Từ khóa: Thời thế

Bất hạnh làm nên con người, giàu sang tạo nên quái vật.
Adversity makes men, and prosperity makes monsters.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Khi nhiều trông đợi được đặt lên vai một cá nhân, anh ta có thể bắt nhịp vào thời thế và biến giấc mơ thành hiện thực.
Where much is expected from an individual, he may rise to the level of events and make the dream come true.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nước mát cá đến, nước nóng cá bỏ đi.

Tác giả:
Từ khóa:

Người bỏ chạy có thể lại tiếp tục chiến đấu.
The man who runs may fight again.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nước dâng, cá ăn kiến Nước cạn, kiến ăn cá.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời thế thay đổi. Và bạn bè ra đi. Cuộc đời không dừng lại vì ai cả.
Things change. And friends leave. Life doesn’t stop for anybody.

Thế giới giống như một chiếc cầu thang lớn, có người đi lên và có người đi xuống.
The world is like a grand staircase, some are going up and some are going down.

Thời thế sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn khi chính bạn thay đổi.
Times will change for the better when you change.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.
Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.

Đôi khi cuộc đời sẽ ném gạch vào đầu bạn. Đừng đánh mất niềm tin.
Sometimes life is going to hit you in the head with a brick. Don’t lose faith.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Khi Vận may tâng bốc ta, nó làm thế để rồi sẽ phản bội.
Fortuna cum blanditur, captatum venit.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhận được đặc ân từ Vận may thì dễ hơn giữ nó.
Fortunam citius reperias quam retineas.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vận may giống như kính: càng lấp lánh rực rỡ, càng dễ vỡ.
Fortuna uitrea est: tum cum splendet frangitur.

Tác giả:
Từ khóa: ,