Từ khóa: Dung túng

Lòng khoan dung trở thành tội lỗi khi dành cho cái ác.
Tolerance becomes a crime when applied to evil.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Người dung thứ cho cái ác làm tổn thương cái thiện.
He who spares the bad injures the good.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khoan dung cho cái ác chỉ dẫn tới thêm nhiều điều ác. Và khi người tốt đứng nhìn và chẳng làm gì trong sự thống trị của cái ác, cộng đồng của họ sẽ bị nuốt trọn.
Tolerating evil leads only to more evil. And when good people stand by and do nothing while wickedness reigns, their communities will be consumed.

Tác giả:
Từ khóa: , , ,

Giúp kẻ phạm tội sẽ chia phần tội lỗi.
He who helps the guilty, shares the crime.

Sự thật không chỉ bị dối trá xâm hại; nó còn bị xúc phạm bởi sự câm lặng.
Truth is not only violated by falsehood; it may be outraged by silence.