không bao giờ có đủ.
Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu chuyện không diễn ra như ta ước, ta nên ước chúng như chúng diễn ra.
If things do not turn out as we wish, we should wish for them as they turn out.

Tác giả:
Từ khóa:

Có ý niệm kiêu ngạo trong lòng thì phải diệt ngay, chớ để nó lớn lên; không nên buông thả lòng ham muốn; không nên thỏa mãn về chí hướng; không nên vui vẻ đến tột độ.
敖不可長,欲不可從,志不可滿,樂不可極。 Ngạo bất khả trưởng, dục bất khả tòng, chí bất khả mãn, nhạc bất khả cực.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người tri túc(1) không bao giờ nhục.
(1) Tri túc: Biết được thế là đủ rồi, không ham mê theo đuổi nữa.

Tác giả:
Từ khóa:

Bí mật của hạnh phúc, bạn thấy đó, không phải nằm ở việc nỗ lực có được nhiều hơn, mà nằm ở việc phát triển khả năng hưởng thụ ít hơn.
The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bất cứ ai chỉ sống với những gì mình có đều phải khổ vì sự thiếu tưởng tượng.
Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn làm điều bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được điều bạn luôn nhận được.
If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng an phận với những gì cuộc đời cho bạn; hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn và xây dựng nên điều gì đó.
Don’t settle for what life gives you; make life better and build something.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Phản kháng là nền tảng thực sự của tự do. Những kẻ dễ bảo hẳn phải là nô lệ.
Disobedience is the true foundation of liberty. The obedient must be slaves.

Tác giả:
Từ khóa: ,

An phận không phải là không đổ thêm dầu, mà là dập tắt đi ít lửa.
Contentment consist not in adding more fuel, but in taking away some fire.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ vờ coi rằng những gì bạn không có là không đáng có.
Never pretend that the things you haven’t got are not worth having.

Tác giả:
Từ khóa:

Hài lòng với chút ít là sự thông thái lớn nhất; người ta càng giàu càng nhiều lo lắng; nhưng một tâm hồn mãn nguyện là một kho báu ẩn mình, và rắc rối khó mà tìm thấy nó.
To be satisfied with a little, is the greatest wisdom; and he that increaseth his riches, increaseth his cares; but a contented mind is a hidden treasure, and trouble findeth it not.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có; bất mãn khiến người giàu nghèo khổ.
Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Vì mình không tranh, cho nên thiên hạ không ai có thể cùng tranh nổi.

Tác giả:
Từ khóa:

Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình.
Who is rich? He that rejoices in his portion.

Đừng chỉ học cách tìm điều mình thích, hãy học cách thích điều mình tìm thấy.
Learn not only to find what you like, learn to like what you find.

Tác giả:
Từ khóa:

Biết đủ thường được vui sướng, hay nhẫn tự khắc yên ổn.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiến bộ không được tạo ra bởi những người an phận.
Progress is not created by contented people.

Tác giả:
Từ khóa:

An phận, rốt cuộc chỉ là sự biếng nhác được tinh luyện.
Contentment is, after all, simply refined indolence.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.

Tác giả:
Từ khóa: