Từ khóa: Bảo vệ

Quyền lực bản thân nó chẳng phải là phúc phận, trừ phi nó được dùng để bảo vệ người vô tội.
Power is no blessing in itself, except when it is used to protect the innocent.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cách xa nhau không phải một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, ta sẽ ở bên cạnh để bảo vệ người ấy.

Chúa hãy bảo vệ con trước bạn bè – con có thể tự bảo vệ mình trước kẻ thù.
God save me from my friends – I can protect myself from my enemies.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Phụ nữ có thể đổ khi người đàn ông không có sức mạnh.
Women may fall when there’s no strength in men.

…Thật ra tôi không phải rất sợ tối, cũng không phải rất sợ sấm. Cho dù là sợ, tôi cũng sẽ làm ra vẻ không hề gì. Nhưng khi có một người đáng tin cậy ở bên cạnh bảo vệ an ủi mình, cho mình dựa dẫm, tôi chợt cảm thấy nhát gan lại là một việc sung sướng đến vậy. Trái tim tôi, bắt đầu tham lam…

Tác giả:
Từ khóa:

Trên đời có một luật lệ, không phải được viết trong các văn bản mà được sản sinh trong trái tim chúng ta; một luật lệ đến với ta không phải qua đào tạo, phong tục, hay đọc sách, mà bắt nguồn, hấp thụ và nhận được từ chính tự nhiên; một luật lệ đến với ta không phải qua lý thuyết mà nhờ thực hành, không cần hướng dẫn mà nhờ trực giác bẩm sinh. Tôi muốn nói luật lệ đó là, nếu cuộc sống của ta chịu nguy hiểm từ các âm mưu, từ bạo lực, từ cướp bóc vũ trang hay từ kẻ thù, mọi phương thức tự bảo vệ bản thân đều đúng về mặt đạo đức.
There exists a law, not written down anywhere but inborn in our hearts; a law which comes to us not by training or custom or reading but by derivation and absorption and adoption from nature itself; a law which has come to us not from theory but from practice, not by instruction but by natural intuition. I refer to the law which lays it down that, if our lives are endangered by plots or violence or armed robbers or enemies, any and every method of protecting ourselves is morally right.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có thể chấp nhận được việc từ chối không bảo vệ ai đó, nhưng việc bảo vệ ai đó một cách lơ là không khác gì tội ác.
It might be pardonable to refuse to defend some men, but to defend them negligently is nothing short of criminal.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bảo vệ cho sự vô tội quan trọng hơn trừng phạt tội lỗi, bởi tội lỗi và tội ác thường xảy ra trên thế giới này nhiều tới mức không thể trừng phạt hết chúng. Nhưng nếu sự vô tội bị đưa ra trước vành móng ngựa và kết án, có thể bị xử tử, thì người dân sẽ nói, “việc tôi làm điều tốt hay điều xấu không quan trọng, bởi sự vô tội chẳng đem lại chút bảo vệ nào,” và nếu ý nghĩ đó hình thành trong tâm trí nhân dân thì đó sẽ là kết thúc của mọi sự an ninh.
It is more important that innocence be protected than it is that guilt be punished, for guilt and crimes are so frequent in this world that they cannot all be punished. But if innocence itself is brought to the bar and condemned, perhaps to die, then the citizen will say, “whether I do good or whether I do evil is immaterial, for innocence itself is no protection,” and if such an idea as that were to take hold in the mind of the citizen that would be the end of security whatsoever.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Giá như anh có thể thấy em khi em còn là cô bé, không có áo giáp để chống lại thế giới này… anh sẽ giữ em dưới đôi cánh của mình… anh sẽ bảo vệ em trước tất cả.
I wish I’d seen you as a little girl, without your armor to fend off the world…I would have kept you underneath my wing…I would protect you from everything.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Muốn tồn tại phải luôn biết mình là ai. Nếu yêu một cô gái đẹp, trước hết phải có đủ khả năng bảo vệ cô đó, không đủ khả năng mà dám chở cô gái đẹp ấy đi chơi đêm thì không chỉ liều mà còn ngu xuẩn. Trong cuộc tình cũng như cuộc đời, đừng bao giờ để mình rơi vào tình huống ngu xuẩn ấy.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi một cô gái kiên cường đã lâu, dường như sự mạnh mẽ của cô ấy sẽ thành điều đương nhiên. Vì vậy nên mọi người quên mất rằng, cô ấy cũng là con gái, cũng cần được bảo vệ, cần có chỗ dựa.

Học cách nhìn thoáng một số việc, đó mới chính là cách tự bảo vệ bản thân.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những kế hoạch để bảo vệ không khí, nước, thiên nhiên và động vật hoang dã thực chất là những kế hoạch để bảo vệ con người.
Plans to protect air and water, wilderness and wildlife are in fact plans to protect man.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người bảo vệ mọi thứ chẳng bảo vệ điều gì.
He who defends everything defends nothing.

Tác giả:
Từ khóa: