Tác giả: Alfred Tennyson

Hãy cẩn trọng bảo vệ dòng suy nghĩ, vì lời nói chính là bề mặt của tư duy, và bất cứ kẻ khờ khạo nào cũng có thể dễ dàng đọc trong lời nói điều diễn ra trong suy nghĩ của bạn.
Guard your roving thoughts with a jealous care, for speech is but the dialer of thoughts, and every fool can plainly read in your words what is the hour of your thoughts.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Không ai lên được rất cao nhờ kéo người khác xuống. Người thương nhân thông minh không đẩy đổ đối thủ cạnh tranh. Người lao động biết suy nghĩ không làm khó người làm việc với mình. Đừng đẩy đổ bạn bè. Đừng đẩy đổ kẻ địch. Đừng đẩy đổ chính mình.
No man ever got very high by pulling other people down. The intelligent merchant does not knock his competitors. The sensible worker does not work those who who work with him. Don’t knock your friends. Don’t knock your enemies. Don’t knock yourself.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người không bao giờ kết thù cũng chẳng bao giờ kết bạn.
He makes no friends who never made a foe.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vỏ trứng phải vỡ trước khi chim có thể bay.
The shell must break before the bird can fly.

Tác giả:
Từ khóa:

Tri thức tới, nhưng sự khôn ngoan ở lại.
Knowledge comes, but wisdom lingers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi phải buông mình vào hành động, nếu không tôi sẽ khô héo vì tuyệt vọng.
I must lose myself in action, lest I wither in despair.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta chẳng thể tử tế với nhau nơi đây, dù chỉ trong một giờ. Chúng ta thì thầm, chỉ trỏ, cười khẽ mỉa mai trước nỗi tủi thẹn của anh em đồng loại; dù nhìn như thế nào, loài người chúng ta là giống loài nhỏ mọn.
We cannot be kind to each other here for even an hour. We whisper, and hint, and chuckle and grin at our brother’s shame; however you take it we men are a little breed.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi là một phần của tất cả những gì tôi đã gặp.
I am a part of all that I have met.

Tác giả:
Từ khóa:

Ngôn từ, cũng giống như bản tính, nửa tiết lộ nửa che giấu tâm hồn bên trong.
Words, like nature, half reveal and half conceal the soul within.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thử và thất bại vẫn tốt hơn sống cuộc đời cứ mãi tự hỏi nếu khi ấy ta thử thì chuyện gì sẽ xảy ra.
It’s better to have tried and failed than to live life wondering what would’ve happened if I had tried.

Tác giả:
Từ khóa: ,