Giấc mơ có thể thành hiện thực, chỉ nếu như bạn thực sự mong muốn. Bạn có thể có bất cứ thứ gì trong cuộc sống nếu bạn dám hy sinh tất cả mọi thứ cho nó.
Dreams do come true, if we only wish hard enough. You will have anything in life if you can sacrifice everything else for it.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-18T05:42:18+07:00 , DanhNgon.Net