Từ khóa: Vinh quang

Vinh quang nằm trong nỗ lực, không phải kết quả, nỗ lực hết mình là thắng lợi hoàn toàn.
Satisfaction lies in the effort, not in the attainment, full effort is full victory.

Vinh quang đi theo đức hạnh như thể là cái bóng của nó.
Glory follows virtue as if it were its shadow.

Sống mà nhục, không bằng chết mà vinh.
生以辱, 不如死以榮。Sinh dĩ nhục, bất như tử dĩ vinh.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có con đường nào dẫn tới vinh quang lại trải đầy hoa.
There is no road of flowers leading to glory.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn thấy một người thành công, bạn chỉ thấy vinh quang của người đó chứ không thấy được những hy sinh riêng của người đó để đạt được thành công.
Whenever you see a successful person, you only see the public glories, never the private sacrifices to reach them.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Muốn mang vòng nguyệt quế thì ít ra anh cũng phải có cái đầu.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy đeo những thất bại của mình như tấm huân chương vinh quang.
Wear your failure as a badge of honor.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một người tìm kiếm vinh quang sẽ chẳng đạt được bao nhiêu thành tựu.
One person seeking glory doesn’t accomplish very much.

Càng khó khăn, càng vinh quang.
The greater the difficulty, the greater the glory.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi luôn luôn đi theo quan điểm là việc không được quần chúng ưa chuộng vì làm điều đúng không phải đánh mất danh tiếng, mà chính là vinh quang.
I have always been of the opinion that unpopularity earned by doing what is right is not unpopularity at all, but glory.

Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết.

Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không nằm ở việc không bao giờ vấp ngã, mà nằm ở việc đứng dậy sau mỗi lần vất ngã.
The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng bao giờ nghỉ ngơi trên vòng nguyệt quế của mình. Không gì héo úa nhanh hơn nguyệt quế bị ngồi lên.
Never rest on your laurels. Nothing wilts faster than a laurel sat upon.

Tác giả:
Từ khóa:

Ai là người theo bước vinh quang ra huyệt mộ?
Who tracks the steps of glory to the grave?

Tác giả:
Từ khóa:

Vinh quang xây trên nền ích kỷ là hối hận và xấu hổ.
Glory, built on selfish principles, is shame and guilt.

Vinh quang thực sự bắt rễ, và lan tỏa; mọi sự làm ra vẻ, giống như hoa, đều rơi xuống đất; cũng như mọi giả tạo đều không thể tồn tại dài lâu.
True glory takes root, and even spreads; all false pretences, like flowers, fall to the ground; nor can any counterfeit last long.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh quang.
The harder the conflict, the more glorious the triumph.

Hãy cẩn thận đừng quan tâm quá mức tới tiền bạc, địa vị hay vinh quang. Một ngày nào đó bạn sẽ gặp người chẳng quan tâm gì đến những thứ này. Và lúc đó bạn sẽ biết mình nghèo nàn đến thế nào.
Beware of overconcern for money, or position, or glory. Someday you will meet a man who cares for none of these things. Then you will know how poor you are.

Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh vang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.

Tác giả:
Từ khóa: ,