Tác giả: Denis Diderot

Ơn huệ là gánh nặng, và mọi gánh nặng đều cần phải giũ sạch.
Gratitude is a burden, and every burden is made to be shaken off.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng nhầm lẫn cây độc cần với cây mùi tây, điều đó rất quan trọng, nhưng tin hay không tin Chúa chẳng quan trọng chút nào.
It is very important not to mistake hemlock for parsley, but to believe or not believe in God is not important at all.

Tác giả:
Từ khóa:

Thứ chúng ta nên kết án không phải là bản chất con người mà là những thói thường thấp hèn đã tha hóa nó.
It is not human nature we should accuse but the despicable conventions that pervert it.

Tác giả:
Từ khóa:

Cho dù một người có mặc áo đẹp, nếu anh ta sống yên bình; và tử tế, bình tĩnh, có đức tinh và trong sáng; và nếu anh ta không làm hại sinh linh nào, đó là con người thánh thiện.
Although a man may wear fine clothing, if he lives peacefully; and is good, self-possessed, has faith and is pure; and if he does not hurt any living being, he is a holy man.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta có khả năng tìm thấy sai trái ở những người cộng tác nhiều hơn nhiều đức hạnh.
We are far more liable to catch the vices than the virtues of our associates.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn xấu cũng có tính truyền thụ như sự phóng túng. Con người đem sự xóa bỏ thành kiến ra bù cho sự trong trắng đánh mất.
Bad company is as instructive as licentiousness. One makes up for the loss of one’s innocence with the loss of one’s prejudices.

Tác giả:
Từ khóa:

Tư tưởng là gái điếm của tôi.
My ideas are my whores.

Tác giả:
Từ khóa:

Cái ác luôn xuất hiện trên thế giới này qua mội vài thiên tài nào đó.
Evil always turns up in this world through some genius or other.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Câu súc tích giống như đinh nhọn buộc sự thật đóng lên trí nhớ chúng ta.
Pithy sentences are like sharp nails which force truth upon our memory.

Tác giả:
Từ khóa:

Từ cuồng tín tới man rợ chỉ có một bước chân thôi.
From fanaticism to barbarism is only one step.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quyết định của tòa án không bao giờ nên được in ra; về lâu về dài, chúng tạo nên một thế lực đối lập với luật pháp.
The decisions of law courts should never be printed: in the long run, they form a counter authority to the law.

Tác giả:
Từ khóa:

Thái độ hoài nghi là bước đầu tiên trên con đường dẫn tới triết học.
Skepticism is the first step on the road to philosophy.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ đam mê, những đam mê lớn lao mới nâng linh hồn tới những điều vĩ đại.
Only passions, great passions can elevate the soul to great things.

Tác giả:
Từ khóa:

Giọt nước mắt của người đàn ông thực sự là người đàn ông khiến chúng ta xúc động hơn những giọt nước mắt cuả người đàn bà.

Tác giả:

Chúng ta tham lam nuốt lấy lời nói dối tâng bốc, nhưng chúng ta chỉ nhấp miệng từng chút sự thật cay đắng.
We swallow greedily any lie that flatters us, but we sip only little by little at a truth we find bitter.

Tác giả:
Từ khóa:

Không có nhận thức nào về đạo đức lại không dẫn tới điều gì đó bất tiện.
There is no moral precept that does not have something inconvenient about it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy cẩn thận với những người nói đến việc thiết lập trật tự! Thiết lập trật tự luôn có nghĩa là chi phối người khác.
Watch out for the fellow who talks about putting things in order! Putting things in order always means getting other people under your control.

Tác giả:
Từ khóa:

Lòng yêu nước là một động cơ chóng tàn hiếm khi sống lâu hơn mối đe dọa xã hội đã dựng nó dậy.
Patriotism is an ephemeral motive that scarcely ever outlasts the particular threat to society that aroused it.

Tác giả:
Từ khóa:

Công lý là đức hạnh đầu tiên của người cầm quyền, và chấm dứt những lời phàn nàn của kẻ phục tùng.
Justice is the first virtue of those who command, and stops the complaints of those who obey.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thiên tài thời nào cũng có, nhưng những người mang nó trong mình sẽ mãi tê liệt trừ khi có những sự kiện phi thường xảy ra để đốt nóng và làm tan chảy số đông cho nó dâng trào.
Genius is present in every age, but the men carrying it within them remain benumbed unless extraordinary events occur to heat up and melt the mass so that it flows forth.

Tác giả:
Từ khóa:

Không ai nhận được từ tự nhiên quyền ra lệnh cho người khác.
No man has received from nature the right to command his fellow human beings.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta chửi bới không ngừng dục vọng; người ta quy tội cho nó đã gây ra tất cả đau khổ của con người. Người ta quên mất rằng chúng cũng là nguồn của tất cả lạc thú.
One declaims endlessly against the passions; one imputes all of man’s suffering to them. One forgets that they are also the source of all his pleasures.

Tác giả:
Từ khóa:

Ở bất cứ đất nước nào mà tài năng và đức hạnh không có sự tiến bộ, tiền bạc sẽ là thần thánh. Người dân hoặc có tiền hoặc khiến người khác tin rằng mình có tiền. Sự giàu sang sẽ là đức hạnh cao quý nhất, nghèo khó là sự xấu xa thấp hèn nhất. Người có tiền sẽ thể hiện điều đó theo mọi cách có thể. Nếu sự phô trương đó không vượt qua tài sản của họ, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nếu sự phô trương đó vượt qua tài sản của họ, họ sẽ hủy diệt chính mình. Trong đất nước ấy, những cơ đồ lớn nhất sẽ biến mất trong nháy mắt. Người không có tiền sẽ tự hủy diệt mình trong nỗ lực tuyệt vọng để che dấu sự nghèo khó. Đó cũng là một sự sung túc: dấu hiệu giàu sang bên ngoài cho số ít, mặt nạ che sự nghèo khó cho số đông, và nguồn tha hóa cho tất cả.
In any country where talent and virtue produce no advancement, money will be the national god. Its inhabitants will either have to possess money or make others believe that they do. Wealth will be the highest virtue, poverty the greatest vice. Those who have money will display it in every imaginable way. If their ostentation does not exceed their fortune, all will be well. But if their ostentation does exceed their fortune they will ruin themselves. In such a country, the greatest fortunes will vanish in the twinkling of an eye. Those who don’t have money will ruin themselves with vain efforts to conceal their poverty. That is one kind of affluence: the outward sign of wealth for a small number, the mask of poverty for the majority, and a source of corruption for all.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Nếu muốn tôi tin vào Chúa, hãy để tôi chạm vào ông ta.
If you want me to believe in God, you must make me touch him.

Tác giả:
Từ khóa: