Từ khóa: Khôn ngoan

Không gì nguy hiểm hơn bạn bè ngu dốt; tôi thà có kẻ thù khôn.
Nothing is as dangerous as an ignorant friend; a wise enemy is to be preferred.

0

Trước khi chúng ta đạt được quyền năng to lớn, chúng ta phải đạt được sự khôn ngoan để dùng tốt nó.
Before we acquire great power we must acquire wisdom to use it well.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thư viện đã luôn là cách của nhân loại để bảo tồn trí khôn chung của mình.
Libraries have always been humanities’ way of preserving its collective wisdom.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tri thức tới, nhưng sự khôn ngoan ở lại.
Knowledge comes, but wisdom lingers.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu số phận chia cho bạn những quân bài xấu, hãy để sự khôn ngoan biến bạn thành người chơi giỏi.
Has fortune dealt you some bad cards. Then let wisdom make you a good gamester.

0

Cuộc đời là giấc mơ cho kẻ khôn, trò chơi cho kẻ ngốc, hài kịch cho kẻ giàu, và bi kịch cho kẻ nghèo.
Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Học hỏi mà không có trí khôn cũng giống như một đống sách chất trên lưng con lừa.
Learning without wisdom is a load of books on a donkey’s back.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Tóc bạc không sinh ra sự khôn ngoan.
It is not white hair that engenders wisdom.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy bỏ qua sự khôn ngoan theo lẽ thường. Nếu ai cũng đi theo một hướng, có khả năng cao là bạn sẽ làm nên trò trống bằng cách đi đúng theo hướng ngược lại.
Ignore the conventional wisdom. If everybody else is doing it one way, there’s a good chance you can find your niche by going in exactly the opposite direction.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Thiên đường của kẻ khờ là địa ngục của người khôn!
A fool’s paradise is a wise man’s hell!

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta không nhận được sự khôn ngoan; ta phải tự mình tìm ra nó sau chuyến hành trình mà không ai có thể đi thay ta, hay giúp ta có thể bỏ qua.
We don’t receive wisdom; we must discover it for ourselves after a journey that no one can take for us or spare us.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Người lạc quan là người nhìn đâu cũng thấy đèn xanh còn người bi quan thấy khắp nơi chỉ toàn đèn đỏ… kẻ thực sự khôn ngoan thì mù màu.
An optimist is a person who sees a green light everywhere, while a pessimist sees only the red stoplight… the truly wise person is colorblind.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.
Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.

0

Hãy hiểu cho rành chữ dại, khôn
Thế nào là dại, thế nào là khôn
Khôn trong lẫn lướt là khôn dại
Dại biết nhịn nhường, ấy dại khôn.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Người quân tử nói ra một lời mà người ta cho mình là khôn, hay không khôn, cho nên không thể không thận trọng lời nói.
君子一言以为知,一言以为不知,言不可不慎也。Quân tử nhất ngôn dĩ vị trí, nhất ngôn dĩ vi bất tri, ngôn bất khả thận dã.

1
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Lòng tốt quan trọng hơn khôn ngoan, và nhận thức được điều này là bắt đầu khôn ngoan rồi.
Kindness is more important than wisdom, and the recognition of this is the beginning of wisdom.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta trở nên khôn ngoan không phải nhờ hồi tưởng lại quá khứ, mà bởi trách nhiệm của ta đối với tương lai.
We are made wise not by the recollection of our past, but by the responsibility for our future.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Người khéo thường bận, người khôn hay lo.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người khôn học từ sai lầm của người khác, kẻ ngu xuẩn mới muốn tự phạm sai lầm.
The wise learn from the mistakes of others, it’s the fool that wants to make their own mistakes.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Tình yêu khôn ngoan hơn trí khôn.
Love is wiser than wisdom.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Lòng tốt thiếu đi sự khôn khéo luôn luôn chẳng khác gì cái ác.
Goodness without wisdom always accomplishes evil.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sẽ khôn ngoan nếu bạn hướng sự tức giận của mình vào vấn đề – không phải vào con người; tập trung năng lượng vào câu trả lời – không phải vào phân trần.
It is wise to direct your anger towards problems – not people; to focus your energies on answers – not excuses.

0

Giữ bí mật của chính mình là khôn ngoan; nhưng hy vọng người khác giữ nó là khờ dại.
To keep your secret is wisdom; but to expect others to keep it is folly.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy biến những vết thương của mình trở thành sự khôn ngoan.
Turn your wounds into wisdom.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,