Từ khóa: Tư duy

Hồi kết của con người là hành động, và không phải tư duy, mặc dù tư duy thanh cao nhất.
The end of man is action, and not thought, though it be of the noblest.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không phải trong lời nói, không phải trong tư duy, tôi chỉ thấy sự lớn lao của anh ta trong hành động, trong cuộc đời anh ta.
Not in his speech, not in his thoughts, I see his greatness, only in his actions, in his life.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Ý tưởng là điểm khởi hành, và không hơn nữa. Ngay khi bạn thể hiện nó, nó biến đổi bởi tư duy.
An idea is a point of departure and no more. As soon as you elaborate it, it becomes transformed by thought.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quan sát một đứa trẻ, ta thấy rõ ràng rằng sự phát triển tư duy của nó đến từ vận động.
Watching a child makes it obvious that the development of his mind comes through his movements.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Một xã hội có quá ít người tư duy độc lập dễ bị tổn thương dưới sự khống chế của những kẻ lãnh đạo cơ hội và có vấn đề. Một xã hội muốn tạo ra và duy trì hệ thống xã hội tự do và dân chủ buộc phải tạo ra sự độc lập có trách nhiệm về tư duy ở thế hệ trẻ của nó.
A society with too few independent thinkers is vulnerable to control by disturbed and opportunistic leaders. A society which wants to create and maintain a free and democratic social system must create responsible independence of thought among its young.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Không rắc rối nào đứng vững được trước cuộc tấn công của suy nghĩ kiên trì.
No problem can withstand the assault of sustained thinking.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Phần lớn con người không thể viết bởi họ không thể tư duy, và họ không thể tư duy bởi họ không bẩm sinh được trang bị công cụ để làm điều đó, cũng như họ bẩm sinh đã thiếu công cụ để bay qua mặt trăng.
Most people are unable to write because they are unable to think, and they are unable to think because they congenitally lack the equipment to do so, just as they congenitally lack the equipment to fly over the moon.

Tác giả:
Từ khóa:

Cuộc sống là sự vận động, sự vận động liên tục trong các mối quan hệ và tư duy; cố gắng bắt lấy vận động ấy dưới hình thức quá khứ, như ký ức, là sợ hãi cuộc sống.
Life is a movement, a constant movement in relationship; and thought, trying to capture that movement in terms of the past, as memory, is afraid of life.

Nếu bạn để đầu mình trống dù chỉ một góc nhỏ nhất, những quan điểm của người khác sẽ đổ tới từ mọi hướng.
If you leave the smallest corner of your head vacant for a moment, other people’s opinions will rush in from all quarters.

Bằng không gian, vũ trụ bao quanh và nuốt trọn tôi như một nguyên tử; bằng tư duy, tôi lĩnh hội thế giới.
By space the universe encompasses me and swallows me up like an atom; by thought I comprehend the world.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người biết cách nghĩ không cần thầy giáo.
Those who know how to think need no teachers.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy cho người học trò điều để làm, chứ không phải điều để học; và đặc tính của hành động là đòi hỏi tư duy; việc học sẽ tự nhiên mang đến kết quả.
Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.

Cũng như một bước chân đơn độc không thể tạo nên đường mòn trên mặt đất, một ý nghĩ đơn độc không thể tạo nên con đường của tư duy. Để xây dựng con đường hằn sâu xuống đất, chúng ta phải qua lại rất nhiều. Để xây dựng con đường hằn sâu trong trí óc, chúng ta phải nghĩ đi nghĩ lại loại ý nghĩ chúng ta muốn chi phối cuộc đời mình.
As a single footstep will not make a path on the earth, so a single thought will not make a pathway in the mind. To make a deep physical path, we walk again and again. To make a deep mental path, we must think over and over the kind of thoughts we wish to dominate our lives.

Tác giả:
Từ khóa:

Mọi sự khó khăn sâu sắc đều mang sẵn trong mình giải pháp. Nó buộc chúng ta phải thay đổi suy nghĩ để tìm ra.
Every great and deep difficulty bears in itself its own solution. It forces us to change our thinking in order to find it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chính quyền năng của tư duy cho con người sức mạnh chiến thắng tự nhiên.
It is the power of thought that gives man power over nature.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi tư duy nên tôi tồn tại.
I think; therefore I am.

Tác giả:
Từ khóa:

Trí óc già nua cũng như những chú ngựa già nua; bạn phải để chúng luyện tập nếu bạn muốn chúng hoạt động được tốt.
Old minds are like old horses; you must exercise them if you wish to keep them in working order.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Hùng biện là bức họa của tư duy.
Eloquence is a painting of the thoughts.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tâm trí vĩnh viễn đơn độc Du hành qua những miền biển khơi xa lạ của Tư duy.
A mind forever Voyaging through strange seas of Thought, alone.

Tác giả:
Từ khóa:

Hành động là đóa hoa của tư duy; và niêm vui nỗi buồn là quả của nó; vậy nên con người thu hoạch từ sự chăm nom của chính mình thành quả ngọt ngào hay chua chát.
Act is the blossom of thought; and joy and suffering are its fruits; thus does a man garner in the sweet and biter fruitage of his own husbandry.

Nếu tư duy làm ngôn ngữ đồi bại, thì ngôn ngữ cũng có thể làm đồi bại tư duy.
But if thought corrupts language, language can also corrupt thought.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sự minh mẫn chỉ là thứ nằm trong khung tham chiếu của tư duy theo thói quen.
Sanity is only that which is within the frame of reference of conventional thought.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.
Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy nhớ điều này, những con người của hành động đầy kiêu hãnh! Các anh ở đây, rốt cục cũng chỉ là công cụ vô thức cho những con người của tư duy.
Mark this well, you proud men of action! you are, after all, nothing but unconscious instruments of the men of thought.

Tác giả:
Từ khóa: ,