Tác giả: Denis Diderot

Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
There is no moral precept that does not have something inconvenient about it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta tham lam nuốt lấy lời nói dối tâng bốc, nhưng chúng ta chỉ nhấp miệng từng chút sự thật cay đắng.
We swallow greedily any lie that flatters us, but we sip only little by little at a truth we find bitter.

Tác giả:
Từ khóa:

Cái ác luôn xuất hiện trên thế giới này qua mội vài thiên tài nào đó.
Evil always turns up in this world through some genius or other.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người ta chửi bới không ngừng dục vọng; người ta quy tội cho nó đã gây ra tất cả đau khổ của con người. Người ta quên mất rằng chúng cũng là nguồn của tất cả lạc thú.
One declaims endlessly against the passions; one imputes all of man’s suffering to them. One forgets that they are also the source of all his pleasures.

Tác giả:
Từ khóa:

Từ cuồng tín tới man rợ chỉ có một bước chân thôi.
From fanaticism to barbarism is only one step.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cố gắng đạt được sự hủy diệt của dục vọng là đỉnh cao của sự ngu xuẩn. Kẻ cuồng tín thì có được mục tiêu cao quý nào khi hành hạ mình như người điên để không muốn gì, không yêu gì, không cảm thấy gì, và nếu thành công, cũng sẽ biến thành một con quái vật thực sự!
To attempt the destruction of our passions is the height of folly. What a noble aim is that of the zealot who tortures himself like a madman in order to desire nothing, love nothing, feel nothing, and who, if he succeeded, would end up a complete monster!

Tác giả:
Từ khóa:

Sức mạnh đạt được nhờ bạo lực chỉ là sự chiếm đoạt và chỉ tồn tại chừng nào thế lực của người ra lệnh vượt lên trên tất cả những kẻ phục tùng.
Power acquired by violence is only a usurpation, and lasts only as long as the force of him who commands prevails over that of those who obey.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhà triết học chưa bao giờ giết tu sĩ nào, trong khi đó tu sĩ đã giết nhiều nhà triết học vĩ đại.
The philosopher has never killed any priests, whereas the priest has killed a great many philosophers.

Tác giả:
Từ khóa:

Thi ca phải có gì đó man rợ, bao la và hoang dại.
Poetry must have something in it that is barbaric, vast and wild.

Tác giả:
Từ khóa:

Cho dù một người có mặc áo đẹp, nếu anh ta sống yên bình; và tử tế, bình tĩnh, có đức tinh và trong sáng; và nếu anh ta không làm hại sinh linh nào, đó là con người thánh thiện.
Although a man may wear fine clothing, if he lives peacefully; and is good, self-possessed, has faith and is pure; and if he does not hurt any living being, he is a holy man.

Tác giả:
Từ khóa:

Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn.
There are things I can’t force. I must adjust. There are times when the greatest change needed is a change of my viewpoint.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản chất con người mà là những thói thường thấp hèn đã tha hóa nó.
It is not human nature we should accuse but the despicable conventions that pervert it.

Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng linh hồn tới những điều vĩ đại.
Only passions, great passions can elevate the soul to great things.

Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ có một khát khao, khát khao hạnh phúc.
There is only one passion, the passion for happiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu có nơi nào việc trở nên siêu phàm là tối cần thiết thì đó chính là cái ác. Anh phỉ nhổ lên thằng trộm quèn, nhưng anh không thể không kính trọng tên tội phạm vĩ đại.
If there is one realm in which it is essential to be sublime, it is in wickedness. You spit on a petty thief, but you can’t deny a kind of respect for the great criminal.

Tác giả:
Từ khóa:

Dưới mắt tôi, máu của chúa Giê xu có thể bao phủ vô số tội lỗi.
The blood of Jesus Christ can cover a multitude of sins, it seems to me.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.
No man has received from nature the right to command his fellow human beings.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiên tài thời nào cũng có, nhưng những người mang nó trong mình sẽ mãi tê liệt trừ khi có những sự kiện phi thường xảy ra để đốt nóng và làm tan chảy số đông cho nó dâng trào.
Genius is present in every age, but the men carrying it within them remain benumbed unless extraordinary events occur to heat up and melt the mass so that it flows forth.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi khoa học, nghệ thuật, văn học và triết học chỉ đơn thuần là sự biểu lộ của tính cách, chúng lên tới mức có thể đạt được những thành tựu huy hoàng và chói mắt, có thể khiến cái tên của một người được truyền tụng cả ngàn năm.
When science, art, literature, and philosophy are simply the manifestation of personality they are on a level where glorious and dazzling achievements are possible, which can make a man’s name live for thousands of years.

Hãy cẩn thận với những người nói đến việc thiết lập trật tự! Thiết lập trật tự luôn có nghĩa là chi phối người khác.
Watch out for the fellow who talks about putting things in order! Putting things in order always means getting other people under your control.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở những người cộng tác nhiều hơn nhiều đức hạnh.
We are far more liable to catch the vices than the virtues of our associates.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người khen ngợi đức hạnh, nhưng họ căm ghét nó, họ chạy trốn nó. Nó làm ta chết rét, và trong thế giới này, ta phải giữ chân mình ấm.
People praise virtue, but they hate it, they run away from it. It freezes you to death, and in this world you’ve got to keep your feet warm.

Tác giả:
Từ khóa:

Vui sướng là phẩm chất của người thường. Thiên tài luôn phỏng đoán đâu đó có sự lộn xộn.
Gaiety is a quality of ordinary men. Genius always presupposes some disorder in the machine.

Tác giả:
Từ khóa:

Giọt nước mắt của người đàn ông thực sự là người đàn ông khiến chúng ta xúc động hơn những giọt nước mắt cuả người đàn bà.

Tác giả: