Từ khóa: Sáng tạo

Suy nghĩ sáng tạo sẽ cải thiện khi chúng ta liên kết thực tế mới với thực tế cũ, và tất cả thực tế với nhau.
Creative thinking will improve as we relate the new fact to the old and all facts to each other.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật kỳ lạ cách mà sức mạnh sáng tạo lập tức biến cả vũ trụ trở nên trật tự.
Odd how the creative power at once brings the whole universe to order.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con người có sức sáng tạo được truyền động lực bởi khao khát đạt được thành tựu, không phải bởi khao khát muốn đánh bại người khác.
A creative man is motivated by the desire to achieve, not by the desire to beat others.

Để phát minh, bạn cần một trí tưởng tượng tốt và một đống phế thải.
To invent, you need a good imagination and a pile of junk.

Tác giả:
Từ khóa:

Hầu hết mọi người chết trước khi thực sự được sinh thành. Sự sáng tạo có nghĩa là được sinh thành trước khi chết.
Most people die before they are fully born. Creativeness means to be born before one dies.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Đó là bí mật lớn nhất của sự sáng tạo. Bạn đối xử với ý tưởng như với mèo: bạn khiến chúng đi theo mình.
That’s the great secret of creativity. You treat ideas like cats: you make them follow you.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chọn con đường đối lập với lối mòn và bạn gần như sẽ luôn làm tốt.
Take the course opposite to custom and you will almost always do well.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chúng ta đều sinh ra là trẻ con – mẹo là làm sao vẫn giữ mình như thế.
We are all born children – the trick is remaining one.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn cần phải có ý tưởng mình định làm gì, nhưng đó nên là ý tưởng mơ hồ.
You have to have an idea of what you are going to do, but it should be a vague idea.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi thứ đều là phép màu. Con người không tan biến trong bồn tắm như một khối đường, đó là phép màu.
Everything is a miracle. It is a miracle that one does not dissolve in one’s bath like a lump of sugar.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi chưa bao giờ hoàn thiện phát minh nào mà tôi không nghĩ về cách nó có thể hữu ích cho người khác… Tôi tìm hiểu thế giới cần gì, rồi tôi phát minh.
I never perfected an invention that I did not think about in terms of the service it might give others… I find out what the world needs, then I proceed to invent.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta thấy điều đang có và hỏi tại sao. Tôi thấy điều có thể có và hỏi tại sao không.
Others have seen what is and asked why. I have seen what could be and asked why not.

Tác giả:
Từ khóa:

Trường học làm cùn tư duy, phá hủy tiềm năng về sự sáng tạo thực sự.
Classes will dull your mind, destroy the potential for authentic creativity.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi con người muốn làm cái máy có thể đi, anh ta tạo ra bánh xe, chẳng có gì giống như một cái chân. Và như vậy, anh ta đã theo chủ nghĩa siêu thực mà không biết điều đó.
When man wanted to make a machine that would walk he created the wheel, which does not resemble a leg. In doing this, he was practicing surrealism without knowing it.

Tác giả:
Từ khóa:

Đống bừa bãi sáng tạo vẫn tốt hơn sự gọn gàng nhàn rỗi.
A creative mess is better than idle tidiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự sáng tạo đòi hỏi phải có can đảm để buông tay khỏi những điều chắc chắn.
Creativity requires the courage to let go of certainties.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi bắt đầu với một ý tưởng, rồi nó trở thành thứ gì đó khác.
I begin with an idea and then it becomes something else.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng chỉ luôn mù quáng theo hướng dẫn và các chỉ dẫn từng ước; bạn luôn có thể phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Don’t always blindly follow guidance and step-by-step instructions; you might run into something interesting.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy bỏ qua sự khôn ngoan theo lẽ thường. Nếu ai cũng đi theo một hướng, có khả năng cao là bạn sẽ làm nên trò trống bằng cách đi đúng theo hướng ngược lại.
Ignore the conventional wisdom. If everybody else is doing it one way, there’s a good chance you can find your niche by going in exactly the opposite direction.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sáng tạo là tài năng của tuổi trẻ, cũng như phán đoán là tài năng của tuổi già.
Invention is the talent of youth, as judgment is of age.

Bất cứ ai yêu thích âm nhạc hơn tiếng ồn, niềm vui hơn lạc thú, tâm hồn hơn vàng bạc, công việc sáng tạo hơn chuyện kinh doanh, đam mê hơn trò khờ dại, không tìm thấy mái nhà trong thế giới tầm thường của chúng ta.
Whoever wants music instead of noise, joy instead of pleasure, soul instead of gold, creative work instead of business, passion instead of foolery, finds no home in this trivial world of ours.

Cái chết thực sự là lời chúc phúc lớn lao dành cho nhân loại, không có nó không thể có sự tiến bộ. Những người bất tử sẽ không chỉ ngăn trở và làm thối chí người trẻ tuổi, họ còn thiếu đi sự kích thích cần thiết để sáng tạo.
Death is really a great blessing for humanity, without it there could be no real progress. People who lived for ever would not only hamper and discourage the young, but they would themselves lack sufficient stimulus to be creative.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Trí tưởng tượng không trở nên lớn lao cho tới khi con người, với lòng can đảm và sức mạnh, sử dụng nó để sáng tạo.
Imagination does not become great until human beings, given the courage and the strength, use it to create.

Không có văn hóa và thứ tự do tương đối nó gợi lên, xã hội ngay cả khi hoàn hảo cũng chỉ là rừng rậm. Vì vậy mọi sáng tạo đích thực đều là món quà gửi tới tương lai.
Without culture, and the relative freedom it implies, society, even when perfect, is but a jungle. This is why any authentic creation is a gift to the future.

Tác giả:
Từ khóa: , ,