Nghệ thuật là cây sự sống. Khoa học là cây cái chết.
Art is the tree of life. Science is the tree of death.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-03T16:20:56+07:00 , , , , , DanhNgon.Net