Từ khóa: Bất công

Chừng nào sự nghèo đói, sự bất công và sự bất bình đẳng trắng trợn còn tồn tại, không ai trong chúng ta có thể thực sự nghỉ ngơi.
As long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bất cứ ai có khả năng khiến bạn tin vào những điều vô lý cũng có khả năng khiến bạn gây ra bất công.
Anyone who has the power to make you believe absurdities has the power to make you commit injustices.

Tác giả:
Từ khóa:

Một con cáo không nên là quan tòa ở phiên xử ngỗng.
A fox should not be on the jury at a goose’s trial.

Tác giả:
Từ khóa:

Một vị Chúa trời luôn luôn từ ái là một vị Chúa trời bất công.
A God all mercy is a God unjust.

Tác giả:
Từ khóa:

Mong muốn của số đông thường gây ra những điều bất công và bất nhân cho thiểu số, đó là điều được thể hiện trên từng trang lịch sử khắp thế giới.
That the desires of the majority of the people are often for injustice and inhumanity against the minority, is demonstrated by every page of the history of the whole world.

Tác giả:
Từ khóa:

Trong tất cả mọi hình thức bất bình đẳng, bất bình đẳng về chăm sóc y tế là gây sốc và bất nhân nhất.
Of all the forms of inequality, injustice in health care is the most shocking and inhumane.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thật khó để khiến những người có mọi thứ quan tâm tới những người chẳng có thứ gì.
It is hard to interest those who have everything in those who have nothing.

Tác giả:
Từ khóa:

Công lý ngọt ngào và du dương, nhưng bất công thì cay nghiệt và chói tai.
Justice is sweet and musical; but injustice is harsh and discordant.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi đoán lúc duy nhất mà hầu hết mọi người nghĩ về sự bất công là khi nó xảy ra với mình.
I guess the only time most people think about injustice is when it happens to them.

Tác giả:
Từ khóa:

Luật lệ hà khắc thường là bất công lớn.
Strict law is often great injustice.

Công lý là hành động của sự thật hơn là đạo đức. Sự thật cho chúng ta biết điều gì do người khác, và công lý thực hiện sự thích đáng đó. Sự bất công là hành động của dối trá.
Justice is rather the activity of truth, than a virtue in itself. Truth tells us what is due to others, and justice renders that due. Injustice is acting a lie.

Hình thức bất công tồi tệ nhất chính là cố gắng khiến những thứ không đồng đều trở thành bình đẳng.
The worst form of inequality is to try to make unequal things equal.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi là sự bất công trầm trọng nhất.
The strictest law sometimes becomes the severest injustice.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luật lệ không công bằng tự nó đã là một dạng bạo lực.
An unjust law is itself a species of violence.

Công lý tột cùng cũng là là bất công tột cùng.
Extreme justice is extreme injustice.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ những người phải chịu bất công mới nhận thức được sự trầm trọng của nó.
Only the sufferers of injustice can realize its intensity.

Tác giả:
Từ khóa:

Luật pháp, với sự bình đẳng uy nghiêm, cấm cả người giàu lẫn người nghèo ngủ dưới cầu, ăn xin trên phố và trộm bánh mỳ.
The law, in its majestic equality, forbids the rich as well as the poor to sleep under bridges, to beg in the streets, and to steal bread.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi con vật đều bình đẳng, nhưng một số con vật bình đẳng hơn những con khác.
All animals are equal, but some animals are more equal than others.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Luật pháp giống như mạng nhện, có thể bắt được ruồi nhỏ, nhưng lại để ong bắp cày phá vỡ chui qua.
Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà chịu bất công còn hơn tạo ra bất công.
‘Tis better to suffer wrong than do it.

Tác giả:
Từ khóa:

Có thể chấp nhận sự bất công khá dễ dàng; công bằng mới là thứ làm nhức nhối.
Injustice is relatively easy to bear; what stings is justice.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi tin rằng tất cả công cụ Chính quyền nhắm tới mục tiêu khiến người giàu trở nên giàu hơn và người nghèo trở nên nghèo hơn.
I believe that all the measures of the Government are directed to the purpose of making the rich richer and the poor poorer.

Bất công ở bất cứ đâu cũng là mối đe dọa cho công lý ở mọi nơi.
Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tận cùng của sự bất công sẽ tạo ra độc lập.
Injustice in the end produces independence.

Tác giả:
Từ khóa: ,