Tác giả: Denis Diderot

Ở bất cứ đất nước nào mà tài năng và đức hạnh không có sự tiến bộ, tiền bạc sẽ là thần thánh. Người dân hoặc có tiền hoặc khiến người khác tin rằng mình có tiền. Sự giàu sang sẽ là đức hạnh cao quý nhất, nghèo khó là sự xấu xa thấp hèn nhất. Người có tiền sẽ thể hiện điều đó theo mọi cách có thể. Nếu sự phô trương đó không vượt qua tài sản của họ, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nếu sự phô trương đó vượt qua tài sản của họ, họ sẽ hủy diệt chính mình. Trong đất nước ấy, những cơ đồ lớn nhất sẽ biến mất trong nháy mắt. Người không có tiền sẽ tự hủy diệt mình trong nỗ lực tuyệt vọng để che dấu sự nghèo khó. Đó cũng là một sự sung túc: dấu hiệu giàu sang bên ngoài cho số ít, mặt nạ che sự nghèo khó cho số đông, và nguồn tha hóa cho tất cả.
In any country where talent and virtue produce no advancement, money will be the national god. Its inhabitants will either have to possess money or make others believe that they do. Wealth will be the highest virtue, poverty the greatest vice. Those who have money will display it in every imaginable way. If their ostentation does not exceed their fortune, all will be well. But if their ostentation does exceed their fortune they will ruin themselves. In such a country, the greatest fortunes will vanish in the twinkling of an eye. Those who don’t have money will ruin themselves with vain efforts to conceal their poverty. That is one kind of affluence: the outward sign of wealth for a small number, the mask of poverty for the majority, and a source of corruption for all.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Con người khen ngợi đức hạnh, nhưng họ căm ghét nó, họ chạy trốn nó. Nó làm ta chết rét, và trong thế giới này, ta phải giữ chân mình ấm.
People praise virtue, but they hate it, they run away from it. It freezes you to death, and in this world you’ve got to keep your feet warm.

Tác giả:
Từ khóa:

Ai cũng có lòng tự trọng. Tôi sẵn sàng quên đi nó, nhưng do mình tự quyết chứ không phải vì ai đó bảo mình.
Every man has his dignity. I’m willing to forget mine, but at my own discretion and not when someone else tells me to.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta bảo rằng ham muốn là sản phẩm của ý chí, nhưng điều ngược lại mới đúng: ý chí là sản phẩm của ham muốn.
It is said that desire is a product of the will, but the converse is in fact true: will is a product of desire.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quyết định của tòa án không bao giờ nên được in ra; về lâu về dài, chúng tạo nên một thế lực đối lập với luật pháp.
The decisions of law courts should never be printed: in the long run, they form a counter authority to the law.

Tác giả:
Từ khóa:

Vui sướng là phẩm chất của người thường. Thiên tài luôn phỏng đoán đâu đó có sự lộn xộn.
Gaiety is a quality of ordinary men. Genius always presupposes some disorder in the machine.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy cẩn thận với những người nói đến việc thiết lập trật tự! Thiết lập trật tự luôn có nghĩa là chi phối người khác.
Watch out for the fellow who talks about putting things in order! Putting things in order always means getting other people under your control.

Tác giả:
Từ khóa:

Từ cuồng tín tới man rợ chỉ có một bước chân thôi.
From fanaticism to barbarism is only one step.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ có một khát khao, khát khao hạnh phúc.
There is only one passion, the passion for happiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người lịch sự nhất là những người tình tồi tệ nhất.
The best mannered people make the most absurd lovers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi khoa học, nghệ thuật, văn học và triết học chỉ đơn thuần là sự biểu lộ của tính cách, chúng lên tới mức có thể đạt được những thành tựu huy hoàng và chói mắt, có thể khiến cái tên của một người được truyền tụng cả ngàn năm.
When science, art, literature, and philosophy are simply the manifestation of personality they are on a level where glorious and dazzling achievements are possible, which can make a man’s name live for thousands of years.

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.
No man has received from nature the right to command his fellow human beings.

Tác giả:
Từ khóa:

There is only one passion, the passion for happiness.
Chỉ có một khát khao, khát khao hạnh phúc.

Tác giả:

Thái độ hoài nghi là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới triết học.
Skepticism is the first step on the road to philosophy.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta chửi bới không ngừng dục vọng; người ta quy tội cho nó đã gây ra tất cả đau khổ của con người. Người ta quên mất rằng chúng cũng là nguồn của tất cả lạc thú.
One declaims endlessly against the passions; one imputes all of man’s suffering to them. One forgets that they are also the source of all his pleasures.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu có nơi nào việc trở nên siêu phàm là tối cần thiết thì đó chính là cái ác. Anh phỉ nhổ lên thằng trộm quèn, nhưng anh không thể không kính trọng tên tội phạm vĩ đại.
If there is one realm in which it is essential to be sublime, it is in wickedness. You spit on a petty thief, but you can’t deny a kind of respect for the great criminal.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở những người cộng tác nhiều hơn nhiều đức hạnh.
We are far more liable to catch the vices than the virtues of our associates.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn xấu cũng có tính truyền thụ như sự phóng túng. Con người đem sự xóa bỏ thành kiến ra bù cho sự trong trắng đánh mất.
Bad company is as instructive as licentiousness. One makes up for the loss of one’s innocence with the loss of one’s prejudices.

Tác giả:
Từ khóa:

Tư tưởng là gái điếm của tôi.
My ideas are my whores.

Tác giả:
Từ khóa:

Vị bác sĩ tốt nhất là người anh chạy tới nhờ và không thể tìm thấy.
The best doctor is the one you run to and can’t find.

Tác giả:
Từ khóa:

Dưới mắt tôi, máu của chúa Giê xu có thể bao phủ vô số tội lỗi.
The blood of Jesus Christ can cover a multitude of sins, it seems to me.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn.
There are things I can’t force. I must adjust. There are times when the greatest change needed is a change of my viewpoint.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản chất con người mà là những thói thường thấp hèn đã tha hóa nó.
It is not human nature we should accuse but the despicable conventions that pervert it.

Tác giả:
Từ khóa:

Công lý là đức hạnh đầu tiên của người cầm quyền, và chấm dứt những lời phàn nàn của kẻ phục tùng.
Justice is the first virtue of those who command, and stops the complaints of those who obey.

Tác giả:
Từ khóa: ,