Nếu không phải của mình, đừng cưỡng cầu làm gì, cưỡng cầu chỉ biết mất đi những thứ vốn dĩ có thể đạt được.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:21+07:00 DanhNgon.Net