Lời khen chẳng tốn một xu, nhưng nhiều người sẵn sàng trả giá cao cho nó.
Compliments cost nothing, yet many pay dear for them.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-02T01:20:05+07:00 DanhNgon.Net