Tác giả: Quintus Curtius Rufus

Không gì có thể kéo dài khi không có lý trí.
Nothing can be lasting when reason does not rule.Nihil potest esse diuturnum cui non subest ratio.

Tác giả:
Từ khóa:

Nỗi sợ hãi làm con người tin vào điều tồi tệ nhất.
Fear makes men believe the worst.Ad deteriora credenda proni metu.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Dòng sông sâu nhất chảy với tiếng ồn nhỏ nhất.
The deepest rivers flow with the least sound.
Altissima quæque flumina minimo sono labuntur.

Tác giả:
Từ khóa:

Con chó nhút nhát sủa dữ hơn nó cắn.
A timid dog barks more violently than it bites. Canis timidus vehementius latrat quam mordet.

Tác giả:
Từ khóa:

Hậu thế trả giá cho tội lỗi của cha ông.
Posterity pays for the sins of their fathers.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nhanh chính là chậm.
Haste is slow.Festinatio tarda est.

Tác giả:
Từ khóa:

Những thứ ta có được nhờ thanh kiếm không dài lâu; lòng biết ơn vì ân huệ là mãi mãi.
That possession which we gain by the sword is not lasting; gratitude for benefits is eternal.Non est diuturna possessio in quam gladio ducimus; beneficiorum gratia sempiterna est.

Tác giả:
Từ khóa:

Tia lửa nhỏ không được để ý thường gây ra tai họa lớn.
A spark neglected has often raised a conflagration.
Parva saepe scintilla contempta magnum excitavit incendium.

Tác giả:
Từ khóa:

Sự giàu sang có thể thay đổi bản tính của con người; và hiếm khi có ai đủ thận trọng để kháng cự sự giàu sang.
Prosperity can change man’s nature; and seldom is any one cautious enough to resist the effects of good fortune.Res secundae valent commutare naturam, et raro quisquam erga bona sua satis cautus est.

Biết số phận của chính mình trong bất hạnh thường là điều an ủi.
It is often a comfort in misfortune to know our own fate.Sæpe calamitas solatium est nosse sortem suam.

Không gì vững chắc đến mức không chịu nguy hiểm tấn công, dù là sự tấn công của kẻ yếu.
Nothing is so secure in its position as not to be in danger from the attack even of the weak.

Tác giả:
Từ khóa:

Những thế sự đương thời của của con người ngắn ngủi và hay thay đổi, và vận mệnh chẳng bao giờ nuông chiều ai lâu.
The fashions of human affairs are brief and changeable, and fortune never remains long indulgent.
Breves et mutabiles vices rerum sunt, et fortuna nunquam simpliciter indulget.