Từ khóa: Quá trình

Sự xuất sắc/hoàn hảo không phải là đích đến; đó là cuộc hành trình không ngừng nghỉ.
Excellence/Perfection is not a destination; it is a continuous journey that never ends.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Khi bạn thực sự yêu cuộc hành trình của mình, đích đến chỉ là phần thưởng phụ.
When you truly love your journey, the destination is just a bonus.

Tác giả:
Từ khóa:

Hoàn toàn có thể đạt được thứ bạn nghĩ mình muốn và vẫn khốn khổ. Cũng có thể không bao giờ đạt được nó, nhưng tận hưởng sâu sắc quá trình nỗ lực phấn đấu. Trên thế gian này chỉ có hai bi kịch: một là không đạt được điều mình muốn, và bi kịch còn lại là đạt được nó.
It is perfectly possible to get what you think you want and be miserable. It’s possible too, to never get it but deeply enjoy the process of trying. In this world, there are only two tragedies. One is not getting what one wants, and the other is getting it.

Con đường lên đồi có hoàn toàn vòng vèo không?
    Có đấy, vòng vèo đến tận cuối đường.
Hành trình của một ngày có tốn cả ngày không?
    Từ sáng đến tối đấy, bạn của tôi ạ.
Does the road wind up-hill all the way?
    Yes, to the very end.
Will the day’s journey take the whole long day?
    From morn to night, my friend.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thành công nghĩa làm làm tốt nhất khả năng của ta với những gì ta có. Thành công nằm trong quá trình, không phải trong thứ nhận được; trong nỗ lực, không phải trong chiến thắng. Thành công là một chuẩn mực cá nhân, với đến tầm cao nhất trong ta, trở thành tất cả những gì ta có thể trở thành.
Success means doing the best we can with what we have. Success is the doing, not the getting; in the trying, not the triumph. Success is a personal standard, reaching for the highest that is in us, becoming all that we can be.

Không phải là tri thức, mà chính sự học, không phải sự có được, mà quá trình đi đến nơi, mới đem lại niềm vui lớn nhất.
It is not knowledge, but the act of learning, not possession but the act of getting there, which grants the greatest enjoyment.

Bạn thắng hay thua không quan trọng, quan trọng là bạn chơi như thế nào.
It’s not whether you win or lose, it’s how you play the game.

Tác giả:
Từ khóa:

Điều hay ho ở con người là: anh ta là cầu chứ không phải là đích đến.
What is great in man is that he is a bridge and not a goal.

Tác giả:
Từ khóa:

Thành công là hành trình, không phải là đích đến. Đường tới thành công thường quan trọng hơn kết quả.
Success is a journey, not a destination. The doing is often more important than the outcome.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cuộc sống là một quá trình. Chúng ta là một quá trình. Vũ trụ là một quá trình.
Life is a process. We are a process. The Universe is a process.

Tác giả:
Từ khóa:

Tôi không tin vào thất bại. Đó không phải là thất bại nếu bạn hưởng thụ quá trình.
I don’t believe in failure. It’s not failure if you enjoy the process.

Tác giả:
Từ khóa: ,