Tác giả: A. A. Milne

Tôi có nhớ đấy chứ, và khi tôi cố nhớ, tôi quên.
I do remember, and then when I try to remember, I forget.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi từng tin vào mãi mãi, nhưng mãi mãi quá tốt để trở thành hiện thực.
I used to believe in forever, but forever is too good to be true.

Tác giả:
Từ khóa:

Đã bao giờ bạn dừng lại để nghĩ, và quên mất lại bắt đầu?
Did you ever stop to think, and forget to start again?

Tác giả:
Từ khóa:

Cỏ dại cũng là hoa, khi bạn đã hiểu chúng.
Weeds are flowers too, once you get to know them.

Đôi khi những điều nhỏ nhất chiếm lấy phần lớn trái tim ta.
Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dù số phận mang tới điều gì, đừng sợ hãi hành động.
Whatever fortune brings, don’t be afraid of doing things.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi không lạc đường vì tôi biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, nơi tôi ở có thể đã lạc.
I’m not lost for I know where I am. But however, where I am may be lost.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng đánh giá thấp giá trị của Không Làm Gì Cả, chỉ thuận theo dòng nước, lắng nghe tất cả những gì bạn không thể nghe, và không bận tâm.
Don’t underestimate the value of Doing Nothing, of just going along, listening to all the things you can’t hear, and not bothering.

Tác giả:
Từ khóa: ,

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.

Tác giả:

Tôi may mắn biết bao khi có điều khiến nói lời chia tay thật khó khăn.
How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những dòng sông biết điều này: không cần phải vội vã. Một ngày nào đó chúng ta sẽ tới nơi.
Rivers know this: there is no hurry. We shall get there some day.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng ta không thể làm tất cả, và có vài người không làm gì cả. Chuyện chỉ có vậy.
We can’t all and some of us don’t. That’s all there is to it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu người bạn đang nói chuyện có vẻ như không lắng nghe. Rất có thể chỉ đơn giản là một mẩu bông mắc trong tai anh ta.
If the person you are talking to doesn’t appear to be listening, be patient. It may simply be that he has a small piece of fluff in his ear.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trí óc hạng ba chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ cùng với đa số. Trí óc hạng hai chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ cùng với thiểu số. Trí óc hạng nhất chỉ hạnh phúc khi nó nghĩ.
The third-rate mind is only happy when it is thinking with the majority. The second-rate mind is only happy when it is thinking with the minority. The first-rate mind is only happy when it is thinking.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một trong những lợi thế của tính lộn xộn là bạn thường xuyên có những phát hiện thú vị.
One of the advantages of being disorderly is that one is constantly making exciting discoveries.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy hứa với tôi bạn sẽ không bao giờ quên tôi, vì nếu tôi nghĩ bạn sẽ quên tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ ra đi.
Promise me you’ll never forget me because if I thought you would, I’d never leave.

Tác giả:
Từ khóa:

Một số người quan tâm quá nhiều. Tôi nghĩ đó gọi là tình yêu.
Some people care too much. I think it’s called love.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Sẽ vui hơn khi nói chuyện với người không sử dụng những từ dài và khó, thay vì thế, sử dụng từ ngắn và dễ như “Bữa trưa thì sao?”
It is more fun to talk with someone who doesn’t use long, difficult words but rather short, easy words like “What about lunch?”

Tác giả:
Từ khóa:

Thời gian vội vã lao đi; Cơ hội nảy sinh rồi tan biến… Vậy mà bạn vẫn chờ đợi và không dám thử – Con chim có đôi cánh mà không dám bay lên.
Time is swift, it races by; Opportunities are born and die… Still you wait and will not try – A bird with wings who dares not rise and fly.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Sometimes the smallest things take up the most room in your heart.
Đôi khi những điều nhỏ nhất chiếm lấy phần lớn trái tim ta.

Tác giả:

Một chút Suy xét, một chút Nghĩ cho Người khác, tạo nên tất cả khác biệt.
A little Consideration, a little Thought for Others, makes all the difference.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Điều làm tôi khác biệt chính là điều làm nên tôi.
The things that make me different are the things that make me.

Tác giả:
Từ khóa: