Sự cô độc khiến ta hà khắc hơn với bản thân và dịu dàng hơn với người khác. Theo cả hai hướng, nó làm tính cách ta tốt đẹp hơn.
Solitude makes us tougher towards ourselves and tenderer towards others. In both ways it improves our character.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-23T15:51:24+07:00 , , , DanhNgon.Net