Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có; bất mãn khiến người giàu nghèo khổ.
Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-21T11:17:53+07:00 , , , DanhNgon.Net