Từ khóa: Hội họa

Nếu bạn nghe thấy giọng nói bên trong mình bảo: “ngươi không thể vẽ”, thì hãy vẽ bằng mọi giá đi và giọng nói đó sẽ im lặng.
If you hear a voice within you say “you cannot paint,” then by all means paint, and that voice will be silenced.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi vẽ sự vật như tôi nghĩ về nó, không phải như tôi nhìn thấy nó.
I paint objects as I think them, not as I see them.

Tác giả:
Từ khóa:

Một số họa sĩ biến mặt trời thành một điểm vàng, những họa sĩ khác lại biến điểm vàng thành mặt trời.
Some painters transform the sun into a yellow spot, others transform a yellow spot into the sun.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi không biết họa sĩ nào hay nhà văn nào lại nghỉ hưu. Họ giống như những người lính – họ chỉ ra đi.
I didn’t know that painters and writers retired. They’re like soldiers – they just fade away.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Những bức tranh cũng có linh hồn, và linh hồn chúng được lấy từ linh hồn của người họa sĩ.
Paintings have a life of their own that derives from the painter’s soul.

Tác giả:
Từ khóa:

Vẽ rất dễ khi bạn không biết vẽ, nhưng rất khó khi bạn biết vẽ.
Painting is easy when you don’t know how, but very difficult when you do.

Tác giả:
Từ khóa:

Sao chép lại những gì ta thấy cũng tốt, nhưng còn tốt hơn nhiều khi vẽ lại những gì giờ ta chỉ còn thấy trong ký ức. Đó là sự biến chuyển mà trí tưởng tượng kết hợp với trí nhớ.
It is all very well to copy what one sees, but it is far better to draw what one now only sees in one’s memory. That is a transformation in which imagination collaborates with memory.

Tác giả:
Từ khóa:

Đừng dập tắt nguồn cảm hứng và trí tưởng tượng; đừng trở thành nô lệ cho hình mẫu của mình.
Do not quench your inspiration and your imagination; do not become the slave of your model.

Tác giả:
Từ khóa:

Nhà văn nên viết bằng mắt và họa sĩ nên vẽ bằng tai.
A writer should write with his eyes and a painter paint with his ears.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thế giới ngày nay chẳng hợp lý gì cả, vậy tại sao tôi lại phải vẽ tranh như thế?
The world today doesn’t make sense, so why should I paint pictures that do?

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để vẽ, bạn phải nhắm mắt lại và hát.
To draw you must close your eyes and sing.

Tác giả:
Từ khóa:

Một bức tranh đẹp cũng như một nghĩa cử cao đẹp.
A good picture is equivalent to a good deed.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi bức chân dung được vẽ với tình cảm là bức chân dung của người họa sĩ, không phải của người làm mẫu.
Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi mất bốn năm để vẽ như Raphael, nhưng mất cả đời để vẽ như một đứa trẻ.
It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.

Tác giả:
Từ khóa:

Người giỏi vẽ thì vẽ ý mà không vẽ hình, người giỏi thơ thì nói ý mà không nói tên.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hội họa phải đạt được sự thấu hiểu qua tự thân nó, không cần tới giải thích, và thi ca cũng vậy. Nếu một bài thơ hay một bức họa cần phải được giải thích thì đó là thất bại trong giao tiếp.
The art has to make it on its own, without explanations, and it’s the same for poetry. If the poem or the painting has to be explained, then it’s a failure in communication.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi bạn bắt đầu với một bức chân dung và đi tìm hình thái tinh khiết, hình khối rõ ràng, qua sự loại trừ liên tiếp, bạn không tránh khỏi đi đến quả trứng. Cũng giống như thế, bắt đầu với một quả trứng và đi theo cùng quá trình đó tiến hành ngược lại, bạn đi đến bức chân dung.
When you start with a portrait and search for a pure form, a clear volume, through successive eliminations, you arrive inevitably at the egg. Likewise, starting with the egg and following the same process in reverse, one finishes with the portrait.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu chỉ có một sự thật, bạn không thể vẽ hàng trăm khung tranh về cùng một chủ đề.
If there were only one truth, you couldn’t paint a hundred canvases on the same theme.

Tác giả:
Từ khóa:

Màu sắc, giống như đường nét, đi theo sự thay đổi của cảm xúc.
Colors, like features, follow the changes of the emotions.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hội họa là nghề nghiệp của kẻ mù. Anh ta vẽ không phải điều anh ta nhìn thấy mà là điều anh ta cảm thấy, điều anh ta tự nói với mình về thứ mình đã nhìn thấy.
Painting is a blind man’s profession. He paints not what he sees, but what he feels, what he tells himself about what he has seen.

Tác giả:
Từ khóa:

Tại sao hai màu sắc lại cất tiếng hát khi được đặt bên nhau? Ai có thể thực sự giải thích điều này? Không ai. Cũng như người ta chẳng bao giờ học xong vẽ tranh.
Why do two colors, put one next to the other, sing? Can one really explain this? No. Just as one can never learn how to paint.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ.
I dream of painting and then I paint my dream.

Tác giả:
Từ khóa:

Chỉ khi không còn biết mình đang làm gì, người họa sĩ mới làm được việc tốt.
Only when he no longer knows what he is doing does the painter do good things.

Tác giả:
Từ khóa:

Hội họa là thi ca được ngắm thay vì được cảm nhận, và thi ca là hội họa được cảm nhận thay vì được ngắm.
Painting is poetry that is seen rather than felt, and poetry is painting that is felt rather than seen.

Tác giả:
Từ khóa: ,