Tác giả: Margaret Thatcher

Người ta có thể trèo lên đỉnh Everest chỉ vì mình, nhưng khi tới đỉnh, anh ta cắm cờ của quốc gia mình.
A man may climb Everest for himself, but at the summit he plants his country’s flag.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn có thể sẽ phải đánh một trận chiến nhiều hơn một lần để có thể chiến thắng.
You may have to fight a battle more than once to win it.

Tác giả:
Từ khóa:

Luật pháp và trật tự là một lợi ích xã hội. Tội ác và nỗi sợ hãi mà mối đe dọa tội ác gây ra có thể làm tê liệt cả cộng đồng, làm những người già cô đơn và dễ tổn thương không dám rời nhà, dọa sợ những người trẻ tuổi và nâng kẻ ức hiếp vênh váo hau háu khống chế đường phố lên khiến người ta kính sợ. Tôi ngờ rằng sẽ có nhiều sự ủng hộ và ít sự chỉ trích hơn là những nhà chính trị ngày nay tưởng tượng hướng đến sự chuyển dịch nguồn lực mạnh mẽ từ an sinh xã hội sang luật pháp và trật tự – chừng nào những lời khoa trương về việc cứng rắn với tội phạm được thực tế theo kịp.
Law and order is a social service. Crime and the fear which the threat of crime induces can paralyse whole communities, keep lonely and vulnerable elderly people shut up in their homes, scar young lives and raise to cult status the swaggering violent bully who achieves predatory control over the streets. I suspect that there would be more support and less criticism than today’s political leaders imagine for a large shift of resources from Social Security benefits to law and order – as long as rhetoric about getting tough on crime was matched by practice.

Nếu bạn đặt mục tiêu muốn được ưa thích, bạn sẽ phải sẵn sàng thỏa hiệp về bất cứ chuyện gì vào bất cứ lúc nào, và bạn sẽ chẳng đạt được gì cả.
If you set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing.

Tác giả:
Từ khóa:

Không thể có tự do nếu không có tự do kinh tế.
There can be no liberty unless there is economic liberty.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ruột để ngoài da chẳng phải là chuyện gì tốt; bạn nên giữ nó bên trong, nơi nó hoạt động tốt nhất.
To wear your heart on your sleeve isn’t a very good plan; you should wear it inside, where it functions best.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi đi vào chính trị bởi sự xung đột giữa thiện và ác, và tôi tin rằng cuối cùng cái thiện sẽ chiến thắng.
I am in politics because of the conflict between good and evil, and I believe that in the end good will triumph.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Vấn đề với chủ nghĩa xã hội là cuối cùng bạn sẽ cạn tiền của người khác.
The problem with socialism is that you eventually run out of other peoples’ money.

Tác giả:
Từ khóa:

Những đồng xu không rơi xuống từ thiên đường. Chúng phải được kiếm ở chốn phàm trần này.
Pennies do not come from heaven. They have to be earned here on earth.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tinh thần ghen tị có thể phá hủy; nó chẳng bao giờ có thể xây dựng.
The spirit of envy can destroy; it can never build.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi biết ơn cha tôi vì mọi thứ, và tôi thấy đặc biệt thú vị rằng những gì mà tôi học được trong một thị trấn nhỏ, trong một ngôi nhà rất khiêm tốn, lại chính là những thứ mà tôi tin rằng nhờ chúng tôi đã thắng được cuộc bầu cử.
I just owe almost everything to my father and it’s passionately interesting for me that the things that I learned in a small town, in a very modest home, are just the things that I believe have won the election.

Tác giả:
Từ khóa:

Hiểu kẻ địch là rất đáng làm – nhất là bởi vì đôi lúc bạn có thể có cơ hội biến anh ta thành bạn.
It pays to know the enemy – not least because at some time you may have the opportunity to turn him into a friend.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Để thành công bạn phải ích kỷ, nếu không bạn sẽ không bao giờ đến được đó. Và một khi bạn lên tới mức cao nhất của mình, bạn phải cởi xuống sự ích kỷ. Hãy để người khác với được tới bạn. Hãy có thể tiếp cận. Đừng cô lập bản thân.
To be successful you have to be selfish, or else you never achieve. And once you get to your highest level, then you have to be unselfish. Stay reachable. Stay in touch. Don’t isolate.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi luôn vui lên rất nhiều nếu sự đả kích đặc biệt gây tổn thương bởi vì tôi nghĩ nếu họ chỉ trích ai về mặt cá nhân, điều đó có nghĩa là họ chẳng còn luận điểm chính trị nào cả.
I always cheer up immensely if an attack is particularly wounding because I think, well, if they attack one personally, it means they have not a single political argument left.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi có khả năng của người phụ nữ chấp nhất và kiên trì với công việc ngay cả khi mọi người khác đều rời đi và từ bỏ.
I’ve got a woman’s ability to stick to a job and get on with it when everyone else walks off and leaves it.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng đi theo đám đông, hãy để đám đông đi theo bạn.
Don’t follow the crowd, let the crowd follow you.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi yêu thích sự tranh luận, tôi yêu thích sự bàn cãi. Tôi không mong ai chỉ ngồi đó và đồng ý với tôi, đó không phải là nhiệm vụ của họ.
I love argument, I love debate. I don’t expect anyone just to sit there and agree with me, that’s not their job.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có thể gáy là con gà trống, nhưng chỉ gà mái mới đẻ trứng.
It may be the cock that crows, but it is the hen that lays the eggs.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy lên kế hoạch công việc cho ngày hôm nay, và cho mỗi ngày, rồi thực hiện kế hoạch đó.
Plan your work for today and every day, then work your plan.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi cực kỳ kiên nhẫn, miễn là cuối cùng tôi được như ý của mình.
I am extraordinarily patient, provided I get my own way in the end.

Tác giả:
Từ khóa:

Mỗi gia đình nên có quyền sử dụng tiền sau khi nộp thuế của mình như mình muốn, chứ không phải như chính phủ định hướng. Chúng ta hãy mở rộng các lựa chọn, mở rộng ý chí để lựa chọn và cơ hội để lựa chọn.
Every family should have the right to spend their money, after tax, as they wish, and not as the government dictates. Let us extend choice, extend the will to choose and the chance to choose.

Sứ mệnh của người phụ nữ không phải để cường hóa tinh thần nam tính, mà để thể hiện nữ tính; sứ mệnh của người phụ nữ không phải là duy trì thế giới nam tôn, mà là xây dựng thế giới con người bằng việc đưa yếu tố nữ tính của mình vào mọi hoạt động của nó.
The woman’s mission is not to enhance the masculine spirit, but to express the feminine; hers is not to preserve a man-made world, but to create a human world by the infusion of the feminine element into all of its activities.

Tác giả:
Từ khóa:

Đứng giữa đường rất nguy hiểm; bạn sẽ bị đâm ngã bởi xe cộ từ cả hai bên.
Standing in the middle of the road is very dangerous; you get knocked down by the traffic from both sides.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thành công là gì? Tôi nghĩ đó là sự trộn lẫn giữa có tài trong chuyện bạn đang làm; biết rằng như thế là không đủ, và rằng bạn phải chăm chỉ và có nhận thức nhất định về mục đích.
What is success? I think it is a mixture of having a flair for the thing that you are doing; knowing that it is not enough, that you have got to have hard work and a certain sense of purpose.