Từ khóa: Lịch sử

Truyền thống dù chỉ một chút nhỏ cũng tốn lượng lịch sử vô tận để tạo ra.
It takes an endless amount of history to make even a little tradition.

Tác giả:
Từ khóa:

Người tử tế với bạn, nhưng thô lỗ với người bồi bàn, thì không phải là người tử tế.
A person who is nice to you, but rude to the waiter, is not a nice person.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự hoài nghi là đức hạnh trong lịch sử cũng như trong triết học.
Skepticism is a virtue in history as well as in philosophy.

Loại sách lịch sử không chứa đựng chút dối trá nào cực kỳ buồn chán.
History books that contain no lies are extremely dull.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử lặp lại, ban đầu là bi kịch, sau là hài kịch.
History repeats itself, first as tragedy, second as farce.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người không học được nhiều lắm từ những bài học của lịch sử. Đó chính là bài học quan trọng nhất trong những bài học của lịch sử.
That men do not learn very much from the lessons of history is the most important of all the lessons of history.

Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả lịch sử thế giới được tóm gọn trong sự thực rằng khi quốc gia hùng mạnh, họ không phải lúc nào cũng công chính, và khi muốn công chính, họ thường không còn hùng mạnh.
The whole history of the world is summed up in the fact that when nations are strong they are not always just, and when they wish to be just, they are often no longer strong.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử là quan tòa – đao phủ của nó, người vô sản.
History is the judge — its executioner, the proletarian.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ý tưởng thực ra là lực lượng. Sự vô hạn cũng là sức mạnh của tính cách. Sự kết hợp của hai thứ đó luôn tạo ra lịch sử.
Ideas are, in truth, forces. Infinite, too, is the power of personality. A union of the two always makes history.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lịch sử sẽ phải ghi nhận rằng bi kịch lớn nhất của thời kỳ chuyển dịch xã hội này không phải là tiếng la hét đinh tai của người xấu, mà là sự câm lặng kinh khủng của người tốt.
History will have to record the greatest tragedy of this period of social transition was not the strident clamor of the bad people, but the appalling silence of the good people.

Sự lịch sự đối với bản tính con người cũng như hơi ấm đối với sáp.
Politeness is to human nature what warmth is to wax.

Tác giả:
Từ khóa:

Lịch sử chỉ có thể được viết tốt ở một đất nước tự do.
History can be well written only in a free country.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì thực sự xảy ra nếu chưa được ghi lại.
Nothing has really happened until it has been recorded.

Tác giả:
Từ khóa:

Một trong những thắng lợi to lớn nhất bạn có thể đạt được trước ai đó là đánh bại anh ta về tính lịch sự.
One of the greatest victories you can gain over someone is to beat him at politeness.

Tác giả:
Từ khóa:

Thứ mực viết lên lịch sử chẳng qua là định kiến hay thay đổi.
The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đây là bài học mà giáo viên lịch sử dạy: sự lặp lại.
This is the lesson that history teaches: repetition.

Tác giả:
Từ khóa:

Lịch sử là tiểu thuyết lãng mạn được tin; và tiểu thuyết lãng mạn, lịch sử không được tin.
History is a romance that is believed; romance, a history that is not believed.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Lịch sử là gì? Đó là tiếng vọng của quá khứ trong tương lai và là ánh phản chiếu của tương lai trên quá khứ.
What is history? An echo of the past in the future; a reflex from the future on the past.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Lịch sử không là gì hơn ngoài màn kịch của tội lỗi và bất hạnh.
History is nothing more than a tableau of crimes and misfortunes.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người đàn ông hào hoa thực sự sẽ lịch sự trước một cô nhóc cũng như trước một người phụ nữ.
A real gentleman is as polite to a little girl as to a woman.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn có thể ép buộc mình tỏ ra lịch sự, hạnh phúc và nhiệt tình với bất cứ ai bạn gặp. Sau khi bạn buộc mình làm thế một thời gian ngắn… nó trở thành thói quen.
You can literally force yourself to be courteous, happy and enthusiastic with every person you meet. After you have forced yourself to be so for a short period of time… the habit takes over.

Hãy đối xử với ai cũng lịch sự, thậm chí kể cả trước người thô lỗ với bạn. Không phải bởi vì họ tử tế, mà bởi vì bạn là người tử tế.
Treat everyone with politeness, even those who are rude to you. Not because they are nice, but because you are.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi thích những giấc mơ về tương lai hơn là lịch sử quá khứ.
I like the dreams of the future better than the history of the past.

Hãy học lịch sử, hãy học lịch sử. Trong lịch sử có tất cả những bí mật của tài trị quốc.
Study history, study history. In history lies all the secrets of statecraft.

Tác giả:
Từ khóa: ,