Từ khóa: Điều chưa biết

Điều ta biết là giọt nước, điều ta chưa biết là đại dương.
What we know is a drop, what we don’t know is an ocean.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong vũ trụ này, có những thứ đã được biết, và những thứ chưa biết đến, và ở giữa, có những cánh cửa.
In the universe, there are things that are known, and things that are unknown, and in between, there are doors.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi không biết mình đang làm gì, và việc không biết đem lại điều thú vị.
I don’t know what I’m doing and it’s the not knowing that makes it interesting.

Tác giả:
Từ khóa:

Nỗi sợ hãi mà ngay cả bản thân mình cũng không giải thích nổi mới thực sự khiến người ta sợ hãi, bởi cái cảm giác không biết gì về con đường xa xăm, mù mịt phía trước.

Con người luôn gặp khó khăn trong việc buông bỏ đau khổ. Với nỗi sợ hãi về những điều bất định, họ chọn chịu đau khổ trong những thứ quen thuộc.

Tôi không biết thế giới nhìn tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, dường như tôi chỉ là một đứa bé chơi đùa trên bờ biển, đôi lúc trong vui vầy tìm thấy một hòn sỏi trơn nhẵn hay một vỏ ốc đẹp đẽ hơn bình thường, trong khi đại dương sự thật còn chưa được khám phá trải bao la phía trước.
I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been only like a boy playing on the sea-shore, and diverting myself in now and then finding a smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all undiscovered before me.

Ta thường luôn thán phục những gì ta thực sự không hiểu.
You always admire what you really don’t understand.

Tác giả:
Từ khóa:

Đó là nỗi sợ hãi cho những điều chưa biết. Điều chưa biết là chính nó. Và nỗi sợ hãi nó khiến mọi người hối hả theo đuổi giấc mơ, ảo vọng, chiến tranh, hòa bình, tình yêu, hận thù, tất cả những thứ đó – tất cả chỉ là ảo ảnh. Điều chưa biết là chính nó. Hãy chấp nhận rằng nó chưa được biết và đơn giản là nó đang lướt đi. Mọi thứ đều chưa biết — và rồi bạn vượt lên trong cuộc chơi. Đó chính là nó. Đúng không?
It’s fear of the unknown. The unknown is what it is. And to be frightened of it is what sends everybody scurrying around chasing dreams, illusions, wars, peace, love, hate, all that–it’s all illusion. Unknown is what it is. Accept that it’s unknown and it’s plain sailing. Everything is unknown–then you’re ahead of the game. That’s what it is. Right?

Tác giả:
Từ khóa:

Lòng can đảm là biện pháp để đối đầu những điều không biết trước.
Courage is the resolution to face the unforeseen.

Tại sao người ta lại khăng khăng giữ mối quan hệ không thỏa mãn, không sẵn lòng đi tìm giải pháp hoặc chấm dứt nó và bước tiếp? Bởi vì họ biết thay đổi sẽ dẫn tới điều chưa biết, và hầu hết mọi người tin rằng điều chưa biết ấy sẽ đau đớn hơn điều họ đang trải nghiệm.
Why do people persist in a dissatisfying relationship, unwilling either to work toward solutions or end it and move on? It’s because they know changing will lead to the unknown, and most people believe that the unknown will be much more painful than what they’re already experiencing.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thứ không thể hiểu nổi không ngừng tồn tại.
Everything that is incomprehensible does not cease to exist.

Tác giả:
Từ khóa:

Tương lai có rất nhiều tên: Với kẻ yếu, nó là Điều không thể đạt được. Đối với người hay sợ hãi, nó là Điều chưa biết. Với ai dũng cảm, nó là Cơ hội.
The future has many names: For the weak, it means the unattainable. For the fearful, it means the unknown. For the courageous, it means opportunity.

Có những điều đã biết và có những điều chưa biết, và giữa chúng là cánh cửa dẫn tới nhận thức.
There are things known and there are things unknown, and in between are the doors of perception.

Nếu bạn không thể đo lường nó, bạn không thể cải thiện nó.
If you can not measure it, you can not improve it.