Từ khóa: Khoa học

Trong khoa học, thiên tài chẳng khác gì nhà hàng hải dũng cảm đi tìm và khám phá những lĩnh vực chưa ai biết đến.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Các nhà khoa học ngày nay nghĩ sâu xa thay vì nghĩ rõ ràng. Người ta phải tỉnh táo để suy nghĩ rõ ràng, nhưng người ta có thể nghĩ sâu xa và vẫn điên rồ.
The scientists of today think deeply instead of clearly. One must be sane to think clearly, but one can think deeply and be quite insane.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chúng ta chứng minh qua khoa học, nhưng chúng ta khám phá qua trực giác.
It is through science that we prove, but through intuition that we discover.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai đã nghiên cứu khoa học mà không đem áp dụng vào thực tế thì chẳng khác gì người ta đào mương mà không gieo trồng trên cánh đồng, hoặc gieo trồng mà không thu hoạch.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khoa học rỗng tuếch và đầy sai lầm nếu không sinh ra từ Thực nghiệm, người mẹ của mọi Tri thức.
All sciences are vain and full of errors that are not born of Experience, the mother of all Knowledge.

0

Mọi môn khoa học đều bắt đầu là triết học và kết thúc là nghệ thuật.
Every science begins as philosophy and ends as art.

0

Trên lá cờ của khoa học hiện đại, nên có dòng chữ viết hoa – TỔ CHỨC.
On the flag of contemporary science there should be written in capital letters the word – ORGANISATION.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Mục tiêu của khoa học là tạo nên cái bẫy chuột tốt hơn. Mục tiêu của tự nhiên là tạo nên con chuột tốt hơn.
The goal of science is to build better mousetraps. The goal of nature is to build better mice.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, dường như tôi chỉ là một đứa bé chơi đùa trên bờ biển, đôi lúc trong vui vầy tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp đẽ hơn bình thường, trong khi đại dương sự thật còn chưa được khám phá trải bao la phía trước.
I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

0

Nếu bạn không thể đo lường nó, bạn không thể cải thiện nó.
If you can not measure it, you can not improve it.

0

Điên rồ: lặp đi lặp lại một việc và hy vọng những kết quả khác nhau.
Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Người làm khoa học là triết gia tồi.
The man of science is a poor philosopher.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Những nhà toán học chúng tôi tất cả đều hơi điên rồ.
We mathematicans are all a bit crazy.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Xã hội tồn tại nhờ niềm tin, và phát triển nhờ khoa học.
Society lives by faith, and develops by science.

0

Thật sai lầm khi nghĩ rằng nhiệm vụ của vật lý là tìm ra bản chất của Tự nhiên. Vật lý là điều chúng ta nói về Tự nhiên.
It is wrong to think that the task of physics is to find out how Nature is. Physics concerns what we say about Nature.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu có bao giờ tôi tìm được những phát kiến giá trị, đó là nhờ chú tâm kiên trì hơn là nhờ bất cứ tài năng nào khác.
If I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention, than to any other talent.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Một mình, đó là bí mật của phát minh; một mình, đó là khi ý tưởng sinh ra.
Be alone, that is the secret of invention; be alone, that is when ideas are born.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nghệ thuật là cây sự sống. Khoa học là cây cái chết.
Art is the tree of life. Science is the tree of death.

0

Chừng nào con người còn được tự do để hỏi điều mình phải hỏi, tự do để nói điều mình nghĩ, tự do để nghĩ điều mình quyết chí, tự do không thể mất đi, và khoa học không thể thoái lui.
As long as men are free to ask what they must, free to say what they think, free to think what they will, freedom can never be lost and science can never regress.

0

Người ta không thể chứng minh Chúa trời không tồn tại. Nhưng khoa học khiến Chúa trở nên không cần thiết. Quy luật vật lý có thể giải thích vũ trụ mà không cần đấng sáng tạo.
One can’t prove that God doesn’t exist. But science makes God unnecessary. The laws of physics can explain the universe without the need for a creator.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhà khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì nó hữu dụng; ông ta nghiên cứu nó vì ông ta yêu thích nó, và ông ta yêu thích nó vì nó thật đẹp.
The scientist does not study nature because it is useful; he studies it because he delights in it, and he delights in it because it is beautiful.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khoa học là một thứ thuốc giải độc lớn nhất đối với sự ám độc của lòng nhiệt thành và mê tín.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Toán học là một ngôn ngữ trong sáng – ngôn ngữ của khoa học. Nó là độc nhất vô nhị trong các ngôn ngữ vì khả năng cho phép cách thể hiện chính xác cho mỗi ý nghĩ hay khái niệm có thể sắp xếp hệ thống.
Mathematics is pure language – the language of science. It is unique among languages in its ability to provide precise expression for every thought or concept that can be formulated in its terms.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khoa học cho chúng ta tri thức, nhưng chỉ triết học mới có thể cho chúng ta sự thông thái.
Science gives us knowledge, but only philosophy can give us wisdom.

0