Tác giả: Winston Churchill

Tôi chắc chắn một điều này, rằng bạn chỉ phải chịu đựng để chinh phục. Bạn chỉ phải bền bỉ để cứu bản thân, và cứu tất cả những ai dựa vào mình. Bạn chỉ phải tiếp tục đi, và ở cuối đường, dù đường dài hay ngắn, chiến thắng và vinh dự đang chờ bạn.
Sure I am of this, that you have only to endure to conquer. You have only to persevere to save yourselves, and to save all those who rely upon you. You have only to go right on, and at the end of the road, be it short or long, victory and honor will be found.

Nếu ta thắng, sẽ không ai quan tâm. Nếu ta thua, sẽ chẳng còn ai quan tâm.
If we win, nobody will care. If we lose, there will be nobody to care.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn chẳng bao giờ có thể đoán được liệu vận rủi có cuối cùng lại hóa ra là vận may hay không.
You never can tell whether bad luck may not after all turn out to be good luck.

Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả lịch sử thế giới được tóm gọn trong sự thực rằng khi quốc gia hùng mạnh, họ không phải lúc nào cũng công chính, và khi muốn công chính, họ thường không còn hùng mạnh.
The whole history of the world is summed up in the fact that when nations are strong they are not always just, and when they wish to be just, they are often no longer strong.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nếu ta phá hủy thị trường tự do, ta sẽ tạo ra chợ đen.
If you destroy a free market you create a black market.

Tác giả:
Từ khóa:

Diều bay cao nhờ chống lại gió, chứ không phải với gió.
Kites rise highest against the wind, not with it.

Tác giả:
Từ khóa:

Thái độ là một thứ nhỏ bé tạo ra sự khác biệt lớn.
Attitude is a little thing that makes a big difference.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Từ sự phức tạp tột cùng, sự đơn giản tột cùng xuất hiện.
Out of intense complexities, intense simplicities emerge.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nỗ lực không ngừng – chứ không phải sức mạnh hay trí tuệ – là chìa khóa để mở ra tiềm năng.
Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

Có những lúc luật lệ hà khắc còn tốt hơn là không có luật lệ.
Harsh laws are at times better than no laws at all.

Tác giả:
Từ khóa:

Chúng tôi có nhiều nỗi lo lắng, và nỗi này dập tắt nỗi kia.
We have a lot of anxieties, and one cancels out another.

Tác giả:
Từ khóa:

Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm.
The price of greatness is responsibility.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đây không phải là thời gian để thanh nhàn và thoải mái. Đây là thời gian để dấn thân và chịu đựng.
This is no time for ease and comfort. It is time to dare and endure.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Bạn sẽ không bao giờ đi được đến hết đường nếu bạn dừng chân để ném đá vào mọi con chó sủa.
You will never get to the end of the journey if you stop to shy a stone at every dog that barks.

Tác giả:
Từ khóa:

Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi hiểm nguy, còn kẻ bi quan luôn nhìn thấy hiểm nguy trong mọi cơ hội.
The optimist sees opportunity in every danger; the pessimist sees danger in every opportunity.

Bạn có kẻ thù ư? Tốt. Điều đó có nghĩa là bạn đã đứng lên vì thứ gì đó, vào lúc nào đó trong đời.
You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy cho chúng tôi công cụ, và chúng tôi sẽ làm xong việc.
Give us the tools, and we will finish the job.

Tác giả:
Từ khóa:

Để thực sự hạnh phúc và an toàn, người ta phải có ít nhất hai hoặc ba sở thích, và tất cả chúng đều phải chân thực.
To be really happy and really safe, one ought to have at least two or three hobbies, and they must all be real.

Khẩu vị của tôi đơn giản lắm: tôi dễ dàng thỏa mãn với thứ tốt nhất.
My tastes are simple: I am easily satisfied with the best.

Tác giả:
Từ khóa:

Những người dân khỏe mạnh là tài sản lớn nhất của bất cứ quốc gia nào.
Healthy citizens are the greatest asset any country can have.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Trách nhiệm là cái giá của sự vĩ đại.
Resposibility is the price of greatness.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm chủ được khó khăn là chiến thắng được cơ hội.
Difficulties mastered are opportunities won.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Lòng can đảm là thứ cần để đứng dậy và lên tiếng. Lòng can đảm cũng là thứ cần để ngồi xuống và lắng nghe.
Courage is what it takes to stand up and speak. Courage is also what it takes to sit down and listen.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ta sống bằng thứ ta thu được, nhưng ta tạo ra cuộc đời bằng thứ ta cho đi.
We make a living by what we get, but we make a life by what we give.

Tác giả:
Từ khóa: