Từ khóa: Bản năng

Trong mỗi chúng ta, thậm chí ngay cả những người ôn hòa nhất, đều có một loại khát khao tồi tệ, hoang dã, và vô luật.
There is in every one of us, even those who seem to be most moderate, a type of desire that is terrible, wild, and lawless.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bản năng là một điều kỳ vĩ. Nó không thể được giải thích hay bị tảng lờ.
Instinct is a marvelous thing. It can neither be explained nor ignored.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy đi theo bản năng của mình. Đó là nơi trí khôn chân chính thể hiện bản thân.
Follow your instincts. That’s where true wisdom manifests itself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tình yêu có bản năng của riêng mình, tìm đường tới trái tim, cũng như loài côn trùng yếu ớt nhất tìm đường tới đóa hoa, với ý chí không gì có thể làm mất tinh thần hay trệch hướng.
Love has its own instinct, finding the way to the heart, as the feeblest insect finds the way to its flower, with a will which nothing can dismay nor turn aside.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì mang tính lừa gạt như lý trí con người, không gì trơn trượt và có thể đảo ngược như thứ mà ta gọi là ‘logic’. La bàn thực sự của cuộc đời là bản năng tinh thần.
Nothing is so deceptive as human reasoning, – nothing so slippery and reversible as what we have decided to call ‘logic.’ The truest compass of life is spiritual instinct.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chẳng có bản năng nào như bản năng của trái tim.
There is no instinct like that of the heart.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong nghệ thuật cũng như trong tình yêu, bản năng là đủ.
In art as in love, instinct is enough.

Chúng ta không ai có thể ước đoán điều mình làm khi mình làm điều đó theo bản năng.
None of us can estimate what we do when we do it from instinct.

Tác giả:
Từ khóa:

Lý trí tiến bộ; bản năng hoàn thiện; bản năng nhanh chóng nhảy cóc; lý trí chậm chạm yếu ớt trèo.
Reason is progressive; instinct is complete; swift instinct leaps; slow reason feebly climbs.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vô tâm mới đáng sợ, hành động theo bản năng lại càng có thể phản ánh bản chất một con người.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy tin vào bản năng của bạn. Ít nhất sai lầm của bạn có thể là của bạn thay vì của người khác.
Trust your own instinct. Your mistakes might as well be your own instead of someone else’s.

Tác giả:
Từ khóa: ,