Tác giả: Socrates

Hãy khiêm tốn khi nhỏ tuổi, có chừng mực khi tuổi trẻ, chính đáng khi trưởng thành, và thận trọng lúc tuổi già.
In childhood be modest, in youth temperate, in adulthood just, and in old age prudent.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nhận thức được sự dốt nát là điểm bắt đầu của sự thông tuệ.
Awareness of ignorance is the beginning of wisdom.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi cuộc tranh luận ngã ngũ, sự phỉ báng trở thành vũ khí của kẻ thua cuộc.
When the debate is lost, slander becomes the tool of the loser.

Tác giả:
Từ khóa:

Người không thỏa mãn với những gì anh ta có, sẽ không thỏa mãn với những gì anh ta ước mình sẽ có.
He who is not contented with what he has, would not be contented with what he would like to have.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống có hai bi kịch. Một là không lấy được điều mà mình khát khao, và hai là lấy được nó.
Life contains but two tragedies. One is not to get your heart’s desire; the other is to get it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bí mật của hạnh phúc, bạn thấy đó, không phải nằm ở việc nỗ lực có được nhiều hơn, mà nằm ở việc phát triển khả năng hưởng thụ ít hơn.
The secret of happiness, you see, is not found in seeking more, but in developing the capacity to enjoy less.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Danh tiếng là hương thơm của những việc làm anh hùng.

Tác giả:

Mọi hành động đều có khoái lạc và cái giá.
Every action has its pleasures and its price.

Tác giả:
Từ khóa:

Chẳng bao giờ là đúng đắn khi làm điều sai trái, hoặc dùng sai trái để đáp trả sai trái, hoặc khi ta chịu đựng cái ác để bảo vệ bản thân bằng cách hành ác.
It is never right to do wrong or to requite wrong with wrong, or when we suffer evil to defend ourselves by doing evil in return.

Tác giả:
Từ khóa:

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.

Tác giả:

Nếu bạn muốn sai, vậy cứ đi theo đám đông đi.
If you want to be wrong then follow the masses.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khát khao cuồng nhiệt nhất thường sinh ra hận thù sâu sắc nhất.
From the deepest desires often come the deadliest hate.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ có một điều tốt, tri thức, và một điều xấu, sự ngu dốt.
There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Việc dùng ngôn từ sai lệch mời mọc ác quỷ vào tâm hồn.
The misuse of language induces evil in the soul.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người giàu có nhất là người hài lòng với ít nhất, bởi sự mãn nguyện là của cải của tự nhiên.
He is richest who is content with the least, for content is the wealth of nature.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thay đổi quan điểm thì tốt hơn là duy trì quan điểm sai lệch.
It is better to change an opinion than to persist in a wrong one.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngã xuống không phải là thất bại. Thất bại đến khi bạn ở nguyên nơi mình ngã.
Falling down is not a failure. Failure comes when you stay where you have fallen.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không thể vươn tới được vùng tư duy cao nhất nếu đầu tiên không hiểu được sự cảm thông.
The highest realms of thought are impossible to reach without first attaining an understanding of compassion.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc đời mà ta không bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cũng không đáng sống.
The life of which meaning one never ponders is not worth living.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Năm tháng làm làn da ta nhăn nheo, nhưng thiếu đi lòng nhiệt huyết có thể làm tâm hồn ta nhăn nheo.
The years wrinkle our skin, but lack of enthusiasm wrinkles our soul.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đôi khi bạn phải buông tay để xem có gì đáng níu giữ không.
Sometimes you have to let go to see if there was anything worth holding onto.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta có thể sống lâu gấp đôi nếu không bỏ nửa đầu của cuộc đời để hình thành những thói quen sẽ rút ngắn nửa đời còn lại.
It is possible that a man could live twice as long if he didn’t spend the first half of his life acquiring habits that shortens the other half.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn muốn thành công cũng mãnh liệt như bạn muốn không khí, bạn sẽ thành công. Sự thành công không có bí mật nào khác.
When you want success as badly as you want the air, then you will get it. There is no other secret of success.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy có thiện ý, bởi bất cứ ai bạn đang gặp cũng đang tranh đấu gian nan.
Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.

Tác giả:
Từ khóa: