Tác giả: William Blake

Kẻ có dục vọng, nhưng không hành động, tạo ra dịch bệnh.
He who desires, but acts not, breeds pestilence.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trí tưởng tượng không phải là một trạng thái: nó chính là sự tồn tại của con người.
The imagination is not a state: it is the human existence itself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những điều vĩ đại được thực hiện khi con người và ngọn núi gặp nhau.
Great things are done when men and mountains meet.

Tác giả:
Từ khóa:

Những giờ ngu ngốc có thể dùng đồng hồ để đếm; nhưng những giờ sáng suốt, không chiếc đồng hồ nào đo được.
The hours of folly are measured by the clock; but of wisdom, no clock can measure.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Phương thức chân chính của tri thức là thử nghiệm.
The true method of knowledge is experiment.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái Ác Chủ Động tốt hơn là Cái Thiện Thụ Động.
Active Evil is better than Passive Good.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi kẻ ác độc muốn trở thành kẻ thù của bạn, hắn luôn luôn bắt đầu bằng cách trở thành bạn bè.
When a sinister person means to be your enemy, they always start by trying to become your friend.

Cái cây khiến một vài người rơi lệ vui sướng trong mắt của những người khác chỉ là một thứ màu xanh đứng cản đường. Có người thấy thiên nhiên chỉ toàn những trò cười méo mó… và có người chẳng mấy khi thấy thiên nhiên. Nhưng trong mắt của người có trí tưởng tượng, thiên nhiên chính là sự tưởng tượng.
The tree which moves some to tears of joy is in the eyes of others only a green thing that stands in the way. Some see nature all ridicule and deformity… and some scarce see nature at all. But to the eyes of the man of imagination, nature is imagination itself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dễ tha thứ cho kẻ thù hơn cho bạn.
It is easier to forgive an enemy than to forgive a friend.

Tác giả:
Từ khóa:

Nghĩ vào buổi sáng. Hành động vào buổi trưa. Ăn uống vào buổi tối. Ngủ vào buổi đêm.
Think in the morning. Act in the noon. Eat in the evening. Sleep in the night.

Nếu những cánh cửa của nhận thức được lau sạch, mọi thứ sẽ hiện lên với con người như chính bản chất của nó, sự vô cùng.
If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kẻ ít lòng can đảm thì nhiều sự xảo quyệt.
The weak in courage is strong in cunning.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người kiềm chế dục vọng của mình, làm như vậy bởi dục vọng của họ đủ yếu để bị kiềm chế.
Those who restrain their desires, do so because theirs is weak enough to be restrained.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời gian là sự khoan dung của Vĩnh hằng; không có sự mau lẹ của Thời gian, thứ nhanh nhất trong mọi thứ, tất cả đều là tra tấn vĩnh hằng.
Time is the mercy of Eternity; without Time’s swiftness Which is the swiftest of all things, all were eternal torment.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nghệ thuật là cây sự sống. Khoa học là cây cái chết.
Art is the tree of life. Science is the tree of death.

Sự khoan dung là sợi dây xích vàng gắn kết xã hội lại với nhau.
Mercy is the golden chain by which society is bound together.

Tác giả:
Từ khóa:

Quá đau khổ thì cười. Quá vui mừng thì khóc.
Excessive sorrow laughs. Excessive joy weeps.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhà tù được dựng lên bằng đá của Luật pháp. Nhà chứa được dựng lên bằng gạch của tôn giáo.
Prisons are built with stones of Law. Brothels with the bricks of religion.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong vũ trụ này, có những thứ đã được biết, và những thứ chưa biết đến, và ở giữa, có những cánh cửa.
In the universe, there are things that are known, and things that are unknown, and in between, there are doors.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kẻ ngu ngốc không thấy cùng một cái cây với người sáng suốt.
A fool sees not the same tree that a wise man sees.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mặt trăng như đóa hoa
Vời vợi cõi thiên đường,
Trong niềm vui yên lặng
Cười tọa ngự trời đêm.
The moon like a flower
In heaven’s high bower,
With silent delight,
Sits and smiles on the night.

Tác giả:
Từ khóa:

Mong muốn có tiền và sự thống khổ của tên trộm không bao giờ có thể được coi là cái cớ cho sự trộm cắp, vì có nhiều người trung thực chịu đựng những gian khổ nặng nề hơn một cách kiên cường. Bởi vậy chúng ta phải tìm cái cớ ở chỗ khác ngoài sự mong muốn có tiền, vì đó là đam mê của kẻ bủn xỉn, không phải của tên trộm.
Want of money and the distress of a thief can never be alleged as the cause of his thieving, for many honest people endure greater hardships with fortitude. We must therefore seek the cause elsewhere than in want of money, for that is the miser’s passion, not the thief’s.

Chẳng con chim nào bay quá cao nếu nó sải chính đôi cánh của mình.
No bird soars too high if he soars with his own wings.

Tác giả:
Từ khóa: , ,