Từ khóa: Sáng tạo

Sự đơn điệu và cô độc của một cuộc sống yên lặng kích thích trí sáng tạo.
The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người ta thấy điều đang có và hỏi tại sao. Tôi thấy điều có thể có và hỏi tại sao không.
Others have seen what is and asked why. I have seen what could be and asked why not.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Mọi hành động sáng tạo đầu tiên đều là một hành động hủy diệt.
Every act of creation is first an act of destruction.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sáng tạo là tài năng của tuổi trẻ, cũng như phán đoán là tài năng của tuổi già.
Invention is the talent of youth, as judgment is of age.

0

Đừng chỉ luôn mù quáng theo hướng dẫn và các chỉ dẫn từng ước; bạn luôn có thể phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Don’t always blindly follow guidance and step-by-step instructions; you might run into something interesting.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hãy bỏ qua sự khôn ngoan theo lẽ thường. Nếu ai cũng đi theo một hướng, có khả năng cao là bạn sẽ làm nên trò trống bằng cách đi đúng theo hướng ngược lại.
Ignore the conventional wisdom. If everybody else is doing it one way, there’s a good chance you can find your niche by going in exactly the opposite direction.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đống bừa bãi sáng tạo vẫn tốt hơn sự gọn gàng nhàn rỗi.
A creative mess is better than idle tidiness.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sáng tạo là khả năng nhìn ra những mối liên quan ở nơi tưởng chừng không có.
Creativity is the ability to see relationships where none exist.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Người biết dùng kỹ năng và trí tưởng tượng mang tính xây dựng của mình để nghĩ xem mình có thể cho nhiều như thế nào với một đô la, thay vì việc mình có thể cho ít thế nào với một đô la, thường sẽ thành công.
The man who will use his skill and constructive imagination to see how much he can give for a dollar, instead of how little he can give for a dollar, is bound to succeed.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Có dòng suối của tuổi trẻ: nó ở trong tâm trí bạn, tài năng của bạn, sự sáng tạo bạn mang đến cho đời và cuộc sống của những người bạn yêu. Khi bạn học được cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thực sự đánh bại tuổi tác.
There is a fountain of youth: it is your mind, your talents, the creativity you bring to your life and the lives of people you love. When you learn to tap this source, you will truly have defeated age.

0

Để phát minh, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống phế thải.
To invent, you need a good imagination and a pile of junk.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Sáng tạo là suy nghĩ một cách hiệu quả hơn.
Creativity is to think more efficiently.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Không có tự do lựa chọn, không có sự sáng tạo. Không có sự sáng tạo, không có cuộc sống.
Without freedom of choice, there is no creativity. Without creativity, there is no life.

0

Đó là bí mật lớn nhất của sự sáng tạo. Bạn đối xử với ý tưởng như với mèo: bạn khiến chúng đi theo mình.
That’s the great secret of creativity. You treat ideas like cats: you make them follow you.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn đau khổ, sức sáng tạo của bạn là lớn nhất – bạn phải đổ tất cả năng lượng của mình vào thứ khác để không nghĩ tới nỗi đau. Sự thỏa mãn là kẻ sát nhân đối với sáng tạo, nhưng đừng lo – tôi rất có khả năng khiến mình bất mãn.
When you’re heartbroken, you’re at your most creative – you have to channel all your energies into something else to not think about it. Contentment is a creativity killer, but don’t worry – I’m very capable of making myself discontented.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Thật kỳ lạ cách mà sức mạnh sáng tạo lập tức biến cả vũ trụ trở nên trật tự.
Odd how the creative power at once brings the whole universe to order.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Sung sướng không phải ở chỗ hưởng thụ mà chính là ở chỗ sáng tạo.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Trí tưởng tượng không trở nên lớn lao cho tới khi con người, với lòng can đảm và sức mạnh, sử dụng nó để sáng tạo.
Imagination does not become great until human beings, given the courage and the strength, use it to create.

0

Tôi có thể thấy có mối quan hệ giữa không suy nghĩ theo lối thông thường và tư duy sáng tạo. Tôi hẳn đã không thể có các ý tưởng khoa học tốt nếu tôi suy nghĩ nhiều hơn theo lối thông thường.
I can see there’s a connection between not following normal thinking and doing creative thinking. I wouldn’t have had good scientific ideas if I had thought more normally.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Con người có sức sáng tạo được truyền động lực bởi khao khát đạt được thành tựu, không phải bởi khao khát muốn đánh bại người khác.
A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.

0

Người ta không lười biếng chỉ vì người ta chăm chú. Có lao động vô hình và lao động hữu hình. Suy tưởng là cần cù, nghỉ ngợi là thực hiện. Khoanh tay vẫn là làm việc và siết chặt tay vẫn là hành động. Đôi mắt ngước lên Thiên đường là sáng tạo.
One is not idle because one is absorbed. There is both visible and invisible labor. To contemplate is to toil, to think is to do. The crossed arms work, the clasped hands act. The eyes upturned to Heaven are an act of creation.

0

Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn.
Creativity requires the courage to let go of certainties.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Để sống một cuộc đời sáng tạo, chúng ta phải để mất nỗi sợ hãi sẽ làm sai.
To live a creative life, we must lose our fear of being wrong.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Hầu hết mọi người chết trước khi thực sự được sinh thành. Sự sáng tạo có nghĩa là được sinh thành trước khi chết.
Most people die before they are fully born. Creativeness means to be born before one dies.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,