Từ khóa: Cẩn thận

Chỉ có ba điều cần nhớ là trong sạch, siêng năng, cẩn thận. Biết ba điều đó là biết giữ mình.

Ai cũng biết nếu bạn quá cẩn thận, bạn quá chú tâm vào việc phải cẩn thận đến mức chắc chắn bạn sẽ vấp phải cái gì đó.
Everybody knows if you are too careful you are so occupied in being careful that you are sure to stumble over something.

Tác giả:
Từ khóa:

Luôn có thời gian để làm lại và chẳng bao giờ có thời gian để làm đúng.
Theres always time to do it over and never time to do it right.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta thường cẩn thận với tiền bạc của mình hơn là các nguyên tắc của mình.
A man is usually more careful of his money than he is of his principles.

Biết chu đáo với việc nhỏ mọn nhất với tầm xa rộng sẽ biết lo toan cho việc đại sự.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi trời đẹp hãy chuẩn bị cho thời tiết xấu.
In fair weather prepare for foul.

Chớ khinh việc nhỏ: lỗ thủng nhỏ cũng đủ làm đắm thuyền; chớ khinh vật nhỏ, con sâu con cũng đủ hại một mạng người.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà làm hoàn thiện một phần bé nhỏ của công việc còn hơn làm không tốt việc to gấp mười lần.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không gì là quá cao tới mức nằm ngoài tầm với của con người, nhưng anh ta phải leo lên một cách cẩn trọng và tự tin.
Nothing is too high for a man to reach, but he must climb with care and confidence.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà mất một phút trong đời… còn hơn mất đời trong một phút.
Is better to lose one minute in life… than to lose life in a minute.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cẩn thận khi lựa chọn kẻ thù không bao giờ là quá thừa thãi.
A man can’t be too careful in the choice of his enemies.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Ai lơ đễnh việc nhỏ không bao giờ làm được các việc lớn.

Tác giả:
Từ khóa:

Học cho rộng
Hỏi cho thật kỹ
Suy nghĩ cho thật cẩn thận
Phân biệt cho thật rõ ràng
Làm việc cho hết sức
Như thế mới thành người

Phàm việc để tâm lo sợ thì hay nên, khinh thường thì hay hỏng.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng bao giờ gỡ rào xuống chừng nào bạn còn chưa biết tại sao nó được dựng lên.
Don’t ever take a fence down until you know why it was put up.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.
Be careful about reading health books. You may die of a misprint.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy nhớ rằng những suy nghĩ chủ đạo của bạn sẽ hấp dẫn bản sao vật lý của chúng, theo quy luật tự nhiên rõ ràng, qua con đường ngắn nhất và thuận tiện nhất. Hãy cẩn thận về điều mà những suy nghĩ của bạn tập trung vào.
Remember that your dominating thoughts attract, through a definite law of nature, by the shortest and most convenient route, their physical counterpart. Be careful what your thoughts dwell upon.

Tác giả:
Từ khóa: ,

An toàn lao động giống như hơi thở – nếu bạn không làm, bạn chết.
Working safely is like breathing – if you don’t, you die.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự cẩn thận và chăm chỉ mang tới may mắn.
Care and diligence bring luck.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phân biệt cho rõ, làm cho hết sức.

Tác giả:
Từ khóa:

Trung tín, cẩn thận, là cái nền thành người hay; hão huyền, quỉ quyệt, là cái gốc thành người dở.

Tác giả:
Từ khóa: