Quỷ Sa-tăng, thực vậy, chính là tuổi trẻ lãng mạn của Chúa Giê-xu tái hiện trong khoảng khắc.
Satan, really, is the romantic youth of Jesus re-appearing for a moment.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-20T12:26:56+07:00 DanhNgon.Net