Từ khóa: Phẩm cách

Làm người không thể không phân biệt giữa nhu mì và nhu nhược, giữa cương cường và cường bạo, giữa kiệm ước và biển lận, giữa trung hậu và hôn ngu, giữa sáng suốt và khắc bạc, giữa tự trọng và tự đại, giữa tự khiêm và tự tiện, mấy cái đó hình như giống nhau mà thực khác nhau; còn làm thơ thì không thể không phân biệt giữa bình đạm và khô khan, giữa tân kỳ và tiêm xảo, giữa mộc mạc và vụng về, giữa cường kiện và thô bạo, giữa hòa lệ và khinh phù, giữa thanh tú và mỏng manh, giữa trọng hậu và cứng đờ, giữa tung hoành và tạp loạn, mấy cái đó cũng hình như giống nhau mà kỳ thực khác nhau, sai một ly đi một dặm.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nguồn trong thì dòng nước trong, nguồn đục thì dòng nước đục.

Tác giả:
Từ khóa:

Phẩm cách không nằm ở việc có được sự tôn kính, mà ở việc xứng đáng với nó.
Dignity does not consist in possessing honors, but in deserving them.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Việc nhận thức được phẩm giá của mình làm người thông minh trở nên khiêm tốn hơn và đồng thời cũng kiên cường hơn.

Quân tử gặp cùng khốn thì cố chịu đựng, kẻ tiểu nhân thì phóng túng, làm liều.
君子固穷,小人穷斯滥矣。Quân tử cố cùng tiểu nhân cùng tư lạm hĩ.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Phẩm giá con người là những viên đá quý, viên đá đó còn lấp lánh đẹp đẽ hơn nếu được lồng vào cái giá khiêm tốn.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy bận tâm tới phẩm tính của mình hơn là danh tiếng của mình, bởi vì phẩm tính là con người thực sự của bạn, trong khi danh tiếng chỉ là cách người khác nghĩ về bạn.
Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Con rùa ấy, thà chết để lại xương cho người ta quý trọng, hay thà sống mà kéo lê đuôi nó trong vũng bùn?
此龜者,寧其死而留骨而貴乎?寧其生而曳尾于涂中乎?Thử quy giả, ninh kì tử nhi lưu cốt nhi quý hồ? Ninh kì sinh nhi duệ vĩ vu đồ trung hồ?

Tác giả:
Từ khóa:

Ta phải lập lựa chọn – mỗi ngày – để sống làm minh họa cho sự thật, lòng kính trọng, và sự thanh nhã mà ta muốn thấy ở thế gian này.
We have to make the choice – every single day – to exemplify the truth, the respect, and the grace that we wish for this world.

Tác giả:
Từ khóa:

Cũng giống như hoa sen, chúng ta có khả năng vươn lên khỏi bùn lầy, nở hoa từ trong bóng tối và tỏa sáng vào thế gian.
Just like the lotus we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world.

Tác giả:
Từ khóa:

Ta có tai, mắt, ta nghe, ta nhìn. Ta có tâm tư, ta suy, ta nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta thờ như thầy, có lúc ta kính như bạn, cũng có lúc ta kình địch không chịu. Ta theo lý, nhất quyết không làm tôi tớ cổ nhân.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Đại trượng phu dung người chứ không nên để người dung.

Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả phẩm cách của chúng ta nằm ở trong suy nghĩ. Đây là nền cơ bản mà ta phải dùng đề phát triển bản thân, chứ không phải không thời gian, thứ ta không biết phải làm thế nào để lấp đầy. Vậy nên hãy lấy việc suy nghĩ chính đáng làm nhiệm vụ: đây là nguyên tắc của đạo đức.
All our dignity consists, then, in thought. This is the basis on which we must raise ourselves, and not space and time, which we would not know how to fill. Let us make it our task, then, to think well: here is the principle of morality.

Người ta có thể khâm phục thiên tài, ghen tỵ người giàu sang, sợ hãi người quyền lực; nhưng chỉ người có phẩm giá mới đáng tin cậy.
Men of genius are admired, men of wealth are envied, men of power are feared; but only men of character are trusted.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạc thật vùi dưới đất cũng không han.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy quên đi những sai lầm của quá khứ và bước tiếp tới những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Hãy trao nụ cười cho tất cả mọi người. Hãy dành nhiều thời gian cho việc phát triển bản thân tới mức bạn không còn thời gian để chỉ trích người khác. Hãy to lớn tới mức không còn lo âu và hãy cao quý tới mức không thèm giận dữ.
Forget the mistakes of the past and press on to the greater achievements of the future. Give everyone a smile. Spend so much time improving yourself that you have no time left to criticize others. Be too big for worry and too noble for anger.

Thành công nhiều khi được quyết định bởi nhân phẩm hơn là năng lực, trí tuệ hay vận may.
성공이란 지성이나 행운보다는 인품에 좌우 될 때가 많다.

Tác giả:
Từ khóa:

Cây chi, cây lan tuy mọc chỗ rừng vắng mà hoa vẫn thơm; người quân tử theo lẽ phải, làm điều hay, tuy gặp khốn cùng, mà tiết hạnh vẫn không đổi.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kẻ sĩ mà còn quyến luyến những phương tiện vật chất để yên vui xác thịt thì tâm lụy chí hèn, không đáng gọi là kẻ sĩ.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy cân nhắc về quyền lợi của người khác lên trên cảm xúc của bản thân, và cảm xúc của người khác lên trên quyền lợi của bản thân.
Consider the rights of others before your own feelings, and the feelings of others before your own rights.

Tác giả:
Từ khóa:

Phẩm cách tốt là điều mà bạn phải tự làm ra cho bản thân mình. Bạn không thể thừa kế nó từ cha mẹ. Bạn không thể tạo ra nó nhờ có những ưu thế vượt trội. Nó không phải trời sinh, không đến từ sự giàu sang, tài năng hay địa vị. Nó là kết quả từ những hành động của chính bạn. Nó là phẩn thưởng đến từ việc sống theo những nguyên tắc tốt và có một cuộc đời đức hạnh và chính trực.
A good character is something you must make for yourself. It cannot be inherited from parents. It cannot be created by having extraordinary advantages. It isn’t a gift of birth, wealth, talent or station. It is the result of your own endeavor. It is the reward that comes from living good principles and manifesting a virtuous and honorable life.

Cơm kẻ bất nhân, ăn, ấy chớ, Áo người vô nghĩa, mặc, chẳng thà.

Tác giả:
Từ khóa:

Thử thách thật sự cho phẩm tính của con người là điều mà anh ta làm khi không có ai nhìn.
The true test of a man’s character is what he does when no one is watching.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Nơi nào có phẩm giá mà lại không có sự trung thực?
Where is there dignity unless there is honesty?