Tác giả: Bò Cạp Ôn Nhu

Chỉ có những người có thể bình đạm sống bên nhau mới có thể trường cửu.

Tác giả:

Có những tình cảm là móng tay, cắt đi vẫn sẽ không chút đau đớn ngứa ngáy. Còn những tình cảm là răng, sau khi mất đi vĩnh viễn sẽ có một vết thương vô cùng đau đớn, không thể bù đắp. Máu thịt mơ hồ.

Tác giả:

Nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.

Tác giả:
Từ khóa: