Tác giả: Socrates

Ngã xuống không phải là thất bại. Thất bại đến khi bạn ở nguyên nơi mình ngã.
Falling down is not a failure. Failure comes when you stay where you have fallen.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người không thỏa mãn với những gì anh ta có, sẽ không thỏa mãn với những gì anh ta ước mình sẽ có.
He who is not contented with what he has, would not be contented with what he would like to have.

Tác giả:
Từ khóa:

Năm tháng làm làn da ta nhăn nheo, nhưng thiếu đi lòng nhiệt huyết có thể làm tâm hồn ta nhăn nheo.
The years wrinkle our skin, but lack of enthusiasm wrinkles our soul.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều thực sự quan trọng không phải là sống, mà là sống tốt. Và sống tốt nghĩa là bên cạnh những điều để hưởng thụ trong đời, ta phải sống theo những nguyên tắc của mình.
The really important thing is not to live, but to live well. And to live well meant, along with more enjoyable things in life, to live according to your principles.

Tác giả:
Từ khóa:

Hầu hết mọi người, kể cả chúng ta, sống trong thế giới của sự ngu dốt tương đối. Chúng ta thậm chí thoải mái với sự ngu dốt đó, bởi đấy là tất cả những gì ta biết. Khi ta lần đầu tiên đối mặt với sự thật, quá trình ấy có thể đáng sợ, và nhiều người chạy ngược trở về lối sống cũ. Nhưng nếu bạn tiếp tục tìm kiếm sự thật, bạn cuối cùng sẽ có thể đối mặt với nó tốt hơn. Thực ra bạn còn muốn nữa! Đúng là sẽ có nhiều người quanh bạn nghĩ bạn lập dị, hoặc thậm chí là một mối nguy hiểm cho xã hội, nhưng bạn không quan tâm. Một khi bạn đã nếm trải sự thật, bạn sẽ không bao giờ muốn quay lại làm kẻ dốt nát nữa.
Most people, including ourselves, live in a world of relative ignorance. We are even comfortable with that ignorance, because it is all we know. When we first start facing truth, the process may be frightening, and many people run back to their old lives. But if you continue to seek truth, you will eventually be able to handle it better. In fact, you want more! It’s true that many people around you now may think you are weird or even a danger to society, but you don’t care. Once you’ve tasted the truth, you won’t ever want to go back to being ignorant.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Danh tiếng là hương thơm của những việc làm anh hùng.

Tác giả:

Ta không thể làm gì nếu không có cơ thể, vậy nên hãy luôn luôn chăm sóc sao cho nó có được trạng thái tốt nhất để duy trì ta.
We can do nothing without the body, let us always take care that it is in the best condition to sustain us.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chẳng bao giờ là đúng đắn khi làm điều sai trái, hoặc dùng sai trái để đáp trả sai trái, hoặc khi ta chịu đựng cái ác để bảo vệ bản thân bằng cách hành ác.
It is never right to do wrong or to requite wrong with wrong, or when we suffer evil to defend ourselves by doing evil in return.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi cuộc tranh luận ngã ngũ, sự phỉ báng trở thành vũ khí của kẻ thua cuộc.
When the debate is lost, slander becomes the tool of the loser.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhận thức được sự dốt nát là điểm bắt đầu của sự thông tuệ.
Awareness of ignorance is the beginning of wisdom.

Tác giả:
Từ khóa:

Not life, but good life, is to be chiefly valued.

Tác giả:

Người muốn tác động đến thế giới đầu tiên phải tự mình vận động.
Let him who would move the world first move himself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta có thể sống lâu gấp đôi nếu không bỏ nửa đầu của cuộc đời để hình thành những thói quen sẽ rút ngắn nửa đời còn lại.
It is possible that a man could live twice as long if he didn’t spend the first half of his life acquiring habits that shortens the other half.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn muốn thành công cũng mãnh liệt như bạn muốn không khí, bạn sẽ thành công. Sự thành công không có bí mật nào khác.
When you want success as badly as you want the air, then you will get it. There is no other secret of success.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi hành động đều có khoái lạc và cái giá.
Every action has its pleasures and its price.

Tác giả:
Từ khóa:

Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình.

Tác giả:

Hãy có thiện ý, bởi bất cứ ai bạn đang gặp cũng đang tranh đấu gian nan.
Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle.

Tác giả:
Từ khóa:

Đôi khi bạn phải buông tay để xem có gì đáng níu giữ không.
Sometimes you have to let go to see if there was anything worth holding onto.

Tác giả:
Từ khóa:

Không thể vươn tới được vùng tư duy cao nhất nếu đầu tiên không hiểu được sự cảm thông.
The highest realms of thought are impossible to reach without first attaining an understanding of compassion.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người giàu có nhất là người hài lòng với ít nhất, bởi sự mãn nguyện là của cải của tự nhiên.
He is richest who is content with the least, for content is the wealth of nature.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Việc dùng ngôn từ sai lệch mời mọc ác quỷ vào tâm hồn.
The misuse of language induces evil in the soul.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc đời mà ta không bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cũng không đáng sống.
The life of which meaning one never ponders is not worth living.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khát khao cuồng nhiệt nhất thường sinh ra hận thù sâu sắc nhất.
From the deepest desires often come the deadliest hate.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống có hai bi kịch. Một là không lấy được điều mà mình khát khao, và hai là lấy được nó.
Life contains but two tragedies. One is not to get your heart’s desire; the other is to get it.

Tác giả:
Từ khóa: ,