Từ khóa: Ghen tị

Bạn tin không? Tình bạn trong thế giới này cũng tồn tại sự ghen ghét, cái tư vị ấy không thua gì tình yêu đâu.

Số ít có hành động là đối tượng ghen tị của số đông chỉ quan sát.
The few who do are the envy of the many who watch.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn không cần hâm mộ những thứ mà người khác có, bởi vì chỉ cần ra sức cố gắng bạn cũng có thể đạt được. Bạn cũng đừng khoe khoang những thứ mình có, bởi vì chỉ cần cố gắng thì người khác cũng sẽ có được như bạn.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Ở núi này tưởng thấp, ngắm núi nọ tưởng cao.

Tác giả:
Từ khóa:

Không ai có thể khiến bạn ghen tị, tức giận, thù hận hay tham lam – trừ phi bạn cho phép điều đó.
No one can make you jealous, angry, vengeful, or greedy – unless you let him.

Đóa hoa độc nhất không cần phải ghen tị với gai nhiều vô số.
The flower which is single need not envy the thorns that are numerous.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu bạn ghen tị với những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tiêu cực đẩy bạn khỏi những điều bạn cần làm để thành công. Nếu bạn khâm phục những người thành công, bạn tạo ra một trường lực lượng tích cực hấp dẫn bạn trở nên ngày càng giống những người bạn muốn giống.
If you envy successful people, you create a negative force field of attraction that repels you from ever doing the things that you need to do to be successful. If you admire successful people, you create a positive force field of attraction that draws you toward becoming more and more like the kinds of people that you want to be like.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

– Tại sao những kẻ đố kỵ bao giờ cũng có một cái gì để buồn phiền?
– Bởi vì hắn bị dày vò không chỉ vì những thất bại của bản thân hắn mà cả vì những thành công của người khác.

Tác giả:
Từ khóa:

Thật may mắn cho ai học được cách khâm phục mà không ghen tị, đi theo mà không bắt chước, khen ngợi mà không tâng bốc, và dẫn đường mà không thao túng.
Blessed is he who has learned to admire but not envy, to follow but not imitate, to praise but not flatter, and to lead but not manipulate.

Rất dễ căm ghét thứ mình không thể có.
It is easy to despise what you cannot get.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu không đố kị không tham cầu thì vì sao mà không tốt?
不忮不求,何用不臧? Bất kĩ bất cầu, hà dụng bất tang?

Tác giả:
Từ khóa:

Sự lớn lao luôn luôn bị ghen tị – chỉ sự tầm thường mới có thể khoe mẽ cả đống bạn bè.
Greatness is always envied – it is only mediocrity that can boast of a host of friends.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khi đầy lòng ghen tị, người ta chê bai mọi thứ, dù tốt hay xấu.
When men are full of envy they disparage everything, whether it be good or bad.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta càng bay cao, ta lại càng nhỏ trong mắt những kẻ không thể bay.
The higher we soar, the smaller we appear to those who cannot fly.

Tác giả:
Từ khóa:

Có lẽ chẳng có hiện tượng nào chứa nhiều cảm xúc tiêu cực như sự phẫn nộ vì đạo đức, nó cho phép ghen tị được hoành hành dưới vỏ bọc của đức hạnh.
There is perhaps no phenomenon which contains so much destructive feeling as moral indignation, which permits envy or to be acted out under the guise of virtue.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.
Happiness is a hard master, particularly other people’s happiness.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ghen tị với người phụ nữ đẹp sẽ chẳng khiến bạn đẹp hơn.
Being jealous of a beautiful woman is not going to make you more beautiful.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Không ghen ghét ai, không cầu cạnh ai, thì làm việc gì mà chẳng lành, chẳng tốt.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi ở trong một mối quan hệ, người đàn ông chân chính không làm người phụ nữ của mình phải ghen người khác, anh ta khiến người khác phải thấy ghen tị người phụ nữ của mình.
When in a relationship, a real man doesn’t make his woman jealous of others, he makes others jealous of his woman.

Tôi thường tìm thấy sự so sánh là con đường cao tốc dẫn tới nỗi bất hạnh. Không ai từng so sánh mình với người khác và thấy mình bằng được. Chín trên mười lần, ta so sánh bản thân mình với những người tốt hơn ta ở điểm nào đó, và kết quả là cảm thấy càng thấp kém hơn.
I generally find that comparison is the fast track to unhappiness. No one ever compares themselves to someone else and comes out even. Nine times out of ten, we compare ourselves to people who are somehow better than us and end up feeling more inadequate.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi chẳng bao giờ thán phục của cải của người khác đến mức bất mãn với của bản thân.
I never admire another’s fortune so much that I became dissatisfied with my own.

Tác giả:
Từ khóa:

Trên đời luôn luôn có thể loại người này, hâm mộ thành ghen ghét, dù là không chiếm được cũng phải đạp đổ, để cuối cùng phải kiếm được chút tâm lý an ủi.

Tác giả:
Từ khóa:

Việc được, thì gièm pha nổi lên. Đức cao, thì chê bai kéo đến.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạn không thể vừa ghen tị và vừa hạnh phúc.
You can’t be envious and happy at the same time.

Tác giả:
Từ khóa: ,