Tác giả: Jonathan Swift

Chúc bạn sống hết mỗi ngày trong đời mình.
May you live every day of your life.

Tác giả:
Từ khóa:

Mặc dù con người bị chê là không biết được điểm yếu của bản thân, có lẽ cũng ít ai biết được điểm mạnh của bản thân. Trong con người cũng như trong đất, đôi lúc có mạch vàng mà chủ nhân không hề biết.
Although men are accused of not knowing their own weakness, yet perhaps few know their own strength. It is in men as in soils, where sometimes there is a vein of gold which the owner knows not of.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mỗi ngày đều là một cơ hội để tạo ra kết thúc có hậu mới.
Every day is an opportunity to a make a new happy ending.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quyền lực bản thân nó chẳng phải là phúc phận, trừ phi nó được dùng để bảo vệ người vô tội.
Power is no blessing in itself, except when it is used to protect the innocent.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự tích cực là phẩm chất tốt cho người thuyết giáo và người diễn thuyết, bởi bất cứ ai chia sẻ suy nghĩ với quần chúng sẽ thuyết phục họ như thể chính mình cũng bị thuyết phục.
Positiveness is a good quality for preachers and speakers because, whoever shares his thoughts with the public will convince them as he himself appears convinced.

Tác giả:
Từ khóa:

Quán rượu là nơi mà sự điên rồ được bán theo chai.
A tavern is a place where madness is sold by the bottle.

Tác giả:
Từ khóa:

Nửa sau cuộc đời con người minh tuệ được dùng để xóa bỏ những điều ngu xuẩn, những định kiến và quan điểm sai lầm mà họ đã phạm phải trước đó.
The latter part of a wise person’s life is occupied with curing the follies, prejudices and false opinions they contracted earlier.

Sự đơn giản, không có nó, không hành động nào của con người có thể đạt đến hoàn hảo.
Simplicity, without which no human performance can arrive at perfection.

Tác giả:
Từ khóa: ,

May you live all the days of your life.

Tác giả:

Cà phê khiến ta mạnh mẽ, nghiêm nghị và thông thái.
Coffee makes us severe, and grave and philosophical.

Tác giả:
Từ khóa:

Sức mạnh của số phận được thốt lên bởi những người khốn khổ, còn người hạnh phúc quy thành công của họ đến từ công lao hoặc sự khôn ngoan.
The power of fortune is confessed only by the miserable, for the happy impute all their success to prudence or merit.

Luật pháp giống như mạng nhện, có thể bắt được ruồi nhỏ, nhưng lại để ong bắp cày phá vỡ chui qua.
Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người đáng kính nhất là những người chịu tổn thương nhiều nhất bởi sự phỉ báng, cũng giống như quả ngon nhất bị chim mổ.
The worthiest people are the most injured by slander, as is the best fruit which the birds have been pecking at.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật tốt lành cho ai không chờ mong gì cả, bởi anh ta sẽ không bao giờ thất vọng.
Blessed is he who expects nothing, for he shall never be disappointed.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tầm nhìn là nghệ thuật thấy được những gì với người khác là vô hình.
Vision is the art of seeing what is invisible to others.

Tác giả:
Từ khóa:

Ở đàn ông, dục vọng sinh ra tình yêu, và ở phụ nữ, tình yêu sinh ra dục vọng.
In men desire begets love, and in women love begets desire.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người sáng suốt nên có tiền bạc trong đầu, nhưng không phải ở trong tim.
A wise man should have money in his head, but not in his heart.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có hai thứ cao cả nhất, đó là sự ngọt ngào và ánh sáng.
The two noblest of things, which are sweetness and light.

Tác giả:
Từ khóa:

Không ví dụ nào về cách ứng xử tồi rõ ràng hơn là sự tâng bốc. Nếu bạn tâng bốc tất cả, bạn chẳng làm ai hài lòng; Nếu bạn chỉ tâng bốc một hoặc hai người, bạn làm phật lòng những người còn lại.
Nothing is so great an example of bad manners as flattery. If you flatter all the company, you please none; If you flatter only one or two, you offend the rest.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự châm biếm lại một loại kính mà người nhìn nó thường phát hiện ra diện mạo của tất cả mọi người trừ chính mình.
Satire is a sort of glass, wherein beholders do generally discover everybody’s face but their own.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn không bao giờ nên thấy xấu hổ khi thừa nhận mình sai. Việc đó chỉ chứng tỏ rằng bạn sáng suốt hơn ngày hôm qua.
You should never be ashamed to admit you have been wrong. It only proves you are wiser today than yesterday.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lời hứa và vỏ bánh được tạo ra là để bị phá vỡ.
Promises and pie-crust are made to be broken.

Tác giả:
Từ khóa:

Sáng tạo là tài năng của tuổi trẻ, cũng như phán đoán là tài năng của tuổi già.
Invention is the talent of youth, as judgment is of age.

Ngôn từ đúng ở đúng chỗ là định nghĩa chân chính về phong cách.
Proper words in proper places make the true definition of style.

Tác giả:
Từ khóa: ,