Từ khóa: Phức tạp

Chuyện đơn giản,nghĩ sâu ra thì sẽ thành phức tạp.
Chuyện phức tạp, nhìn thoáng đi thì sẽ giản đơn.
Có vài chuyện, cứ cười cười là sẽ qua.
Có những chuyện, sau một thời gian lại có thể khiến bạn cười cười.

Đôi khi câu hỏi phức tạp và câu trả lời đơn giản.
Sometimes the questions are complicated and the answers are simple.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đơn giản có thể khó khăn hơn là phức tạp: Bạn phải nỗ lực thật nhiều trong việc giữ suy nghĩ gọn gàng để đạt được tới sự đơn giản. Nhưng cuối cùng nỗ lực đó đáng giá bởi một khi bạn tới được đó, bạn có thể di chuyển được cả núi non.
Simple can be harder than complex: You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. But it’s worth it in the end because once you get there, you can move mountains.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống thật sự đơn giản, nhưng con người lại cứ muốn làm nó phức tạp lên.
Life is really simple, but men insist on making it complicated.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Những nhiệm vụ giá trị nhất bạn có thể làm mỗi ngày thường là những nhiệm vụ khó khăn và phức tạp nhất. Nhưng phần thưởng sau khi hoàn thành những nhiệm vụ đó một cách hiệu quả có thể rất lớn.
The most valuable tasks you can do each day are often the hardest and most complex. But the payoff and rewards for completing these tasks efficiently can be tremendous.

Tác giả:
Từ khóa:

Âm nhạc phức tạp không nhất định là tốt hơn hay tệ hơn âm nhạc đơn giản.
Music that is born complex is not inherently better or worse than music that is born simple.

Tôi luôn thích nhìn vào mặt lạc quan của cuộc sống, nhưng tôi đủ thực tế để biết rằng cuộc sống phức tạp.
I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sự phức tạp cao độ đối lập với nghệ thuật.
Extreme complication is contrary to art.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta xoay xở với sự phức tạp và lảng tránh sự đơn giản.
We struggle with complexities and avoid the simplicities.

Từ sự phức tạp tột cùng, sự đơn giản tột cùng xuất hiện.
Out of intense complexities, intense simplicities emerge.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người trí thức nói điều đơn giản theo cách phức tạp. Người nghệ sĩ nói điều phức tạp theo cách đơn giản.
An intellectual says a simple thing in a hard way. An artist says a hard thing in a simple way.