Từ khóa: Trả giá

Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn sàng trả giá để biến ước mơ trở thành hiện thực.
Happy are those who dream dreams and are willing to pay the price to make them come true.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Trái đào chín nhất luôn nằm ở vị trí khó hái nhất.
The ripest peach is highest on the tree.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Giấc mơ có thể trở thành sự thật, nếu chúng ta chịu ước mơ đủ mãnh liệt, Bạn có thể đạt được bất kỳ điều gì trong đời nếu bạn sẵn lòng hy sinh mọi thứ khác cho nó.
Dreams do come true, if we only wish hard enough, You can have anything in life if you will sacrifice everything else for it.

0

Không thể hái hồng mà không bị gai đâm.
There is no gathering the rose without being pricked by the thorns.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Dù bạn có bất cứ lý do gì để níu giữ lòng căm hận, tôi biết chắc chắn một điều này: Không có gì đáng với cái giá bạn trả bằng thời gian đánh mất.
Whatever your reason for holding on to resentments, I know this for sure: There is none worth the price you pay in lost time.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chiến tranh không được trả giá trong thời chiến, hóa đơn sẽ đến sau đó.
Wars are not paid for in wartime, the bill comes later.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong mỗi chúng ta đều có một thứ bất chấp để đạt được , bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng những nỗi đau vĩ đại.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Trên đời này lẽ ra không có những việc không làm mà được hưởng. Muốn có được thứ mình muốn, tất nhiên phải trả một cái giá tương xứng.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Người đạt ít thành tựu cần hy sinh ít; người đạt nhiều phải hy sinh nhiều. Người muốn đạt được rất cao phải hy sinh rất lớn.
He who would accomplish little need sacrifice little; he who would achieve much must sacrifice much. He who would attain highly must sacrifice greatly.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Có một số việc làm ra phải trả giá thật nhiều, nếu không vĩnh viễn cũng không có cách nào cứu vãn, vì vậy sẽ mất đi thứ gì đó.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đức hạnh biết tới từng đồng chinh điều nó đã mất vì không làm điều xấu.
Virtue knows to a farthing what it has lost by not having been vice.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

“Có gì đó” không thể sinh ra từ “không có gì”.
Something cannot emerge from nothing.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Bất cứ sự dối trá nào cũng đều phải trả giá cả, làm sao khác được.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Mọi giá trị tích cực đều có cái giá tiêu cực phải trả… tài năng của Einstein dẫn đến Hiroshima.
Every positive value has its price in negative terms… the genius of Einstein leads to Hiroshima.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Lý do nhiều người thất bại không phải là vì thiếu tầm nhìn mà là vì thiếu quyết tâm, và quyết tâm được sinh ra từ việc xác định những gì phải trả giá.
The reason many people fail is not for lack of vision but for lack of resolve and resolve is born out of counting the cost.

0

Không thể có tiến bộ hay thành tựu mà không có hy sinh.
There can be no progress, no achievement without sacrifice.

0

Hạnh phúc thay cho những người có giấc mơ và sẵn lòng trả giá để biến giấc mơ thành hiện thực.
Happy are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them come true.

0
Tác giả:
Từ khóa: , ,

Chỉ người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng.
Only a man who has felt ultimate despair is capable of feeling ultimate bliss.

0

Có được cái gì, cuối cùng lại mất đi cái gì đó. Có lẽ đó chính là cuộc đời, điều đã định ra sự không hoàn hảo.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đôi khi cuộc đời quá ngắn ngủi để có thể ngồi luyến tiếc về những điều ‘giá như’. Đôi khi những điều tưởng như rất đỗi giản dị lại phải trả một cái giá rất đắt mới có thể chiêm nghiệm được.trả

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hậu thế trả giá cho tội lỗi của cha ông.
Posterity pays for the sins of their fathers.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Đạo đức là gì, cô hỏi.
Là sự phán đoán để phân biệt giữa đúng và sai, tầm nhìn để nhận ra sự thật, và lòng can đảm để hành động theo nó, là sự cống hiến cho điều tốt đẹp, và sự nhất quán đứng về phía cái tốt dù phải trả giá thế nào đi nữa.
What is morality, she asked.
Judgement to distinguish right and wrong, vision to see the truth, and courage to act upon it, dedication to that which is good, integrity to stand by the good at any price.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhưng chắc chắn với tất cả những gì bạn yêu thương, bạn đều phải trả một cái giá nào đó.
But surely for everything you love you have to pay some price.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,

Bằng cách hy sinh một số điều trong cuộc sống, bạn đang chọn lựa điều mà bạn sẽ cố gắng làm hết sức mình, để có thể vươn tới những gì bạn thực sự mơ ước.

0
Tác giả:
Từ khóa: