Tác giả: Heinrich Heine

Có một hiện tượng phổ biến là chỉ có những cô gái xinh đẹp nhất mới thấy thật khó khăn tìm được người đàn ông cho mình.
It is a common phenomenon that just the prettiest girls find it so difficult to get a man.

Tác giả:
Từ khóa:

Thuyết vô thần là lời cuối cùng của thuyết hữu thần.
Atheism is the last word of theism.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu người Roman bắt buộc phải học Latin, họ sẽ không bao giờ có đủ thời gian để đi chinh phục thế giới.
If the Romans had been obliged to learn Latin, they would never have found time to conquer the world.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kinh nghiệm là trường học tốt. Nhưng cái giá quá đắt.
Experience is a good school. But the fees are high.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi sẽ không nói là phụ nữ không có tính cách; đúng hơn thì mỗi ngày họ đều có tính cách mới.
I will not say that women have no character; rather, they have a new one every day.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đừng hỏi tôi có gì, hãy hỏi tôi là ai.
Ask me not what I have, but what I am.

Tác giả:
Từ khóa:

Dù một cuộc cách mạng có thành công hay thất bại, nó cũng đòi hỏi sự hy sinh của những con người có trái tim vĩ đại.
Whether a revolution succeeds or fails people of great hearts will always be sacrificed to it.

Tác giả:
Từ khóa:

Chong chóng gió trên chóp nhà thờ, dù làm bằng sắt, sẽ gẫy trong gió bão nếu nó không hiểu được nghệ thuật cao quý của việc xoay theo chiều gió.
The weather-cock on the church spire, though made of iron, would soon be broken by the storm-wind if it … did not understand the noble art of turning to every wind.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự xấu xa cơ bản của thế giới này nảy sinh từ việc tiền Chúa tạo ra không đủ.
The fundamental evil of the world arose from the fact that the good Lord has not created money enough.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy hoàn toàn khoan dung, hoặc không một chút nào; theo con đường của cái thiện hoặc của cái ác. Đứng giữa mối giao nhau đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn khả năng của bạn.
Be entirely tolerant or not at all; follow the good path or the evil one. To stand at the crossroads requires more strength than you possess.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trong thời buổi này, chúng ta chiến đấu vì tư tưởng và báo chí là thành trì của chúng ta.
In these times we fight for ideas and newspapers are our fortress.

Chủ nghĩa cộng sản có thứ ngôn ngữ ai cũng hiểu được – thành tố của nó là đói khát, thèm muốn và cái chết.
Communism possesses a language which every people can understand – its elements are hunger, envy, and death.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Chỉ người biết coi trọng sự phê bình mới có lợi từ lời khen.
He only profits from praise who values criticism.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi không biết cô ta có đức hạnh hay không, nhưng cô ta xấu, và với một người phụ nữ, đó đã là nửa cuộc chiến rồi.
I do not know if she was virtuous, but she was ugly, and with a woman that is half the battle.

Tác giả:
Từ khóa:

Hành động của con người, cuối cùng cũng chỉ là công cụ vô thức của tư tưởng.
The men of action are, after all, only the unconscious instruments of the men of thought.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Anh không thể đem số liệu cho người đói ăn.
You cannot feed the hungry on statistics.

Tác giả:
Từ khóa:

Nói và hùng biện không giống nhau: nói và nói hay là hai điều khác biệt. Kẻ ngu dốt có thể nói, nhưng người thông thái thì diễn thuyết.
Talking and eloquence are not the same: to speak and to speak well are two things. A fool may talk, but a wise man speaks.

Tác giả:
Từ khóa:

Tài hùng biện thực sự là việc nói tất cả những gì cần thiết, và không nói gì hơn ngoài những điều cần thiết.
True eloquence consists in saying all that is necessary, and nothing but what is necessary.

Tác giả:
Từ khóa: