Từ khóa: Duy nhất

Ta đi qua rất nhiều nơi, xem qua rất nhiều sách, uống qua nhiều loại rượu, lại chỉ thích duy nhất một người.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn giữ một mảnh ghép rất quan trọng. Không có nó, thế giới không hoàn thiện. Bạn đáng quý như vậy đấy.
You hold a very important piece of the puzzle. Without it the world is incomplete. That’s how precious you are.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự khác biệt giữa bạn và mọi người khác, là mọi người khác. Và thế là nhiều đấy, vì vậy bạn nên cảm thấy mình đặc biệt.
The difference between you and everyone else, is everyone else. And that’s a lot, so you should feel special.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn càng yêu bản thân mình, bạn càng ít giống bất cứ ai khác, điều này khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị.
The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tính độc nhất là điều khiến bạn trông xinh đẹp nhất.
Uniqueness is what makes you the most beautiful.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi người sinh ra trên đời đều tượng trưng cho một điều gì đó mới mẻ, điều gì đó chưa từng tồn tại trước đây, điều gì đó nguyên gốc và độc nhất vô nhị.
Every person born in this world represents something new, something that never existed before, something original and unique.

Tác giả:
Từ khóa:

Cả một thế giới đi theo xuống huyệt mộ với người qua đời; mỗi chúng ta đều độc nhất vô nhị và không thể lặp lại.
A whole world is taken to the grave with the dead person; each one of us is unique and unrepeatable.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ai cũng có trong mình điều gì đó trân quý không nằm ở bất cứ ai khác.
Everyone has in him something precious that is in no one else.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn có một món quà độc nhất vô nhị dành tặng cho thế gian này. Hãy sống thật với bản thân, đối xử tốt với bản thân, đọc và học hỏi về mọi điều khiến bạn thấy hứng thú và tránh xa những người làm bạn xuống tinh thần. Khi bạn đối xử tốt với bản thân và tôn trọng sự độc nhất vô nhị của những người xung quanh bạn, bạn sẽ trao món quà tuyệt vời cho thế giới… CHÍNH BẠN!
You have a unique gift to offer this world. Be true to yourself, be kind to yourself, read and learn about everything that interests you and keep away from people who bring you down. When you treat yourself kindly and respect the uniqueness of those around you, you will be giving this world an amazing gift… YOU!

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng mượn kế hoạch của người khác. Hãy phát triển triết lý sống của chính mình và nó sẽ dẫn bạn tới những nơi độc nhất vô nhị.
Don’t borrow someone else’s plan. Develop your own philosophy and it will lead you to unique places.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy là chính mình; tất cả ai khác đều có người làm rồi.
Be yourself; everyone else is taken.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Giá trị của người khác là ở họ có điều gì đó độc nhất vô nhị.
The value of other people is that they have something unique to offer.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn sinh ra đã là một tác phẩm nghệ thuật nguyên bản. Hãy luôn nguyên bản. Nguyên bản có giá hơn những bản sao.
You were born an original work of art. Stay original always. Originals cost more than imitations.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi người không chỉ là chính bản thân anh ta; anh ta cũng đại diện cho sự độc nhất vô nhị, điểm vô cùng đặc biệt và luôn luôn quan trọng, luôn luôn đáng chú ý, nơi những hiện tượng của thế giới giao thoa, chỉ một lần theo cách này, và không bao giờ lặp lại.
Every man is more than just himself; he also represents the unique, the very special and always significant and remarkable point at which the world’s phenomena intersect, only once in this way, and never again.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng so sánh mình với người khác, bởi bạn là một tạo vật tuyệt vời và độc nhất vô nhị của tạo hóa. Hãy tự để lại những dấu chân của mình trên mặt tuyết.
Do not compare yourself with others, for you are a unique and wonderful creation. Make your own beautiful footprints in the snow.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng so sánh mình với bất cứ ai khác trên thế giới… nếu bạn làm vậy, bạn đang xúc phạm chính mình đấy.
Don’t compare yourself with anyone in this world… if you do so, you are insulting yourself.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi bạn là người duy nhất tỉnh táo, bạn trông giống như người duy nhất điên rồ.
When you’re the only sane person, you look like the only insane person.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúa tạo ra các tác phẩm nguyên bản chứ không phải các bản sao carbon. Bạn có thể được truyền cảm hứng từ người khác, nhưng hãy dũng cảm là chính mình.
God makes originals not carbon copies. It’s okay to be inspired by someone, but be bold enough to be yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy là chính mình. Thế giới này tôn sùng bản gốc.
Be yourself. The world worships the original.

Tác giả:
Từ khóa:

Đôi lúc ánh sáng quanh bạn rực rỡ tới mức nó khiến người ta chói lòa, không thấy được bạn thực sự là ai.
Sometimes your light shines so bright that it blinds people from seeing who you really are.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy luôn nhớ rằng bạn tuyệt đối độc nhất vô nhị. Cũng giống như bất cứ ai khác.
Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.

Tác giả:
Từ khóa: