Từ khóa: Phong cách

Ngôn từ đúng ở đúng chỗ là định nghĩa chân chính về phong cách.
Proper words in proper places make the true definition of style.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cái đẹp trong phong cách, sự hài hòa, lịch thiệp và sự nhịp nhàng phụ thuộc vào tính đơn giản.
Beauty of style and harmony and grace and good rhythm depend on simplicity.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Phong cách là câu trả lời cho tất cả.
Style is the answer to everything.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu là phong cách, hãy bơi theo dòng chảy, nếu là nguyên tắc, hãy đứng vững như tảng đá.
On matters of style, swim with the current, on matters of principle, stand like a rock.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cách thức của một người có thể cũng tốt như người khác, nhưng tất cả chúng ta đều thích cách của chính mình nhất.
One man’s ways may be as good as another’s, but we all like our own best.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm chuyện buồn chán mà có có phong cách vẫn hơn làm chuyện nguy hiểm mà không có nó.
To do a dull thing with style is preferable to doing a dangerous thing without it.

Tác giả:
Từ khóa:

Quan trọng không phải là bề ngoài, mà là tinh túy. Quan trọng không phải là tiền bạc, mà là học thức. Quan trọng không phải là quần áo, mà là phong cách.
It’s not the appearance, it’s the essence. It’s not the money, it’s the education. It’s not the clothes, it’s the class.

Phong cách của một người không thể chi phối phong cách của người khác.
One man’s style must not be the rule of another’s.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn chỉ sống một lần thôi, cho nên hãy làm con người thú vị.
You live but once; you might as well be amusing.

Tác giả:
Từ khóa:

Thời trang có thể mua. Phong cách phải sở hữu.
Fashion can be bought. Style one must possess.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thời trang sẽ nhạt nhòa đi, chỉ có phong cách vẫn còn như trước.
Fashion fades, only style remains the same.

Tác giả:
Từ khóa: ,