Tác giả: Marcel Proust

Khoái lạc giống như những bức ảnh: với sự hiện diện của người ta yêu, ta chỉ chụp âm bản, ta sẽ rửa ảnh sau đó, ở nhà, khi ta lại có thể sử dụng căn phòng tối bên trong nội tâm, căn phòng hoàn toàn cấm mở khi có mặt người khác.
Pleasures are like photographs: in the presence of the person we love, we take only negatives, which we develop later, at home, when we have at our disposal once more our inner dark room, the door of which it is strictly forbidden to open while others are present.

Tác giả:
Từ khóa:

Đích đến của tôi không còn là một địa điểm, mà đúng hơn là một cách nhìn mới.
My destination is no longer a place, rather a new way of seeing.

Tác giả:
Từ khóa:

Khát khao khiến mọi thứ nở rộ; chiếm hữu khiến mọi thứ tàn lụi và trôi đi.
Desire makes everything blossom; possession makes everything wither and fade.

Tác giả:
Từ khóa:

Có lẽ trong tuổi thơ ta, không có ngày nào mà ta sống hết mình như những ngày ta dành cho cuốn sách yêu thích nhất.
There are perhaps no days of our childhood we lived so fully as those we spent with a favorite book.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc hành trình khám phá đích thực không phải là tìm kiếm miền đất mới mà chính là có cách nhìn mới.
The real voyage of discovery consists, not in seeking new landscapes, but in having new eyes.

Tác giả:
Từ khóa:

Thiên đường thực sự là thiên đường mà ta đánh mất.
The true paradises are the paradises that we have lost.

Tác giả:
Từ khóa:

Người đàn ông và một người đàn bà thường hay nói chuyện tình bạn trước tình yêu. Tình bạn ấy là một thứ tình giả tạo để che dấu một mối tình bên trong mà cả hai không ai dám nói ra.

Tác giả:

Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.

Tác giả:

Ta không nhận được sự khôn ngoan; ta phải tự mình tìm ra nó sau chuyến hành trình mà không ai có thể đi thay ta, hay giúp ta có thể bỏ qua.
We don’t receive wisdom; we must discover it for ourselves after a journey that no one can take for us or spare us.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu mơ mộng một chút là nguy hiểm, liều thuốc chữa không phải là mơ ít đi, mà hãy mơ nhiều hơn, lúc nào cũng mơ.
If a little dreaming is dangerous, the cure for it is not to dream less, but to dream more, to dream all the time.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chừng nào con người còn được tự do để hỏi điều mình phải hỏi, tự do để nói điều mình nghĩ, tự do để nghĩ điều mình quyết chí, tự do không thể mất đi, và khoa học không thể thoái lui.
As long as men are free to ask what they must, free to say what they think, free to think what they will, freedom can never be lost and science can never regress.

Ta hãy để những người phụ nữ đẹp lại cho những người đàn ông thiếu trí tưởng tượng.
Let us leave pretty women to men with no imagination.

Tác giả:
Từ khóa: ,