Từ khóa: Xấu xa

Có hàng ngàn cách để chặt cành xấu xa với người bắt đầu từ gốc rễ.
There are a thousand hacking at the branches of evil to one who is striking at the root.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ở trái tim của tất cả cái đẹp cư ngụ thứ gì đó phi nhân tính.
At the heart of all beauty lies something inhuman.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tính hèn hạ không thể chữa được; nó không thể được chữa khỏi bởi tuổi già, hay bởi bất cứ điều gì khác.
Meanness is incurable; it cannot be cured by old age, or by anything else.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Tham vọng! Nguồn gốc đầy uy lực của cả điều tốt đẹp và xấu xa.
Ambition! powerful source of good and ill!

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ thời gian mới chứng tỏ người chính trực; nhưng chỉ cần một ngày để biết được ai là kẻ xấu.
Time alone reveals the just man; but you might discern a bad man in a single day.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Người không hy vọng điều tốt đẹp không sợ hãi điều xấu xa.
He that hopes no good fears no ill.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Thà không giữ lời hứa còn hơn làm điều xấu để giữ nó.
Better break your word than do worse in keeping it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đức hạnh biết tới từng đồng chinh điều nó đã mất vì không làm điều xấu.
Virtue knows to a farthing what it has lost by not having been vice.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Ác quỷ nằm ấp ủ trong lồng ngực của kẻ khốn cùng.
The devil lies brooding in the miser’s chest.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy sinh từ việc tiền Chúa tạo ra không đủ.
The fundamental evil of the world arose from the fact that the good Lord has not created money enough.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Việc hàng triệu người có chung thói xấu không khiến những thói xấu đó biến thành đức hạnh, việc họ có chung vô số điều sai không biến những điều sai đó thành sự thật, và việc hàng triệu người có chung bệnh trạng tinh thần không khiến những người này trở thành minh mẫn.
The fact that millions of people share the same vices does not make these vices virtues, the fact that they share so many errors does not make the errors to be truths, and the fact that millions of people share the same form of mental pathology does not make these people sane

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Biết cái ác còn chưa đủ để tránh xa nó ư? Nếu chưa đủ, chúng ta nên tự thành thật thừa nhận mình quá yêu cái ác để từ bỏ nó.
Is it not enough to know the evil to shun it? If not, we should be sincere enough to admit that we love evil too well to give it up.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hiểu bóng tối trong lòng mình là phương cách tốt nhất để đối phó với bóng tối trong lòng người khác.
Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Điều thu được từ cái ác chẳng khác nào điều mất.
Lucrum malum aequale dispendio.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đức hạnh khoác mành che mặt, sự xấu xa khoác mặt nạ.
Virtue has a veil, vice a mask.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi không biết có gì trong trái tim của kẻ ác. Nhưng tôi biết có gì trong trái tim của người tốt, và nó kinh khủng.
I don’t know what is in the hearts of evil men. But I know what is in the heart of a good man, and it is horrible.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái tội lớn nhất của chúng ta là đã khiếp sợ trước cái xấu và cái ác nhất là khi cái xấu, cái ác nắm quyền lực.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Bởi tâm trí mạnh mẽ hơn cơ thể, những xấu xa mà tâm trí mắc phải cũng tồi tệ hơn những gì cơ thể mắc phải.
In so far as the mind is stronger than the body, so are the ills contracted by the mind more severe than those contracted by the body.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa; nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói xấu tồi tệ nhất, sự vô cảm của con người.
We may have found a cure for most evils; but we have found no remedy for the worst of them all, the apathy of human beings.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Con người khó nhận ra được sự xấu xa do chính mình tạo ra.
Man can hardly even recognize the devils of his own creation.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Thói xấu là cửa ngõ của sự tha hóa.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta càng leo lên nấc thang xã hội, bản tính xấu xa càng đeo mặt nạ dày hơn.
As we ascend the social ladder, viciousness wears a thicker mask.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tự nhiên cho ta tình bạn để hỗ trợ nhau trong đức hạnh, không phải đề đồng hành trong thói xấu xa.
Friendship was given by nature to be an assistant to virtue, not a companion in vice.

0

Bất hợp tác với điều xấu cũng là nghĩa vụ như hợp tác với điều tốt.
Non-cooperation with evil is as much a duty as is cooperation with good.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,