Từ khóa: Thiện ác

Một trái tim không có lương tâm, không còn linh hồn thì không khác gì một cỗ máy. Nó không biết phân biệt tốt xấu, thiện ác.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Lòng khoan dung trở thành tội lỗi khi dành cho cái ác.
Tolerance becomes a crime when applied to evil.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người thụ động chấp nhận cái ác cũng dính líu tới cái ác như người phạm vào nó. Người chấp nhận cái ác mà không phải đối nó thực chất đang hợp tác với nó.
He who passively accepts evil is as much involved in it as he who helps to perpetrate it. He who accepts evil without protesting against it is really cooperating with it.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái ác chẳng bao giờ không bị trừng phạt, thưa ngài. Nhưng sự trừng phạt đôi khi là bí mật.
Evil never goes unpunished, Monsieur. But the punishment is sometimes secret.

0

Những kẻ ngu xuẩn cho rằng khi sự phán xét đối với cái ác bị trì hoãn, công lý không tồn tại; nhưng chỉ có sự ngẫu nhiên ở đây. Sự phán xét đối với cái ác nhiều khi bị trì hoãn một hai ngày, thậm chí một hai thế kỷ, nhưng nó chắc chắn như cuộc đời, nó chắc chắn như cái chết.
Foolish men imagine that because judgment for an evil thing is delayed, there is no justice; but only accident here below. Judgment for an evil thing is many times delayed some day or two, some century or two, but it is sure as life, it is sure as death.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Con người chẳng bao giờ gây điều ác hoàn toàn và một cách vui vẻ như khi họ làm điều đó vì niềm tin tôn giáo.
Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta sẽ để lại một thế giới điên rồ và tàn ác như khi chúng ta được biết khi trước đó bước vào.
Nous laisserons ce monde-ci aussi sot et aussi méchant que nous l’avons trouvé en y arrivant.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

“Vậy anh là ai?”
“Tôi là một phần của thứ quyền năng vĩnh viễn cầu cái ác và vĩnh viễn theo cái thiện.”
“Who are you then?”
“I am part of that power which eternally wills evil and eternally works good. “

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đạo trời là: người thiện thì được mệnh trời, người bất thiện thì mất mệnh trời vậy.
道善則得之, 不善則失之矣。Đạo thiện tắc đắc chi, bất thiện tắc thất chi hĩ.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Với con người cũng giống như với cây cối. Anh ta càng nỗ lực vươn lên ánh sáng và tầm cao, gốc rễ của anh ta càng len lỏi mạnh mẽ xuống mặt đất, xuống phía dưới, xuống bóng tối và vực sâu – xuống cái ác.
But it is the same with man as with the tree. The more he seeketh to rise into the height and light, the more vigorously do his roots struggle earthward, downward, into the dark and deep – into the evil.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hành thiện gặt quả thiện
Hành ác gặt quả ác
Đã gieo hạt giống nào
Người phải gặt quả nấy…

0

Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngôn từ lừa lọc không chỉ chính chúng hiểm độc, mà chúng tiêm nhiễm vào tâm hồn cái ác.
False words are not only evil in themselves, but they infect the soul with evil.

0
Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Cái ác chẳng bao giờ được thực hiện một cách hoàn toàn như khi nó được thực hiện với một thiện chí tốt.
Evil is never done so thoroughly or so well as when it is done with a good conscience.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự ngu dốt, đó là gốc và thân của mọi cái ác.
Ignorance, the root and stem of every evil.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thiện và ác vốn không có giới hạn, điểm khác nhau chính là lý do của ngươi mà thôi.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cả đời làm việc thiện, thiện còn chưa đủ; một ngày làm điều ác, ác đã thừa rồi.
終身為善,善猶不足;一日行惡,惡自有余。Chung thân vi thiện, thiện do bất túc; nhất nhật hành ác, ác tự hữu dư.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cái ác trên thế gian hầu như thường đến từ sự ngu muội, và ý tốt cũng có thể gây hại nhiều như ác ý nếu nó thiếu đi sự thấu hiểu.
The evil that is in the world almost always comes of ignorance, and good intentions may do as much harm as malevolence if they lack understanding.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Quyền năng của cái ác luôn chỉ là những nỗ lực vô nghĩa. Tư tưởng của chúng ta luôn trốn thoát khỏi bất cứ ai muốn dập tắt chúng.
The omnipotence of evil has never resulted in anything but fruitless efforts. Our thoughts always escape from whoever tries to smother them.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đôi khi cái thiện có thể được tìm thấy giữa địa ngục.
Goodness can be found sometimes in the middle of hell.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đừng hy vọng có thưởng khi phụng sự kẻ ác, trốn thoát không bị thương tổn đã là tốt rồi.
Expect no reward when you serve the wicked, and be thankful if you escape injury for your pain.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Giá mà có kẻ ác ở đâu đó âm thầm thủ ác, và chỉ cần phải tách chúng ra khỏi chúng ta để diệt trừ. Nhưng đường biên giới giữa cái thiện và cái ác chạy qua trái tim của mỗi con người. Và ai sẵn sàng phá hủy một phần trái tim của chính mình chứ?
If only there were evil people somewhere insidiously committing evil deeds, and it were necessary only to separate them from the rest of us and destroy them. But the line dividing good and evil cuts through the heart of every human being. And who is willing to destroy a piece of his own heart?

0
Tác giả:
Từ khóa:

Thế gian không có tuyệt đối thiện ác; có vài người hành vi thoạt nhìn là ác, nhưng chấm dứt đã có thể là thiện; có người hành vi là thiện, nhưng tâm cũng là ác. Chỉ cần làm được không thẹn với lương tâm, không thành ác, liền là thiện.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Cái ác nào cũng dễ bóp nghẹt khi còn là mầm non, và khi nó lớn lên, nó trở nên hùng mạnh.
Every evil in the bud is easily crushed: as it grows older, it becomes stronger.

0
Tác giả:
Từ khóa: