Từ khóa: Dư luận

Nếu những người khác không hiểu được hành vi của ta – thì sao nào? Việc họ đòi hỏi rằng ta chỉ được làm điều họ hiểu là một nỗ lực để sai khiến ta. Nếu điều này nghĩa là “phi xã hội” hay “vô lý” trong mắt họ, thì mặc kệ họ đi. Họ hầu như căm ghét tự do và lòng can đảm muốn làm chính mình của ta. Ta không nợ ai lời giải thích hay phân trần, chừng nào hành động của ta không làm tổn thương và không xâm phạm tới họ. Có bao nhiêu cuộc đời đã bị hủy hoại bởi đòi hỏi phải “giải thích” này, thứ ám chỉ rằng lời giải thích phải “được hiểu” hay nói cách khác, được thừa nhận. Cứ để hành động của bạn bị phán xét, và từ hành động, là ý định thực sự của bạn, nhưng hãy nhớ rằng con người tự do chỉ nợ lời giải thích đối với chính mình – với lý trí và lương tâm của mình – và số ít người có thể có lý do xác thực yêu cầu lời giải thích.
If other people do not understand our behavior – so what? Their request that we must only do what they understand is an attempt to dictate to us. If this is being “asocial” or “irrational” in their eyes, so be it. Mostly they resent our freedom and our courage to be ourselves. We owe nobody an explanation or an accounting, as long as our acts do not hurt or infringe on them. How many lives have been ruined by this need to “explain,” which usually implies that the explanation be “understood,” i.e. approved. Let your deeds be judged, and from your deeds, your real intentions, but know that a free person owes an explanation only to himself – to his reason and his conscience – and to the few who may have a justified claim for explanation.

Bạn chỉ có một cuộc đời để sống thôi, nên hãy sống mà đừng quan tâm người khác có thể nghĩ gì.
You have only one life to live, so live it without worrying about what others may think.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhưng suy nghĩ của đám đông thường không tồn tại lâu. Chúng ta là những sinh vật ngu xuẩn và không kiên định với trí nhớ tồi và tài năng tự hủy diệt.
But collective thinking is usually short-lived. We’re fickle, stupid beings with poor memories and a great gift for self-destruction.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người suy nghĩ sâu sắc và chân thực có thái độ chống lại dư luận.
People who think honestly and deeply have a hostile attitude towards the public.

Tôi không quan tâm bạn nghĩ gì về tôi. Tôi chẳng nghĩ gì về bạn hết.
I don’t care what you think about me. I don’t think about you at all.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Điều mà thế giới nghĩ về tôi chẳng phải là chuyện của tôi.
What the world thinks of me is none of my business.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhìn chung con người phán đoán bằng thị giác hơn bằng xúc giác, bởi vì ai cũng có thể thấy, nhưng chỉ vài người có thể kiểm chứng qua cảm nhận. Ai cũng có thể thấy con người bề ngoài của bạn, ít người biết bạn thực sự là ai, và những người ít ỏi đó không dám đứng ra đi ngược lại dư luận chung.
Men in general judge more by the sense of sight than by the sense of touch, because everyone can see, but only a few can test by feeling. Everyone sees what you seem to be, few know what you really are, and those few do not dare take a stand against the general opinion.

Tác giả:
Từ khóa:

Sống thì đừng quan tâm người khác nói gì về mình, bởi chỉ có bạn mới biết mình là ai.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không tin công chúng biết mình muốn gì; đó là kết luận tôi thu được từ sự nghiệp của mình.
I don’t believe that the public knows what it wants; this is the conclusion that I have drawn from my career.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dư luận là con thú dữ tợn; anh phải hoặc xích nó lại hoặc bỏ chạy khỏi nó.
The public is a ferocious beast; one must either chain it or flee from it.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi người dân không phải chịu tên bạo chúa nào, búa rìu dư luận trở thành bạo chúa.
When people have no other tyrant, their own public opinion becomes one.

Nhưng tại sao bạn lại phải quan tâm người ta nói gì? Tất cả những gì bạn cần làm là làm chính mình hài lòng.
But why should you care what people will say? All you have to do is please yourself.

Tác giả:
Từ khóa:

Đôi mắt của người khác là nhà tù giam ta; ý nghĩ của họ là cái lồng nhốt ta.
The eyes of others our prisons; their thoughts our cages.

Tác giả:
Từ khóa:

Chính cách nhìn của người khác làm hỏng chúng ta. Nếu tôi mù tôi sẽ không muốn dù là quần áo đẹp, nhà đẹp hay đồ đạc đẹp.
It is the eye of other people that ruin us. If I were blind I would want, neither fine clothes, fine houses or fine furniture.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những người đáng kính nhất là những người chịu tổn thương nhiều nhất bởi sự phỉ báng, cũng giống như quả ngon nhất bị chim mổ.
The worthiest people are the most injured by slander, as is the best fruit which the birds have been pecking at.

Tác giả:
Từ khóa:

Bên rìa của mọi đau khổ đều có vài kẻ ngồi quan sát và chỉ trỏ.
On the outskirts of every agony sits some observant fellow who points.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Ôi trời, tên bạo chúa Số đông tàn bạo. Tất cả chúng ta đều có cây đàn hạc của riêng mình. Và bạn phải tự biết mình sẽ nghe với cái tai nào.
Oh God, the terrible tyranny of the majority. We all have our harps to play. And it’s up to you to know with which ear you’ll listen.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người có tư duy nghiêm túc và sâu sắc không phải lúc nào cũng chung quan điểm với dư luận.
Deeply earnest and thoughtful people stand on shaky footing with the public.

Tác giả:
Từ khóa:

Quan trọng không phải họ nghĩ gì về tôi, mà là tôi nghĩ gì về họ.
The important thing is not what they think of me, but what I think of them.

Tác giả:
Từ khóa:

Giống loài khốn khổ của chúng ta được hình thành theo cách mà những kẻ đi trên đường mòn luôn ném đá vào những người tìm ra con đường mới.
Our wretched species is so made that those who walk on the well-trodden path always throw stones at those who are showing a new road.

Tác giả:
Từ khóa:

Người thông minh tự có quyết định của riêng mình, kẻ ngu dốt đi theo dư luận.
A wise man makes his own decisions, an ignorant man follows the public opinion.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn sẽ không bao giờ đi được đến hết đường nếu bạn dừng chân để ném đá vào mọi con chó sủa.
You will never get to the end of the journey if you stop to shy a stone at every dog that barks.

Tác giả:
Từ khóa:

Đời người ngắn lắm, đừng bận tâm lo lắng người khác nghĩ gì, nói gì về mình, hãy cứ làm những việc bạn muốn và vui vẻ lên.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không có tiếc nuối. Tôi hẳn sẽ không thể sống cuộc đời mình như tôi đã sống nếu tôi lo lắng chuyện người ta sẽ nói gì.
I have no regrets. I wouldn’t have lived my life the way I did if I was going to worry about what people were going to say.

Tác giả:
Từ khóa: ,