Tác giả: Elbert Hubbard

A friend is one who knows you and loves you just the same.

Tác giả:

Sự chuẩn bị tốt nhất cho công việc của ngày mai là làm tốt công việc hôm nay.
The best preparation for good work tomorrow is to do good work today.

Tác giả:
Từ khóa:

Rất dễ để có tất cả những gì mình muốn, miễn là đầu tiên bạn phải học cách sống mà không có những gì mình không thể đạt được.
It is easy to get everything you want, provided you first learn to do without the things you cannot get.

Tác giả:
Từ khóa:

Never explain – your friends do not need it and your enemies will not believe you anyway.

Tác giả:

Một cái máy có thể làm công việc của năm mươi người bình thường. Không có máy móc nào có thể làm được việc của một người phi thường.
One machine can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người không hiểu sự im lặng của bạn có thể sẽ chẳng hiểu lời của bạn đâu.
He who does not understand your silence will probably not understand your words.

Tác giả:
Từ khóa:

Không biết đã bao nhiêu lần con người buông tay từ bỏ khi mà chỉ một chút nỗ lực, một chút kiên trì nữa thôi là anh ta sẽ đạt được thành công.
How many a man has thrown up his hands at a time when a little more effort, a little more patience would have achieved success.

Đừng phân trần – bạn bè bạn không cần nó, và kẻ thù của bạn đằng nào cũng sẽ chẳng tin.
Never explain – your friends do not need it and your enemies will not believe you anyway.

Tác giả:
Từ khóa:

Your friend is the man who knows all about you, and still likes you.
Bạn của ta là người biết tất cả về ta mà vẫn thích ta.

Tác giả:

Bằng chứng cuối cùng của sự lớn lao nằm ở việc có thể chịu đựng được sự phê bình mà không oán trách.
The final proof of greatness lies in being able to endure criticism without resentment.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thất bại là kẻ vấp ngã, nhưng không thể hưởng lợi từ kinh nghiệm đó.
A failure is a man who has blundered, but is not able to cash in the experience.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn đau khổ, cảm ơn trời! Đó là dấu hiệu chắc chắn cho thấy bạn đang sống.
If you suffer, thank God! It is a sure sign that you are alive.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn lao.
A retentive memory may be a good thing, but the ability to forget is the true token of greatness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều tồi tệ nhất về thuốc men là loại này khiến ta lại phải cần loại khác.
The worst thing about medicine is that one kind makes another necessary.

Tác giả:
Từ khóa:

Một ý tưởng không nguy hiểm không đáng được gọi là ý tưởng.
An idea that is not dangerous is unworthy to be called an idea at all.

Tác giả:
Từ khóa:

Tính cách là kết quả của hai thứ: thái độ tinh thần và cách chúng ta sử dụng thời gian.
Character is the result of two things: mental attitude and the way we spend our time.

Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng.
There is something that is much more scarce, something finer far, something rarer than ability. It is the ability to recognize ability.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.
The teacher is the one who gets the most out of the lessons, and the true teacher is the learner.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi thà có thể tán thưởng những gì tôi không thể có còn hơn có những gì tôi không thể tán thưởng.
I would rather be able to appreciate things I can not have than to have things I am not able to appreciate.

Tác giả:
Từ khóa:

Công thức cho sự ngu dốt chung thân là: Thỏa mãn với quan điểm của mình và hài lòng với tri thức của mình.
The recipe for perpetual ignorance is: Be satisfied with your opinions and content with your knowledge.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Trách nhiệm là cái giá của tự do.
Responsibility is the price of freedom.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bí mật là những gì chúng ta trao cho người khác nhờ giữ hộ.
Secrets are things we give to others to keep for us.

Tác giả:
Từ khóa:

Những ước mong của chúng ta thường làm chúng ta thất vọng; bởi dù chúng ta gặp được điều khiến mình hài lòng, nó chẳng bao giờ hoàn toàn đáp ứng được kỳ vọng.
Our desires always disappoint us; for though we meet with something that gives us satisfaction, yet it never thoroughly answers our expectation.

Khi nhiều trông đợi được đặt lên vai một cá nhân, anh ta có thể bắt nhịp vào thời thế và biến giấc mơ thành hiện thực.
Where much is expected from an individual, he may rise to the level of events and make the dream come true.

Tác giả:
Từ khóa: , ,