Từ khóa: Sự nghiệp

Sự nghiệp chớ nên cầu mong không có chông gai, trắc trở vì không có chúng thì ý chí sẽ không kiên định.

Tác giả:
Từ khóa:

Cần sự nghiệp, không cần công danh.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không có cuộc sống bất tử, chỉ có những sự nghiệp bất tử.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng an phận với những gì cuộc đời cho bạn; hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn và xây dựng nên điều gì đó.
Don’t settle for what life gives you; make life better and build something.

Tác giả:
Từ khóa: ,