Tác giả: Thomas Paine

Vũ khí ghê gớm nhất chống lại sai lầm là lí lẽ.
The most formidable weapon against errors of every kind is reason.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Khoa học nào cũng đặt trên nền tảng hệ thống nguyên lý cố định và bất biến như những nguyên lý chi phối và điều hòa vạn vật. Con người không thể đặt ra nguyên lý; con người chỉ có thể phát hiện ra chúng.
Every science has for its basis a system of principles as fixed and unalterable as those by which the universe is regulated and governed. Man cannot make principles; he can only discover them.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có những thời khắc thử thách linh hồn của con người.
These are the times that try men’s souls.

Tác giả:
Từ khóa:

Một giáo viên tốt hữu dụng hơn cả trăm thầy tu.
One good schoolmaster is of more use than a hundred priests.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta chỉ có thể rút ra lý lẽ từ hiện thực; chúng ta có thể đặt lý lẽ trên thực tế chứ không thể trên khả năng.
We can only reason from what is; we can reason on actualities, but not on possibilities.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngờ vực là bạn đồng hành của những tâm hồn bần tiện, và là tai ương của tất cả xã hội tốt đẹp.
Suspicion is the companion of mean souls, and the bane of all good society.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi con người từ bỏ quyền tư duy, cái bóng cuối cùng của tự do biến mất khỏi chân trời.
When men yield up the privilege of thinking, the last shadow of liberty quits the horizon.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta thường không biết quý trọng những thứ đạt được quá dễ dàng.
That which we obtain too easily, we esteem too lightly.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi yêu người có thể cười trong nghịch cảnh, có thể tìm sức mạnh trong sự khốn cùng và trở nên can đảm nhờ suy nghĩ. Những tâm hồn nhỏ bé có thể chùn bước, nhưng người có trái tim kiên định và được sự đồng thuận của luơng tâm sẽ theo đuổi những nguyên tắc của mình cho đến chết.
I love the man that can smile in trouble, that can gather strength from distress, and grow brave by reflection. ‘Tis the business of little minds to shrink, but he whose heart is firm, and whose conscience approves his conduct, will pursue his principles unto death.

Tác giả:
Từ khóa:

Đội quân nguyên tắc có thể xuyên thủng cả những nơi mà đội quân con người không thể.
An army of principles can penetrate where an army of soldiers cannot.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ.
Time makes more converts than reason.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chẳng phải là một vài tấc đất, chúng ta đang bảo vệ cho đại nghĩa, và dù chúng ta đánh bại kẻ thù trong một hay nhiều trận chiến thì kết quả cũng như nhau.
It is not a field of a few acres of ground, but a cause, that we are defending, and whether we defeat the enemy in one battle, or by degrees, the consequences will be the same.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi chúng ta lên kế hoạch cho hậu thế, chúng ta phải nhớ rằng đức hạnh không có tính di truyền.
When we are planning for posterity, we ought to remember that virtue is not hereditary.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhà cầm quyền, dù ở tình trạng tốt nhất, cũng chỉ là cái ác cần thiết; và trong tình trạng xấu nhất, cái ác không thể chịu nổi.
Government, even in its best state, is but a necessary evil; in its worst state, an intolerable one.

Tác giả:
Từ khóa:

Tiết chế tâm tính luôn luôn là thói quen tốt; nhưng tiết chế nguyên tắc luôn luôn là thói xấu.
Moderation in temper is always a virtue; but moderation in principle is always a vice.

Tác giả:
Từ khóa:

Lí lẽ tự phục tùng chính nó, còn ngu dốt thì phục tùng bất cứ thứ gì nó được ra lệnh.
Reason obeys itself; and ignorance submits to whatever is dictated to it.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sức mạnh và thế lực của sự chuyên quyền nằm cả trong nỗi sợ hãi bị chống đối.
The strength and power of despotism consists wholly in the fear of resistance.

Tác giả:
Từ khóa:

Tính cách gìn giữ thì dễ hơn là phục hồi.
Character is much easier kept than recovered.

Tác giả:
Từ khóa:

Tổ quốc tôi là thế giới, và tôn giáo tôi là làm điều tốt.
My country is the world, and my religion is to do good.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vũ khí làm nản lòng người và khiến kẻ cướp bóc và xâm lược kinh sợ, và gìn giữ trật tự cũng như tài sản của thế giới… Cái ác khủng khiếp sẽ nảy sinh khi nó bị tước đoạt khỏi những người tuân thủ pháp luật.
Arms discourage and keep the invader and plunderer in awe, and preserve order in the world as well as property… Horrid mischief would ensue were the law-abiding deprived of the use of them.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong tất cả những tên bạo chúa ảnh hưởng tới nhân loại, bạo chúa về tôn giáo là tồi tệ nhất.
Of all the tyrannies that affect mankind, tyranny in religion is the worst.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Xung đột càng lớn thì thắng lợi càng vinh quang.
The harder the conflict, the more glorious the triumph.

Tư tưởng có hai tầng lớp rõ rệt: ý nghĩ ta tự xây dựng trong bản thân nhờ suy ngẫm và tư duy, và ý nghĩ tự bản thân nó xuất hiện trong tâm tưởng.
There are two distinct classes of what are called thoughts: those that we produce in ourselves by reflection and the act of thinking and those that bolt into the mind of their own accord.

Tác giả:
Từ khóa:

Bản chất con người tự nó không xấu xa.
Human nature is not of itself vicious

Tác giả:
Từ khóa: