Từ khóa: Phẩm cách

Thành công nhiều khi được quyết định bởi nhân phẩm hơn là năng lực, trí tuệ hay vận may.
성공이란 지성이나 행운보다는 인품에 좌우 될 때가 많다.

Tác giả:
Từ khóa:

Đói cho sạch, rách cho thơm.

Ta phải lập lựa chọn – mỗi ngày – để sống làm minh họa cho sự thật, lòng kính trọng, và sự thanh nhã mà ta muốn thấy ở thế gian này.
We have to make the choice – every single day – to exemplify the truth, the respect, and the grace that we wish for this world.

Tác giả:
Từ khóa:

Tất cả phẩm cách của chúng ta nằm ở trong suy nghĩ. Đây là nền cơ bản mà ta phải dùng đề phát triển bản thân, chứ không phải không thời gian, thứ ta không biết phải làm thế nào để lấp đầy. Vậy nên hãy lấy việc suy nghĩ chính đáng làm nhiệm vụ: đây là nguyên tắc của đạo đức.
All our dignity consists, then, in thought. This is the basis on which we must raise ourselves, and not space and time, which we would not know how to fill. Let us make it our task, then, to think well: here is the principle of morality.

Người mở tráp, đừng nhìn
Người mổ lợn, phải giúp.

Tác giả:
Từ khóa:

Cũng giống như hoa sen, chúng ta có khả năng vươn lên khỏi bùn lầy, nở hoa từ trong bóng tối và tỏa sáng vào thế gian.
Just like the lotus we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world.

Tác giả:
Từ khóa:

Người ta có thể khâm phục thiên tài, ghen tỵ người giàu sang, sợ hãi người quyền lực; nhưng chỉ người có phẩm giá mới đáng tin cậy.
Men of genius are admired, men of wealth are envied, men of power are feared; but only men of character are trusted.

Tác giả:
Từ khóa:

Cơm kẻ bất nhân, ăn, ấy chớ, Áo người vô nghĩa, mặc, chẳng thà.

Tác giả:
Từ khóa:

Ta có tai, mắt, ta nghe, ta nhìn. Ta có tâm tư, ta suy, ta nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta thờ như thầy, có lúc ta kính như bạn, cũng có lúc ta kình địch không chịu. Ta theo lý, nhất quyết không làm tôi tớ cổ nhân.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Thứ đầu tiên trong tính cách con người mà rượu làm tan là phẩm giá.
The first thing in the human personality that dissolves in alcohol is dignity.

Tác giả:
Từ khóa:

Nơi nào có phẩm giá mà lại không có sự trung thực?
Where is there dignity unless there is honesty?

Đại trượng phu dung người chứ không nên để người dung.

Tác giả:
Từ khóa:

Việc nhận thức được phẩm giá của mình làm người thông minh trở nên khiêm tốn hơn và đồng thời cũng kiên cường hơn.

Cách có cách của phẩm cách, có cách của thể. Thể cách nhất định ở khuôn khổ. Phẩm cách tự nhiên ở sự cao đẹp. Phẩm cách cao tuy áo tơi nón lá mà vẫn như đứng trên muôn đỉnh núi cúi nhìn thấy hết thảy. Phẩm cách thấp thì tuy đi hia cầm hốt đi giữa hồng trần mà cũng chỉ đủ để lòe bịp người thấp kém mà thôi. Cho nên cái cách của thể cách và cái cách của phẩm cách không thể lẫn vào nhau được.

Tác giả:
Từ khóa:

Hãy quên đi những sai lầm của quá khứ và bước tiếp tới những thành tựu lớn hơn trong tương lai. Hãy trao nụ cười cho tất cả mọi người. Hãy dành nhiều thời gian cho việc phát triển bản thân tới mức bạn không còn thời gian để chỉ trích người khác. Hãy to lớn tới mức không còn lo âu và hãy cao quý tới mức không thèm giận dữ.
Forget the mistakes of the past and press on to the greater achievements of the future. Give everyone a smile. Spend so much time improving yourself that you have no time left to criticize others. Be too big for worry and too noble for anger.

Làm người không thể không phân biệt giữa nhu mì và nhu nhược, giữa cương cường và cường bạo, giữa kiệm ước và biển lận, giữa trung hậu và hôn ngu, giữa sáng suốt và khắc bạc, giữa tự trọng và tự đại, giữa tự khiêm và tự tiện, mấy cái đó hình như giống nhau mà thực khác nhau; còn làm thơ thì không thể không phân biệt giữa bình đạm và khô khan, giữa tân kỳ và tiêm xảo, giữa mộc mạc và vụng về, giữa cường kiện và thô bạo, giữa hòa lệ và khinh phù, giữa thanh tú và mỏng manh, giữa trọng hậu và cứng đờ, giữa tung hoành và tạp loạn, mấy cái đó cũng hình như giống nhau mà kỳ thực khác nhau, sai một ly đi một dặm.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Quân tử gặp cùng khốn thì cố chịu đựng, kẻ tiểu nhân thì phóng túng, làm liều.
君子固穷,小人穷斯滥矣。Quân tử cố cùng tiểu nhân cùng tư lạm hĩ.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Hãy cân nhắc về quyền lợi của người khác lên trên cảm xúc của bản thân, và cảm xúc của người khác lên trên quyền lợi của bản thân.
Consider the rights of others before your own feelings, and the feelings of others before your own rights.

Tác giả:
Từ khóa:

Bạc thật vùi dưới đất cũng không han.

Tác giả:
Từ khóa:

Phẩm giá con người là những viên đá quý, viên đá đó còn lấp lánh đẹp đẽ hơn nếu được lồng vào cái giá khiêm tốn.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Cây chi, cây lan tuy mọc chỗ rừng vắng mà hoa vẫn thơm; người quân tử theo lẽ phải, làm điều hay, tuy gặp khốn cùng, mà tiết hạnh vẫn không đổi.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Có hai loại kiêu hãnh, tốt và cấu. ‘Kiêu hãnh tốt’ đại diện cho phẩm giá và và sự tự tôn trọng bản thân. ‘Kiêu hãnh xấu’ là tội lỗi chết người khi coi mình ưu việt, thứ tội lỗi bốc mùi tự phụ và kiêu ngạo.
There are two kinds of pride, both good and bad. ‘Good pride’ represents our dignity and self-respect. ‘Bad pride’ is the deadly sin of superiority that reeks of conceit and arrogance.

Năng lực có thể đưa bạn lên tới đỉnh, nhưng phẩm tính mới giữ bạn đứng vững được ở đó.
Ability may get you to the top, but it takes character to keep you there.

Tác giả:
Từ khóa: , ,

Hãy bận tâm tới phẩm tính của mình hơn là danh tiếng của mình, bởi vì phẩm tính là con người thực sự của bạn, trong khi danh tiếng chỉ là cách người khác nghĩ về bạn.
Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are.

Tác giả:
Từ khóa: ,