Từ khóa: Phẩm cách

Hãy bận tâm tới phẩm tính của mình hơn là danh tiếng của mình, bởi vì phẩm tính là con người thực sự của bạn, trong khi danh tiếng chỉ là cách người khác nghĩ về bạn.
Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có hai loại kiêu hãnh, tốt và cấu. ‘Kiêu hãnh tốt’ đại diện cho phẩm giá và và sự tự tôn trọng bản thân. ‘Kiêu hãnh xấu’ là tội lỗi chết người khi coi mình ưu việt, thứ tội lỗi bốc mùi tự phụ và kiêu ngạo.
There are two kinds of pride, both good and bad. ‘Good pride’ represents our dignity and self-respect. ‘Bad pride’ is the deadly sin of superiority that reeks of conceit and arrogance.

Ta có tai, mắt, ta nghe, ta nhìn. Ta có tâm tư, ta suy, ta nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta thờ như thầy, có lúc ta kính như bạn, cũng có lúc ta kình địch không chịu. Ta theo lý, nhất quyết không làm tôi tớ cổ nhân.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Năng lực có thể đưa bạn lên tới đỉnh, nhưng phẩm tính mới giữ bạn đứng vững được ở đó.
Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Cơm kẻ bất nhân, ăn, ấy chớ, Áo người vô nghĩa, mặc, chẳng thà.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta có thể khâm phục thiên tài, ghen tỵ người giàu sang, sợ hãi người quyền lực; nhưng chỉ người có phẩm giá mới đáng tin cậy.
Men of genius are admired, men of wealth are envied, men of power are feared; but only men of character are trusted.

Tác giả:
Từ khóa:

Làm người không thể không phân biệt giữa nhu mì và nhu nhược, giữa cương cường và cường bạo, giữa kiệm ước và biển lận, giữa trung hậu và hôn ngu, giữa sáng suốt và khắc bạc, giữa tự trọng và tự đại, giữa tự khiêm và tự tiện, mấy cái đó hình như giống nhau mà thực khác nhau; còn làm thơ thì không thể không phân biệt giữa bình đạm và khô khan, giữa tân kỳ và tiêm xảo, giữa mộc mạc và vụng về, giữa cường kiện và thô bạo, giữa hòa lệ và khinh phù, giữa thanh tú và mỏng manh, giữa trọng hậu và cứng đờ, giữa tung hoành và tạp loạn, mấy cái đó cũng hình như giống nhau mà kỳ thực khác nhau, sai một ly đi một dặm.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Kẻ sĩ mà còn quyến luyến những phương tiện vật chất để yên vui xác thịt thì tâm lụy chí hèn, không đáng gọi là kẻ sĩ.

Tác giả:
Từ khóa:

Con rùa ấy, thà chết để lại xương cho người ta quý trọng, hay thà sống mà kéo lê đuôi nó trong vũng bùn?
此龜者,寧其死而留骨而貴乎?寧其生而曳尾于涂中乎?Thử quy giả, ninh kì tử nhi lưu cốt nhi quý hồ? Ninh kì sinh nhi duệ vĩ vu đồ trung hồ?

Tác giả:
Từ khóa:

Ta phải lập lựa chọn – mỗi ngày – để sống làm minh họa cho sự thật, lòng kính trọng, và sự thanh nhã mà ta muốn thấy ở thế gian này.
We have to make the choice – every single day – to exemplify the truth, the respect, and the grace that we wish for this world.

Tác giả:
Từ khóa:

Thành công nhiều khi được quyết định bởi nhân phẩm hơn là năng lực, trí tuệ hay vận may.
성공이란 지성이나 행운보다는 인품에 좌우 될 때가 많다.

Tác giả:
Từ khóa:

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Hãy cân nhắc về quyền lợi của người khác lên trên cảm xúc của bản thân, và cảm xúc của người khác lên trên quyền lợi của bản thân.
Consider the rights of others before your own feelings, and the feelings of others before your own rights.

Tác giả:
Từ khóa:

Thử thách thật sự cho phẩm tính của con người là điều mà anh ta làm khi không có ai nhìn.
The true test of a man’s character is what he does when no one is watching.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Người mở tráp, đừng nhìn
Người mổ lợn, phải giúp.

Tác giả:
Từ khóa:

Phẩm cách tốt là điều mà bạn phải tự làm ra cho bản thân mình. Bạn không thể thừa kế nó từ cha mẹ. Bạn không thể tạo ra nó nhờ có những ưu thế vượt trội. Nó không phải trời sinh, không đến từ sự giàu sang, tài năng hay địa vị. Nó là kết quả từ những hành động của chính bạn. Nó là phẩn thưởng đến từ việc sống theo những nguyên tắc tốt và có một cuộc đời đức hạnh và chính trực.
A good character is something you must make for yourself. It cannot be inherited from parents. It cannot be created by having extraordinary advantages. It isn’t a gift of birth, wealth, talent or station. It is the result of your own endeavor. It is the reward that comes from living good principles and manifesting a virtuous and honorable life.

Đại trượng phu dung người chứ không nên để người dung.

Tác giả:
Từ khóa:

Việc nhận thức được phẩm giá của mình làm người thông minh trở nên khiêm tốn hơn và đồng thời cũng kiên cường hơn.

Bạc thật vùi dưới đất cũng không han.

Tác giả:
Từ khóa:

Cũng giống như hoa sen, chúng ta có khả năng vươn lên khỏi bùn lầy, nở hoa từ trong bóng tối và tỏa sáng vào thế gian.
Just like the lotus we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world.

Tác giả:
Từ khóa:

Nơi nào có phẩm giá mà lại không có sự trung thực?
Where is there dignity unless there is honesty?

Thứ đầu tiên trong tính cách con người mà rượu làm tan là phẩm giá.
The first thing in the human personality that dissolves in alcohol is dignity.

Tác giả:
Từ khóa:

Quân tử gặp cùng khốn thì cố chịu đựng, kẻ tiểu nhân thì phóng túng, làm liều.
君子固穷,小人穷斯滥矣。Quân tử cố cùng tiểu nhân cùng tư lạm hĩ.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cây chi, cây lan tuy mọc chỗ rừng vắng mà hoa vẫn thơm; người quân tử theo lẽ phải, làm điều hay, tuy gặp khốn cùng, mà tiết hạnh vẫn không đổi.

Tác giả:
Từ khóa: ,