Tác giả: John Maynard Keynes

Hầu hết con người yêu tiền bạc và sự an toàn nhiều hơn, và sáng tạo xây dựng ít đi khi họ lớn tuổi hơn.
Most men love money and security more, and creation and construction less, as they get older.

Tất cả sản xuất đều vì mục đích tối thượng là làm hài lòng khách hàng.
All production is for the purpose of ultimately satisfying a consumer.

Tác giả:
Từ khóa:

Giáo dục: sự khắc ghi điều không thể hiểu nổi vào sự thờ ơ của kẻ bất tài.
Education: the inculcation of the incomprehensible into the indifferent by the incompetent.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Tôi không biết điều gì khiến một người thủ cựu hơn – không biết gì ngoài hiện tại, hay không biết gì trừ quá khứ.
I do not know which makes a man more conservative – to know nothing but the present, or nothing but the past.

Tác giả:
Từ khóa:

Là sai lầm khi nghĩ rằng ta có thể hạn chế rủi ro bằng cách dàn trải quá nhiều giữa những doanh nghiệp mà ta không biết rõ và không có lý do để đặc biệt tin tưởng.
It is a mistake to think that one limits one’s risk by spreading too much between enterprises about which one knows little and has no reason for special confidence.

Tác giả:
Từ khóa:

Nếu làm nông có thể được tổ chức như thị trường chứng khoán, người nông dân sẽ bán trang trại vào buổi sáng khi trời mưa, rồi mua lại vào buổi chiều khi trời nắng.
If farming were to be organised like the stock market, a farmer would sell his farm in the morning when it was raining, only to buy it back in the afternoon when the sun came out.

Tác giả:
Từ khóa:

Khi thông tin tôi có thay đổi, tôi thay đổi kết luận.
When my information changes, I alter my conclusions.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thà rằng gần đúng còn hơn chính xác sai.
It is better to be roughly right than precisely wrong.

Tác giả:
Từ khóa:

Ý tưởng định hình dòng chảy lịch sử.
Ideas shape the course of history.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu bạn nợ ngân hàng một trăm bảng, bạn gặp rắc rối. Nhưng nếu bạn nợ một triệu, ngân hàng gặp rắc rối.
If you owe your bank a hundred pounds, you have a problem. But if you owe a million, it has.

Tác giả:
Từ khóa:

Đầu tư thành công là đoán trước những dự đoán của người khác.
Successful investing is anticipating the anticipations of others.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Khó khăn không nằm ở ý tưởng mới, mà ở việc thoát khỏi ý tưởng cũ.
The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones.

Tác giả:
Từ khóa:

Chủ nghĩa tư bản là niềm tin đáng kinh ngạc rằng những người ác độc nhất sẽ làm những điều ác độc nhất vì cái tốt chung của mọi người.
Capitalism is the astounding belief that the most wickedest of men will do the most wickedest of things for the greatest good of everyone.

Tác giả:
Từ khóa:

Vấn đề chính trị của con người là kết hợp được ba thứ: hiệu quả kinh tế, công bằng xã hội, và tự do cá nhân.
The political problem of mankind is to combine three things: economic efficiency, social justice and individual liberty.

Kinh nghiệm cho thấy điều xảy ra luôn luôn là điều mà người ta chưa chuẩn bị dự phòng trước. c
Experience shows that what happens is always the thing against which one has not made provision in advance.

Tác giả:
Từ khóa:

Chính ý tưởng, chứ không phải các mối quan tâm được trao ý tưởng, là nguy hiểm vì thiện hoặc ác.
It is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Một khi sự ngờ vực bắt đầu, nó nhanh chóng lan rộng.
Once doubt begins it spreads rapidly.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ngôn từ cần phải dữ dội một chút, bởi chúng là sự tấn công của suy nghĩ vào sự không suy nghĩ.
Words ought to be a little wild, for they are the assaults of thoughts on the unthinking.

Tác giả:
Từ khóa: ,